1. Aktualne wycieczki
 2. Informacje praktyczne
 3. Program wycieczek autokarowych – ramowy na 2021 r. 
 4. Informacja nt. zwrotów wpłat za odwołane wycieczki
 5. Warunki uczestnictwa
 6. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji umów turystycznych

 

.

Aktualne wycieczki

.

Do pobrania: program LATO 2021 r. cz. II (LIPIEC-SIERPIEŃ) 

.

 

 

07.08.2021 r., sobota
Sztuki piękne u stóp Beskidu Śląskiego
wycieczka łączona – do wyboru przez uczestnika:

trasa objazdowa:
Bystra (Fałatówka – Muzeum Jana Fałata) – Górki Wielkie (Muzeum Zofii Kossak) – Jaworze (Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej) – Brenna (spacer po miejscowości)
lub trasa piesza górska:
Bystra – niebieskim szlakiem – schronisko PTTK na Klimczoku – Klimczok (1117 m n.p.m.) – Stołów (1035 m n.p.m.) – schronisko PTTK na Błatniej – Błatnia (917 m n.p.m.) – Brenna Centrum
trasa średnio-trudna, długa, o długości ok. 16 km i ok. 850 m przewyższeń, ok. 7 godzin marszu, pkt do GOT: 22, BZ.01

Cena wycieczki:     86 zł + 4 zł (bezzwrotna składka na TFG i TFP)*  
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym i przewodnika
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów


12-14.08.2021 r. (czwartek-sobota)
U flisaków nad Sanem
wycieczka krajoznawcza 3-dniowa

Zwiedzamy m.in.: Latoszyn Zdrój (Park Zdrojowy z tężnią, Polana Gera) – Pustków Osiedle (dawny Niemiecki Obóz Pracy Przymusowej) – Przecław (zespół pałacowo-parkowy Rejów „fottalicjum”) – Tuszyma (Nadleśnictwo – Ośrodek Edukacji Ekologicznej, rezerwatowa Hodowla Konika Polskiego) – Blizna (Park Historyczny Blizna – fragmenty wyrzutni V-2) – Kolbuszowa (Muzeum Kultury Ludowej- Park Etnograficzny) – Cmolas (Sanktuarium Przemienienia Pańskiego) – Ulanów (Muzeum Flisactwa, spływ galarami po Sanie i Tanwi, drewniany kościół flisacki) – Rudnik (Centrum Wikliniarstwa, szlak wikliniarskich rzeźb) – Leżajsk (zespół klasztorny oo. Bernardynów, Muzeum Ziemi Leżajskiej, kirkut z ochelem cadyka Elimelecha – Sieniawa (zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich, Nadleśnictwo – Izba Edukacji Leśnej, kościół Wniebowzięcia NMP) – Wola Rzeczycka (dawne przejście graniczne z czasów zaborów) – Stalowa Wola (Muzeum Regionalne) –Tarnobrzeg (zespól zamkowy – Muzeum Historyczne, zespół kościelny Dominikanów, Jezioro Tarnobrzeskie – taras widokowy) – Gawłuszowice (drewniany kościół pw. św. Wojciecha)

Cena wycieczki:    503 zł + 4 zł (bezzwrotna składka na TFG i TFP)*  
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika, 2 noclegi (pokoje 2-osobowe), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje), zestawy słuchawkowe „tour-guide”
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 80 zł/osoba – płatna przy II racie


28.08.2021 r., sobota
W kapsule czasu – archeologia i prehistoria

Zwiedzamy: Sudół koło Ostrowca Świętokrzyskiego (Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki” – UNESCO) – Bałtów (Jura Park – geologiczna ścieżka dydaktyczna, Muzeum Jurajskie „Powrót do przeszłości”, spacer przez Wąwóz „Żydowski Jar”) – powrót do Krakowa ok. godz. 21.00

Cena wycieczki:     92 zł + 4 zł (bezzwrotna składka na TFG i TFP)*  
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika, zestawy słuchawkowe (tour-guide)
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów


* składki na TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny) i TFP (Turystyczny Fundusz Pomocowy) są obowiązkowymi opłatami, które nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie.

Zwiedzanie podanych w programie muzeów, skansenów i innych obiektów kultury może na poszczególnych wycieczkach odbywać się wyłącznie indywidualnie (bez przewodnika) lub może zostać w ogóle wyłączone – z uwagi na zmienne limity zwiedzających obowiązujące w danych obiektach. W takim wypadku Organizator/Przewodnik zaproponuje inną atrakcję.

Kolejne wycieczki będą ogłaszana na bieżąco,
w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej!

Wróć na górę


.

..

