1. Aktualne wycieczki
 2. Informacje praktyczne
 3. Ramowy program wycieczek autokarowych
 4. Warunki uczestnictwa
 5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji umów turystycznych

 

.

Aktualne wycieczki

.

 

Program wycieczek autokarowych – JESIEŃ 2023

Do wydrukowania – program JESIEŃ 2023 – format PDF

 

 

 


23.09.2023 r. sobota
„W sercu aglomeracji górnośląskiej”

Zwiedzamy m.in.: Świętochłowice (zwiedzanie miasta m.in.: wieże kopalni węgla kamiennego, staw Ajska z hałdami) – Ruda Śląska (zwiedzanie miasta m.in.: historyczne osiedla robotnicze Kaufhaus, Muzeum PRL) – Chudów (odrestaurowane ruiny renesansowego zamku).

Cena wycieczki: 75 zł + 4 zł (bezzwrotna składka na TFG i TFP)*
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów


01.10.2023 r. niedziela
„Hala Krupowa – zakończenie sezonu turystyki górskiej”

Przejazd: Kraków – Sidzina – Kraków
Wycieczka piesza górska na trasie: Sidzina Wielka Polana – Hala Krupowa (1152 m n.p.m.) – schronisko PTTK na Hali Krupowej – Polica (1369 m n.p.m.) – przełęcz Zubrzycka
trasa łatwa, ok. 10 km długości i 650 m przewyższeń, około 4,5 godziny marszu, pkt do GOT: 22, BZ.02

Cena wycieczki: 82 zł + 4 zł (bezzwrotna składka na TFG i TFP)*
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika, odznakę zlotową
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów


06-08.10.2023 r. piątek-niedziela – dodatkowa wycieczka!
„Udział w XXI Ogólnopolskim Zlocie Oddziałów i Kół Środowiskowych PTTK – Gdańsk i Pomorze”
Wycieczka krajoznawcza 3-dniowa wyłącznie dla członków Koła Grodzkiego PTTK
Organizatorem Zlotu jest PTTK Oddział im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku

Dzień 1: przejazd Kraków-Gdańsk, ZLOT: spacer z przewodnikiem po Gdańsku (Główne Miasto), uroczyste otwarcie Zlotu, prelekcja, zakwaterowanie, obiadokolacja; dodatkowo spotkanie z członkami Koła Grodzkiego PTTK w Gdańsku;

Dzień 2: ZLOT: śniadanie, udział w jednej z dwóch zlotowych wycieczek autokarowych (deklaracja wyboru trasy przy zapisie):
Trasa nr 1 „KASZUBY”: Żukowo (zespół klasztorny) – Babi Dół (rezerwat Jar Raduni) – Kartuzy (kolegiata) – obiad – Wieżyca (szczyt)
lub trasa nr 2 „KOCIEWIE”: Tczew (Muzeum Wisły) – Pelplin (katedra, Muzeum Diecezjalne) – obiad – Gniew (zamek, zabudowa centrum),
powrót do Gdańska, kolacja, obrady plenarne, bufet kawowy, dyskoteka.

Dzień 3: ZLOT: śniadanie, spacer z przewodnikiem po Gdańsku (Oliwa), uroczyste zamknięcie Zlotu; obiad, powrót pociągiem do Krakowa

Cena wycieczki:     799 zł + 4 zł (bezzwrotna składka na TFG i TFP)*
Zadatek:                320 zł + 4 zł – przy zapisie – konieczność wpłaty do 17 sierpnia 2023 r.!
II rata:                    479 zł płatna między 12 a 21 września 2023 r.
Cena obejmuje: przejazd pociągiem (Pendolino, w obie strony), przejazdy po Gdańsku, obiad w niedzielę,
w ramach wpisowego na Zlot: 2 noclegi (pokoje 4-os. bez łazienki, schronisko młodzieżowe), wyżywienie (2x śniadanie, 1x obiadokolacja, 1x obiad na wycieczce, 1x kolacja, poczęstunki kawowe), udział w wycieczkach, przewodników, znaczek zlotowy, materiały krajoznawcze
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i opłat na przewodników muzealnych (ok. 50 zł/osoba)


14.10.2023 r. sobota
„Jesienny redyk w Pieninach” – brak wolnych miejsc, przyjmujemy zapisy na listę rezerwową!

Zwiedzamy m.in.: Szczawnica (udział w imprezie pasterskiej – przemarsz owiec przez Szczawnicę, spacer po uzdrowisku) – Szlachtowa (Muzeum Pienińskie, kościół MB Pośredniczki Łask) – Jaworki (dawna cerkiew pw. św. Jana Chryzostoma).

Cena wycieczki: 77 zł + 4 zł (bezzwrotna składka na TFG i TFP)*
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów


12.11.2023 r. niedziela  (zmiana terminu!)
„Osobliwości ziemi bocheńsko-wiśnickiej”

Zwiedzamy m.in.: Grodkowice (pałac Żeleńskich) – Chełm (grodzisko) – Bochnia (Muzeum Motyli, Muzeum St. Fischera, spacer po rynku, tężnia solankowa) – Pogwizdów (drewniany kościół z XV w. pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza) – Lipnica Górna (Centrum Pielgrzyma i Turysty, rezerwat przyrody „Kamienie Brodzińskiego”).

Cena wycieczki: 58 zł + 4 zł (bezzwrotna składka na TFG i TFP)*
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów


* składki na TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny) i TFP (Turystyczny Fundusz Pomocowy) są obowiązkowymi opłatami, które nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie.


