kologrodzkie | Wycieczki autokarowe

Przypominamy, że do 20 września
czekamy na propozycje do programu
wycieczek autokarowych na 2024 r.

Propozycje prosimy składać w formie papierowej lub drogą elektroniczną.
Jeżeli Twoja propozycja zostanie uwzględniona w programie i zrealizowana,
otrzymasz drobny prezent-niespodziankę!