Projekt realizowany przy patronacie i wsparciu finansowym
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Patronat honorowy:
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolska Organizacja Turystyczna


 

.

Historia akcji

Od 1973 roku mieszkańcy aglomeracji krakowskiej spotykają się na pieszych wycieczkach za miasto urządzanych w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”, której organizatorami są:

 • Koło Grodzkie PTTK – jako główny organizator,
 • Gazeta Krakowska” – jako organizator medialny
 • Powiat Krakowskiwsparcie finansowe
 • Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna patron honorowy
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” wsparcie finansowe w ramach konkursu na patronat

Celem akcji jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki pieszej, poprzez organizowanie w soboty, niedziele i dni świąteczne wycieczek pieszych: krótkich (do 10 km), długich (od 10 do 18 km) oraz wycieczek górskich.

Akcja od samego początku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W ciągu sezonu (od Niedzieli Palmowej do końca października) w wycieczkach bierze udział średnio 1500 osób dorosłych, młodzieży szkolnej, a nawet dzieci. Uczestniczymy także w imprezach folklorystycznych takich jak: Pucheroki, Siuda Baba, odpust Emaus czy Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Podczas wycieczek można zdobywać dedykowaną Odznakę „MIŁOŚNIKA OKOLIC KRAKOWA” (regulamin poniżej), a także różne odznaki krajoznawczo-turystyczne PTTK, m.in.: Odznaki Turystyki Pieszej (OTP), Odznakę „Miłośnika Jury”, Górską Odznakę Turystyczną (GOT PTTK), odznakę „Turysta Senior” czy Odznakę „Twierdza Kraków” (w stopniu brązowym)

Programy miesięczne wycieczek dostępne są na Dyżurach Koła Grodzkiego przy ul. Zyblikiewicza 2b, w gablocie informacyjnej przy ul. Zyblikiewicza 2b (w korytarzu) oraz na stronie internetowej Koła. W każdy piątek „Gazeta Krakowska” drukuje program na najbliższy weekend.

Zapraszamy!!!

Wróć na górę


.

 

 

 

Program wycieczek – WRZESIEŃ

.

.

 

.

 

Do pobrania: program na WRZESIEŃ 2022 – format PDF

 

 


25.09.2022 r., niedziela
Na szlaku historii i kultury Skawiny – wspólnie z Kołem PTTK nr 27 w Skawinie

Wycieczka w ramach IX MIĘDZYPOKOLENIOWEJ SZTAFETY TURYSTYCZNEJ, organizowanej przez Zarząd Główny PTTK

Radziszów (KMK) – Dolina Skawinki – Skawina (spacer historyczny po Skawinie, zabytki sakralne i świeckie, zwiedzanie Muzeum Regionalnego, Park Miejski) – Skawina (KMK/PKP)
trasa ok. 9 km; pkt do OTP: 9

Zbiórka: Dworzec KMK „Czerwone Maki” o godz. 8:15
Odjazd autobusu KMK nr 263 o godz. 8:30
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Wymarsz na trasę z Radziszowa ok. godz. 9:00
Powrót: ze Skawiny autobusem KMK linii nr 235, 263, 283, 293 ok. godz. 15
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 15:30
Możliwy powrót pociągiem osobowym ze Skawiny o godz. 15:00 lub 15:36
Cena biletu: normalny 6,50 zł (Taryfa Małopolska)
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16-16:30


Legenda i informacje:
/Δ/obiekt przyrodniczy np. rezerwat, pomnik przyrody itp. / wzniesienie / punkt widokowy
obiekt dziedzictwa kulturowego i/lub materialnego
obiekt na Szlaki Twierdzy Kraków

±obiekt pamięci historycznej, pomnik martyrologii
obiekt wodny

Podane w programie godziny odjazdów i ceny biletów (wg informacji na dzień 26.08.2022 r.) mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego.

 

Wróć na górę


.

Informacje praktyczne

.

Szanowni Turyści!
Uczestnicy 50. sezonu akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

Jesteśmy na półmetku jubileuszowego, 50-tego sezonu akcji „NIE SIEDŹ W DOMU – IDŹ NA WYCIECZKĘ”. Pomimo pandemii, w ciągu całego sezonu, trwającego od 10 kwietnia do 23 października 2022 r., w wybrane soboty, niedziele i dni świąteczne planujemy zorganizować 39 różnorodnych tematycznie wycieczek pieszych, których trasy prowadzić będą po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Wycieczki prowadzić będą zawsze licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK lub organizatorzy turystyki PTTK, dzięki czemu realizować będziemy zarówno cele krajoznawcze, turystyczne oraz rekreacyjne. Do transportu wykorzystywać będziemy komunikację zbiorową (autobusy miejskie, aglomeracyjne, linie dowozowe, pociągi).

