Na tej stronie już niedługo zamieścimy kalendarium Koła Grodzkiego PTTK, a na razie zapraszamy na krótką dawkę historii

  • 22 maja 1919 r. – powołano do życia PTK – Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Krakowie.
  • zima 1950/1951 – w wyniku połączenia się PTK i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT) w jedną organizację pod nazwą PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze odbyło się ostatnie walne zebranie Oddziału PTK w Krakowie, gdzie podjęto uchwałę o rozwiązaniu oddziału PTK i przekształceniu go w samodzielne Koło PTTK w Krakowie – czyli dzisiejsze Koło Grodzkie.
  • 1953 r. – na II Zjeździe Oddziału Krakowskiego PTTK przyjęto wniosek o połączeniu Oddziału z Kołem Grodzkim. Oddział zaczął używać nazwy „Oddział Grodzki”, a Koło Grodzkie wyodrębniono jako „Koło Terenowe w Krakowie”.
  • 1955 r. –  w wyniku przekształcenia się Kół Terenowych w Rabce, Bochni, Miechowie i Dobczycach w samodzielne oddziały, ponownie w strukturze Oddziału Krakowskiego PTTK wyodrębniono Koło Grodzkie jako Koło Terenowe nr 36 „Grodzkie” i w tej formie funkcjonuje do dziś
  • Share :