Wróć na górę


.

..

 

Informacje praktyczne

 

 • W wycieczkach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie PTTK !!!
 • Pierwszeństwo zapisu przysługuje członkom Koła Grodzkiego PTTK !!!
 • Zapisy wraz z wpłatą na wycieczki prowadzone są na Dyżurach Koła Grodzkiego (w terminach podanych powyżej)
 • Cena każdej wycieczki (oprócz podanych przy niej usług) zawiera marżę dla BORT PTTK, należny podatek VAT oraz 5% rabat dla członków PTTK.
 • Przy zapisie należy podać:
  imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL oraz okazać legitymację PTTK wszystkich zapisywanych osóbz opłaconą składką członkowską za 2023 r.
 • Warunkiem zapisu jest jednoczesne podpisanie umowy udziału w wycieczce i wpłata pełnej ceny wycieczki lub zadatku (jeżeli taka możliwość jest podana w programie). Nie prowadzimy rezerwacji miejsc!
 • Lista uczestników wycieczki zamykana jest na 7 dni przed jej terminem!
 • Na wycieczkach krajowych uczestnicy ubezpieczeni od NNW w ramach aktualnej składki członkowskiej PTTK!
 • Program wycieczek, kolejność zwiedzania obiektów i ceny wycieczek mogą ulec zmianie, z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego. 
 • Ceny wycieczek (o ile w programie nie zaznaczono inaczej) jednodniowych skalkulowano przy uczestnictwie minimum 35 osób, a wycieczek wielodniowych przy uczestnictwie minimum 30 osób. W przypadku mniejszej ilości ceny mogą ulec zmianie.
 • Treść umowy o udział w imprezie turystycznej dostępna jest w Biurze Organizatora.

Wróć na górę


 

.

Ramowy program wycieczek autokarowych 

Aktualne wycieczki znajdziesz w sekcji „Aktualne wycieczki”
(na górze strony)

.


INFORMUJEMY, ŻE:

 • przedstawiony program ma charakter wstępny, ramowy i może ulec zmianie (zarówno pod kątem merytorycznym jak i planowanych dat wycieczek)

 • wszelkie zapisy i wpłaty będą przyjmowane na około 2 miesiące przed datą wycieczki dokładne daty zapisów na poszczególne wycieczki będą podawane na naszej stronie internetowej oraz w drukowanych, szczegółowych programach kwartalnych

 • zwiedzanie podanych w programie muzeów, skansenów i innych obiektów kultury może na poszczególnych wycieczkach odbywać się wyłącznie indywidualnie (bez przewodnika).

 • W wycieczkach autokarowych uczestniczyć mogą wyłącznie CZŁONKOWIE PTTK z opłaconą składką za 2023 r. Członkom zrzeszonym w Kole Grodzkim PTTK w Krakowie przysługuje pierwszeństwo zapisu na wycieczki.

Wróć na górę


 

.

Warunki uczestnictwa w wycieczkach autokarowych

Wyciąg z umowy o świadczenie usługi turystycznej przez Oddział Krakowski PTTK

 1. Rezygnację z udziału w imprezie turystycznej należy zgłosić do Organizatora osobiście lub telefonicznie, najpóźniej do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych, Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 2. Reklamacje z tytułu nienależytego wykonania usługi turystycznej przez Organizatora przyjmowane są w terminie 3 lat od zakończenia imprezy, w formie pisemnej i z załączonymi kserokopiami dowodów sprzedaży imprezy (paragon fiskalny lub faktura) oraz z niniejszą umową. Reklamacje rozpatruje Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK.
 3. Zwroty wpłaconych kwot z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie, odwołania imprezy lub rozpatrzonej reklamacji dokonywane są WYŁĄCZNIE na podstawie oryginału paragonu fiskalnego lub faktury, gotówką lub na rachunek bankowy Klienta. Zwroty w gotówce dokonywane są przez Kasę Organizatora, w godzinach jej pracy. Zwrot z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie może zostać pomniejszony o koszty poniesione w związku z przygotowaniem
  i organizacją imprezy.

Informacje dotyczące wycieczek wielodniowych:

Organizator oświadcza, że stosownie do postanowień art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) działa jako organizator turystyki posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr D/297/2000/32/2004 i potwierdza posiadanie zabezpieczenia, na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie:

  1. pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,
  2. pokrycia wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
  3. pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu

w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr 1885565138 wystawionej przez: UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 26.01.2023 do dnia 25.01.2024 i obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie.

Suma gwarancyjna wynosi: 4 500 euro (słownie: cztery tysiące pięćset euro)

Oryginał gwarancji znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22 (adres do korespondencji: Racławicka 56, 30-017 Kraków).

W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.

Podróżny ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niezrealizowania imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych składa zgłoszenie do Gwaranta. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:
kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
oświadczenie podróżnego:
-> stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązań umownych o określonej wartości,
-> zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.

W przypadku gdy gwarancja okaże się niewystarczająca na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju oraz na pokrycie zwrotu wpłat lub części wpłat to brakujące środki finansowe wypłaca bezpośrednio poszkodowanemu podróżnemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11.

Organizator potwierdza dokonywanie terminowych wpłat składek w należytej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Pełna treść umowy o świadczenie usługi turystycznej dostępna jest
w Biurze Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

Wróć na górę

 • Share :