Odznaka Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Jubileusz 100-lecia powstania
w Krakowie Oddziału
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego


Patronat honorowy:
Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Pan Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa


Współorganizatorzy:
Komisja Krajoznawstwa, Historii i Tradycji

w Oddziale Krakowskim PTTK
Muzeum Krakowa


Bardzo dziękujemy za wszystkie miłe słowa i otrzymane podziękowania i gratulacje


Program
XXX Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie

z okazji Jubileuszu 100. rocznicy powstania w Krakowie
Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

w dniu 30 marca 2019 r.

Rozpoczęcie dla członków Koła Grodzkiego PTTK: godz. 10.30
(pierwszy termin zebrania)
Rozpoczęcie dla gości i sympatyków: godz. 11.00
Zakończenie: ok. godz. 15.00

Miejsce:
Sala Miedziana w Pałacu „Krzysztofory” – siedziba Muzeum Krakowa , Rynek Główny 35 (wejście od ul. Szczepańskiej

W programie:
– przedstawienie historii i działalności Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
odczyt kol. Urszuli Ormickiej pt. „Ludomir Juliusz Sawicki – geograf i założyciel Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego”
podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK o nadaniu Kołu Grodzkiemu patrona w osobie dr Ludomira Sawickiego – pierwszego Prezesa Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
poczęstunek
odczyt kol. Zbigniewa Twaroga pt. „Prof. Władysław Milata 1911-1954. Ostatni prezes Oddziału Krakowskiego PTK – pierwszy prezes Krakowskiego Okręgu PTTK”

Udział bezpłatny


Z radością informujemy, że Marszałek Województwa Małopolskiego
objął honorowym patronatem
Jubileusz 100-lecia powstania w Krakowie Oddziału
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Z radością informujemy, że Prezydent Miasta Krakowa
objął honorowym patronatem
Jubileusz 100-lecia powstania w Krakowie Oddziału
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Dokumentacja dla członków Koła Grodzkiego PTTK

Zaproszenie na XXX Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła Grodzkiego PTTK
Informacja dodatkowa do zaproszenia
Proponowany porządek obrad i regulamin obrad
Projekt uchwały XXX Walnego Zebrania Koła Grodzkiego PTTK
Protokół z XXIX Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła Grodzkiego PTTK

  • Share :