 

Informacje praktyczne

Podczas wycieczki uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych zaleceń i wytycznych władz oraz służb sanitarnych.
Na czas podróży autokarem należy zasłonić usta i nos maseczką.
W trakcie wspólnej wędrówki po górach lub spaceru po mieście, proszę pamiętać o:
– zachowywaniu min. 1,5 metrowego odstępu od innych osób,
– zasłanianiu ust i nosa.
Przed wejściem do autokaru każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia w sprawie COVID.
Odmowa wypełnienia oświadczenia skutkować będzie brakiem możliwości udziału w wycieczce!

 

 • W wycieczkach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie PTTK !!!

 • Pierwszeństwo zapisu przysługuje członkom Koła Grodzkiego PTTK !!!

 • Zapisy wraz z wpłatą na wycieczki prowadzone są na Dyżurach Koła Grodzkiego

 • Cena każdej wycieczki zawiera 5% rabat dla członków PTTK oraz należny podatek VAT

 • Przy zapisie należy podać:
  imię, nazwisko, pełen adres zamieszkania, nr PESEL oraz okazać legitymację PTTK wszystkich zapisywanych osóbz opłaconą składką członkowską za 2021 r.

 • Warunkiem zapisu jest jednoczesne podpisanie umowy udziału w wycieczce i wpłata pełnej ceny wycieczki lub zadatku (jeżeli taka możliwość jest podana w programie). Nie prowadzimy rezerwacji miejsc!

 • Lista uczestników wycieczki zamykana jest 2 tygodnie przed jej terminem!

 • Uczestnicy wycieczek są ubezpieczeni od NNW w ramach aktualnej składki członkowskiej PTTK!

 • Program, kolejność zwiedzania obiektów i koszty wycieczek mogą ulec zmianie, z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego.

 • Zwiedzanie podanych w programie muzeów, skansenów i innych obiektów kultury może na poszczególnych wycieczkach odbywać się wyłącznie indywidualnie (bez przewodnika) lub może zostać w ogóle wyłączone – z uwagi na zmienne limity zwiedzających obowiązujące w danych obiektach. W takim wypadku Organizator/Przewodnik zaproponuje inną atrakcję.

 • Ceny wycieczek skalkulowano przy uczestnictwie minimum 30 osób.

Wróć na górę


 

.

Program wycieczek autokarowych – ramowy – aktualizacja z 09.06.2021

Aktualne wycieczki znajdziesz w sekcji „Aktualne wycieczki” (na górze strony)

Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z epidemią informujemy, że:

 • przedstawiony poniżej program ma charakter wstępny, ramowy i może ulec zmianie,
 • realizacja programu odbywać się będzie pod warunkiem utrzymania przez władze państwowe zezwolenia  na organizację spotkań dla grup minimum 30 osobowych
 • wszelkie zapisy i wpłaty na wycieczki będą przyjmowane nie wcześniej niż na 2 miesiące przed data wycieczki – dokladne daty zapisów na poszczególne wycieczki bedą podawane w sekcji „Aktualne wycieczki” 
 • program na cały rok oraz programy poszczególnych wycieczek mogą ulec modyfikacji, w celu dostosowania do aktualnych wytycznych i dostępności zwiedzanych miejsc,
 • na wycieczkach wyłącznie krajoznawczych (nie łączonych) uczestnicy otrzymają zestawy słuchawkowe (tzw. tour-guide) w celu zapewnienia możliwości zachowania wymaganych odstępów.
 • zwiedzanie podanych w programie muzeów, skansenów i innych obiektów kultury może na poszczególnych wycieczkach odbywać się wyłącznie indywidualnie (bez przewodnika) lub może zostać w ogóle wyłączone – z uwagi na zmienne limity zwiedzających obowiązujące w danych obiektach. W takim wypadku Organizator/Przewodnik zaproponuje inną atrakcję.

04.09.2021 r., sobota
Bajkowa Opolszczyzna

Zwiedzamy: Rogów Opolski (zespół zamkowo-parkowy) – Krapkowice (kościół św. Mikołaja, zamek z zewnątrz – obecnie siedziba szkoły) – Moszna (zespół pałacowo-parkowy, zwiedzanie wnętrz, spacer po parku zamkowym) – powrót do Krakowa ok. godz. 21.00

Cena wycieczki:     90 zł + 4 zł (bezzwrotna składka na TFG i TFP)*  
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika, zestawy słuchawkowe (tour-guide)
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
Przewidywany termin rozpoczęcia zapisów na wycieczkę: 09/10 sierpnia 2021 r. (dla członków Koła Grodzkiego)


