XXXI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie

za okres kadencji 2017-2022
odbyło się w dniu 14 maja 2022 r. (sobota)
Miejsce:
sala konferencyjna Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej PTTK,
ul. Zyblikiewicza 2B

Relacja fotograficzna – autor kol. Maria Lappe


Wybrane nowe władze naszego Koła

Górny rząd od lewej: Barbara Kurek, Bogusława Kurczab (Komisja Rewizyjna), Kamil Barwacz (Prezes Koła), Elżbieta Medwecka (Skarbnik), Anna Nowak-Owczarska (Wiceprezes), Krystyna Dąbrowska-Głowna (Prezes Komisji Rewizyjnej)
Dolny rząd: Ewa Pastuszak, Teresa Cieślik-Sapiejka (Sekretarz), Urszula Łomiec, Krystyna Nakielny
Nieobecni na zdjęciu: Krystyna Grdal, Barbara Kleta (Sekretarz Komisji Rewizyjnej)


XLV Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK

W sobotę 04 czerwca 2022 r. odbył się XLV Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK, w którym udział wzięło 10 delegatów z naszego Koła. Zjazd wybrał nowe władzu Oddziału, do których z ramienia naszego Koła weszli:
do Zarządu Oddziału: kol. Bogusława Kurczab – jako sekretarz, kol. Krystyna Nakielny – jako skarbnik i kol. Kamil Barwacz – jako wiceprezes
do Komisji Rewizyjnej Oddziału: kol. Teresa Cieślik-Sapiejka – jako sekretarz i kol. Zbigniew Puczek – jako członek
do Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego: kol. Krzysztof Szafraniec
Zjazd wybrał również 10 delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów Małopolskich PTTK, wśród których znaleźli się kol. kol. Kamil Barwacz, Zbigniew Puczek i Krzysztof Szafraniec.

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy w nowej kadencji!

Relacja fotograficzna ze Zjazdu Oddziału – fot. Maria LappeMateriały do pobrania:

Uchwała Zarządu Koła Grodzkiego PTTK z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zwołania XXXI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła Grodzkiego PTTK – plik PDF
– Proponowany porządek obrad i regulamin obrad – plik PDF
– Protokół z XXX Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła Grodzkiego PTTK z 30 marca 2019 r. 

  • Share :