Przypominamy, że obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, zalecamy zachowywanie dystansu w grupie, a w obiektach zamkniętych zakładanie maseczek. Sytuacja jest nieprzewidywalna i w każdej chwili mogą nastąpić zmiany w sposobie prowadzenia akcji lub akcja może zostać zawieszona!

Organizator:

 • KOŁO GRODZKIE PTTK im. Ludomira Sawickiego w Oddziale Krakowskim PTTK Ks. Karola Wojtyły – główny organizator,

 Partnerzy akcji:

 • Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna – patron honorowy,
 • Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert „Małopolska Gościnna”
 • Powiat Krakowski – wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert z turystyki,
 • Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” – wsparcie finansowe w ramach patronatu,
 • „Gazeta Krakowska” – organizator medialny, który zamieszcza co tydzień w czwartkowym lub piątkowym wydaniu program na najbliższy weekend

Przypominamy, że udział w akcji jest BEZPŁATNY !!!!

Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu (bilety na autobus, pociąg itp.) oraz koszty ewentualnych wstępów do zwiedzanych obiektów!
Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik będzie sporządzał listę uczestników wycieczki!

 • Przypominamy, że Koło Grodzkie NIE UBEZPIECZA od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników wycieczek organizowanych w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”
 • Uczestnicy niebędący członkami PTTK powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie
 • Zarząd Główny PTTK ubezpieczył od NNW tylko członków PTTK.

Zachęcamy do zdobywania
odznaki „MIŁOŚNIK OKOLIC KRAKOWA”.

Bezpłatne książeczki do zdobywania odznaki są dostępne na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK.

**************

Zachęcamy także do zdobywania
odznaki turystyczno-krajoznawczej „TWIERDZA KRAKÓW’

Regulamin odznaki dostępny jest TUTAJ

Zapraszamy!

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym:
Zarządu Powiatu Krakowskiego – w ramach konkursu ofert z turystyki,
Województwa Małopolskiego – w ramach konkursu ofert „Małopolska Gościnna”
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”.

Wróć na górę


.

 

Regulamin konkursu wiedzy o okolicach Krakowa organizowanego na zakończenie akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

 

Wróć na górę


.

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
„Miłośnik Okolic Krakowa”

1. Koło Grodzkie PTTK – Redakcja „Gazety Krakowskiej”- w celu zachęcenia mieszkańców Krakowa do uprawiania turystyki, oraz popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa ustanawiają odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa„.

2. Trzy stopniową odznakę „MOK” może zdobyć każdy kto ukończył 12 lat i spełni warunki przewidziane niniejszym regulaminem.

3. Odznaka może być zdobywana wyłącznie podczas wycieczek organizowanych przez Koło Grodzkie w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” w okresie od Niedzieli Palmowej do 31 października.

4. Trasa wycieczki powinna być szczegółowo wpisana do książeczki wycieczek i poświadczona przez prowadzącego wycieczkę przewodnika lub przodownika turystyki pieszej.

5. Ubiegający się o „MOK” powinien udokumentować udział w określonej ilości wycieczek:
dla stopnia brązowego – 15 wycieczek,
dla stopnia srebrnego – 30 wycieczek,
dla stopnia złotego – 50 wycieczek.

6. „MOK” w stopniu brązowym należy zdobyć w ciągu 1 sezonu (kwiecień – listopad). „MOK” w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu 2 lat (2 kolejnych sezonów). „MOK” w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 3 lat (3 kolejnych sezonów).

7. „MOK” może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.

8. Odznakę „MOK” można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo – turystycznymi.

9. Wypełnioną książeczkę po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 5 Regulaminu należy złożyć do weryfikacji w Kole Grodzkim do dnia 31 grudnia za dany rok.

10. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja przy Kole Grodzkim PTTK – Kraków – ul. Zyblikiewicza 2b.

11. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.

Uwagi:
Książeczki wycieczek można otrzymać bezpłatnie na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK – Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b. Przy załatwianiu przyznania odznaki „MOK” drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości przesyłki pocztowej jak przy nadaniu.

*************************************

Każdy osoba, która w 2022 r. zdobędzie odznakę
„Miłośnika Okolic Krakowa”
(w dowolnym stopniu)
otrzyma również prawo do wykupienia

ODZNAKI JUBILEUSZOWEJ
50. LECIA AKCJI TURYSTYCZNYCH
KOŁA GRODZKIEGO PTTK

Wróć na górę


 

 

Ulotki-przewodniki ze spacerów

                                 

   


   

                    

       

         

           

           

         

             

        


         

       

          

         

          

                

                                             

            

      

.


.

Efekty realizacji zadania publicznego w ramach konkursu „Małopolska Gościnna 2020” – IV edycja

     

   

       

 • Share :