25.09.2021 r., sobota
Kopalnia wiedzy i Dolina Sztoły
wycieczka łączona – do wyboru przez uczestnika:

trasa objazdowa:
Zwiedzamy: Bukowno (Kopalnia Wiedzy o Cynku) – Krzykawka (pomnik bohaterów Powstania Styczniowego) – Sławków (zabytki miasta, gotycki kościół z XIII w., karczma Austeria, pozostałości ruin Zamku Biskupów Krakowskich, Muzeum Dział Kultury Dawnej) – Klucze (Róża Wiatrów i 40-metrowe molo na Pustyni Błędowskiej)
lub trasa piesza nizinna:
Bukowno – zalew Leśny Dwór – Dolina Sztoły – źródło w Żuradzie – Wapiennik – Diabla Góra (382,9 m n.p.m.) – Jaskinia w Diablej Górze – Bukowno
trasa łatwa, o długości ok. 15 km, ok. 5 godzin marszu, pkt do OTP: 15

Cena wycieczki:     51 zł + 4 zł (bezzwrotna składka na TFG i TFP)*  
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym i przewodnika
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
Przewidywany termin rozpoczęcia zapisów na wycieczkę: 09/10 sierpnia 2021 r. (dla członków Koła Grodzkiego)


03.10.2021 r., niedziela
Orawsko-babiogórskie destynacje przyrodnicze
wycieczka łączona – do wyboru przez uczestnika:

trasa objazdowa:
Zubrzyca Górna (Orawski Park Etnograficzny) – Zawoja (Ośrodek Edukacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego, Ogród Roślin Babiogórskich) – Sidzina (Muzeum Kultury Ludowej – udział w warsztatach wypieku chleba)
lub trasa piesza górska:
Sidzina Dom Wczasów Dziecięcych – Kordelka – Hala Krupowa – schronisko PTTK na Hali Krupowej (1152 m n.p.m.) – Okrąglica (1239 m n.p.m.) – Judaszka (841 m n.p.m.) – przełęcz Malinowe (834 m n.p.m.) – Polana Malinowe – Sidzina Skansen
trasa średnia, o długości ok. 16 km i ok. 750 m przewyższeń, ok. 5-6 godzin marszu, pkt do GOT: 22, BZ.02

Cena wycieczki:     63 zł + 4 zł (bezzwrotna składka na TFG i TFP)*  
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym i przewodnika
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
Przewidywany termin rozpoczęcia zapisów na wycieczkę: 06/07 września 2021 r. (dla członków Koła Grodzkiego)


09.10.2021 r., sobota
Powiśle Dąbrowskie na nowo odkryte

Zwiedzamy: Odporyszów (Sanktuarium MB Zwycięskiej, Muzeum Jana Wnęka) – Dąbrowa Tarnowska (Ośrodek Spotkania Kultur – dawna synagoga, brama zamkowa Lubomirskich) – Breń-Podborze (zespół parkowo-dworski, dwór Konopków z zewnątrz) – Szczucin (Muzeum Drogownictwa)

Cena wycieczki:     54 zł + 4 zł (bezzwrotna składka na TFG i TFP)*  
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika, zestawy słuchawkowe (tour-guide)
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
Przewidywany termin rozpoczęcia zapisów na wycieczkę: 06/07 września 2021 r. (dla członków Koła Grodzkiego)


23.10.2021 r., sobota
Inne oblicze Śląska – odkrywamy Gliwice

Zwiedzamy zabytki Gliwic, m.in.: spacer uliczkami gliwickiej starówki, Katedra, pozostałości murów obronnych, Zamek Piastowski (wystawa poświęcona dziejom miasta), Willa Caro (wystawa poświęcona etnografii regionu), Radiostacja Gliwicka, Palmiarnia Miejska

Cena wycieczki:     62 zł + 4 zł (bezzwrotna składka na TFG i TFP)*  
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika, zestawy słuchawkowe (tour-guide)
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
Przewidywany termin rozpoczęcia zapisów na wycieczkę: 06/07 września 2021 r. (dla członków Koła Grodzkiego)


Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z epidemią informujemy, że:

 • przedstawiony powyżej program ma charakter wstępny, ramowy i może ulec zmianie,
 • realizacja programu odbywać się będzie pod warunkiem utrzymania przez władze państwowe zezwolenia na organizację spotkań dla grup minimum 30 osobowych
 • wszelkie zapisy i wpłaty na wycieczki będą przyjmowane nie wcześniej niż na 2 miesiące przed data wycieczki – dokładne daty zapisów na poszczególne wycieczki podawane będą w sekcji „Aktualne wycieczki”,
 • program na cały rok oraz programy poszczególnych wycieczek mogą ulec modyfikacji, w celu dostosowania do aktualnych wytycznych i dostępności zwiedzanych miejsc,
 • na wycieczkach wyłącznie krajoznawczych (nie łączonych) uczestnicy otrzymają zestawy słuchawkowe (tzw. tour-guide) w celu zapewnienia możliwości zachowania wymaganych odstępów.
 • Zwiedzanie podanych w programie muzeów, skansenów i innych obiektów kultury może na poszczególnych wycieczkach odbywać się wyłącznie indywidualnie (bez przewodnika) lub może zostać w ogóle wyłączone – z uwagi na zmienne limity zwiedzających obowiązujące w danych obiektach. W takim wypadku Organizator/Przewodnik zaproponuje inną atrakcję.

/.

Wróć na górę


 

 

.

.

.

Komunikat dot. zwrotów za odwołane wycieczki – 2020 r.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że zwrot wpłaconych środków na odwołane z powodu epidemii koronawirusa wycieczki autokarowe w 2020 r. można otrzymać:

– przelewem na rachunek bankowy
Osoby zainteresowane tą formą prosimy, aby wydrukowały i wypełniły załączony druk – Wniosek o zwrot i wraz z oryginałem paragonu fiskalnego dostarczyły do nas.
Do każdej wycieczki należy wypełnić osobny wniosek.
Wnioski z paragonami można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wrzucając do skrzynki na listy, zlokalizowanej przed wejściem do PTTK (ul. Zyblikiewicza 2B) lub bezpośrednio do nas – w dniach i godzinach dyżurów. Druk można także uzyskać i wypełnić na dyżurze – proszę mieć ze sobą paragony.
Zwroty będę dokonywane na konto w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, po pozytywnym zweryfikowaniu danych Klienta. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletnie wypełnione. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt mailowy (kologrodzkie@gmail.com) lub telefoniczny (12 422 85 28).

– gotówką w Kole
W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy (minimum z 1-tygodniowym wyprzedzeniem) kontakt telefoniczny z Kołem, w celu zabezpieczenia gotówki na dokonanie zwrotu. Prosze pamiętać, aby w dniu odbioru zwrotów mieć przy sobie oryginał umowy na wycieczkę wraz z paragonem. Bez paragonu pieniądze nie będa zwracane.

Z uwagi na obowiązujące przepisy skarbowe, nie będą uznawane skany wniosków i paragonów – zwrot możliwy jest wyłącznie na podstawie oryginału paragonu!

Zarząd Koła Grodzkiego PTTK
im. Ludomira Sawickiego

Wróć na górę


 

.

Warunki uczestnictwa w wycieczkach autokarowych

Wyciąg z umowy o świadczenie usługi turystycznej przez Oddział Krakowski PTTK

 1. Rezygnację z udziału w imprezie turystycznej należy zgłosić do Organizatora osobiście lub telefonicznie, najpóźniej do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych, Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 2. Reklamacje z tytułu nienależytego wykonania usługi turystycznej przez Organizatora przyjmowane są w terminie 3 lat od zakończenia imprezy, w formie pisemnej i z załączonymi kserokopiami dowodów sprzedaży imprezy (paragon fiskalny lub faktura) oraz z niniejszą umową. Reklamacje rozpatruje Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK.
 3. Zwroty wpłaconych kwot z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie, odwołania imprezy lub rozpatrzonej reklamacji dokonywane są WYŁĄCZNIE na podstawie oryginału paragonu fiskalnego lub faktury, gotówką lub na rachunek bankowy Klienta. Zwroty w gotówce dokonywane są przez Kasę Organizatora, w godzinach jej pracy. Zwrot z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie może zostać pomniejszony o koszty poniesione w związku z przygotowaniem
  i organizacją imprezy.

Informacje dotyczące wycieczek wielodniowych:

Organizator oświadcza, że stosownie do postanowień art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) działa jako organizator turystyki posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr D/297/2000/32/2004 i potwierdza posiadanie zabezpieczenia, na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie:

  1. pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,
  2. pokrycia wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
  3. pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu

w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr 06.100.507.879 wystawionej przez: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 26.01.2020 do dnia 25.01.2021 i obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie.

Suma gwarancyjna wynosi: 28 000 euro (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy euro)

Oryginał gwarancji znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22 (adres do korespondencji: Racławicka 56, 30-017 Kraków).

W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.

Podróżny ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niezrealizowania imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych składa zgłoszenie do Gwaranta. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:
kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
oświadczenie podróżnego:
-> stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązań umownych o określonej wartości,
-> zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.

W przypadku gdy gwarancja okaże się niewystarczająca na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju oraz na pokrycie zwrotu wpłat lub części wpłat to brakujące środki finansowe wypłaca bezpośrednio poszkodowanemu podróżnemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11.

Organizator potwierdza dokonywanie terminowych wpłat składek w należytej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Pełna treść umowy o świadczenie usługi turystycznej dostępna jest
w Biurze Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

Wróć na górę

 • Share :