Projekt realizowany przy patronacie i wsparciu finansowym
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
w ramach konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościnna”

Patronat honorowy:
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolska Organizacja Turystyczna


 

.

Historia akcji

Od 1973 roku mieszkańcy aglomeracji krakowskiej spotykają się na pieszych wycieczkach za miasto urządzanych w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”, której organizatorami są:

 • Koło Grodzkie PTTK – jako główny organizator,
 • Gazeta Krakowska” – jako organizator medialny
 • Powiat Krakowskiwsparcie finansowe
 • Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna patron honorowy
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” wsparcie finansowe w ramach konkursu na patronat

Celem akcji jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki pieszej, poprzez organizowanie w soboty, niedziele i dni świąteczne wycieczek pieszych: krótkich (do 10 km), długich (od 10 do 18 km) oraz wycieczek górskich.

Akcja od samego początku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W ciągu sezonu (od Niedzieli Palmowej do końca października) w wycieczkach bierze udział średnio 1500 osób dorosłych, młodzieży szkolnej, a nawet dzieci. Uczestniczymy także w imprezach folklorystycznych takich jak: Pucheroki, Siuda Baba, odpust Emaus czy Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Podczas wycieczek można zdobywać dedykowaną Odznakę „MIŁOŚNIKA OKOLIC KRAKOWA” (regulamin poniżej), a także różne odznaki krajoznawczo-turystyczne PTTK, m.in.: Odznaki Turystyki Pieszej (OTP), Odznakę „Miłośnika Jury”, Górską Odznakę Turystyczną (GOT PTTK), odznakę „Turysta Senior” czy Odznakę „Twierdza Kraków” (w stopniu brązowym)

Programy miesięczne wycieczek dostępne są na Dyżurach Koła Grodzkiego przy ul. Zyblikiewicza 2b, w gablocie informacyjnej przy ul. Zyblikiewicza 2b (w korytarzu) oraz na stronie internetowej Koła. W każdy piątek „Gazeta Krakowska” drukuje program na najbliższy weekend.

Zapraszamy!!!

Wróć na górę


.

 

 

Program wycieczek – WRZESIEŃ 2023 r.

Do pobrania – program na WRZESIEŃ 2023 – format PDF

.Progr

...

02.09.2023 r., sobota
Wycieczka górska – Żeleźnica (Orawa)

Pyzówka (PKP) – przełęcz Sieniawska (719 m n.p.m.) – ΔJaniłówka (817 m n.p.m.)ΔBucznik (783 m n.p.m.) – przełęcz Pieniążkowicka (709 m n.p.m.) – ΔŻeleźnica (912 m n.p.m.) ołtarz polowy – Las Trzy Kamienie – Raba Wyżna (PKP)
ok. 5,5 godziny marszu, trasa długa, wymagająca dobrej kondycji, ok. 17 km długości i 500 m przewyższeń; pkt do GOT: 22, BZ.07


03.09.2023 r., niedziela
Dolina Dłubni i Naramki

Iwanowice Dworskie (KMK) – Dolina Dłubnigrodzisko z IX-X w. – Damice – Krasieniec Stary – Las Naramski (±cmentarze z I wojny światowej) – Narama – Dolina NaramkiOwczary (dwór z XIX w.) – Owczary pętla (KMK)
trasa ok. 12 km; pkt do OTP i Miłośnika Jury: 12


10.09.2023 r., niedziela
Tam, gdzie była jego pierwsza parafia

Gdów (ALD KM) – ±Kopiec Powstańczy – Lasowe Doły – Niegowić (kościół pw. Wniebowzięcia NMP – pierwsza parafia ks. Karola Wojtyły) – Lobrytka – Wiatowice (dwór z XVIII w.) – Jawczyce (skraj) – Trąbki P+R (KMK)
trasa ok. 16 km; pkt do OTP: 16


17.09.2023 r., niedziela
Od górnika do medyka

Swoszowice Szkoła (KMK) – zabytki górnicze Swoszowic – Ulica Szybisko – Park Zdrojowy (uzdrowisko)ΔŁysa Góra (274 m)Wróblowice (kościół z XIX w. z ołtarzem górniczym) Fort 51 ½ OW „Wróblowice” – Siarczana Góra – Swoszowice Szkoła (KMK)
trasa ok. 9 km; pkt do OTP: 9


24.09.2023 r., niedziela
Przez Zapadlisko Cholerzyńskie
Wycieczka w ramach X Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej, organizowanej przez Zarząd Główny PTTK


30.09.2023 r., sobota
W lasach tunelskich

Kozłów (PKP) – Kolonia Książka – rezerwat „Kępie” – rezerwat „Biała Góra” – Tunel – Lasy Tunelskie – zielonym szlakiem – Zapiecki – Ptoszyce II – Dziadówki (PKP)
trasa ok. 18 km; pkt do OTP: 18 – uwaga! trasa długa!

Zbiórka: Hala podziemna dworca kolejowego Kraków Główny (przy globusie) o godz. 7:30
Odjazd pociągu osobowego SKA3 (kier. Sędziszów) o godz. 7:49 (Koleje Małopolskie)
Ceny biletów: normalny 15 zł, czasowy dla seniora (60+) 10,50 zł (Taryfa Małopolska)
Wymarsz na trasę z Kozłowa o godz. 8:50
Powrót: pociągiem osobowym z Dziadówek o godz. 17:06 (Przewozy Regionalne)
Ceny biletów: normalny 12 zł, czasowy dla seniora (60+) 8,40 zł (Taryfa Małopolska)
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 18:00


Legenda i informacje:
/Δ/obiekt przyrodniczy np. rezerwat, pomnik przyrody itp. / wzniesienie / punkt widokowy
obiekt dziedzictwa kulturowego i/lub materialnego
obiekt na Szlaku Twierdzy Kraków

±obiekt pamięci historycznej, pomnik martyrologii
obiekt wodny

Podane w programie godziny odjazdów i ceny biletów (wg informacji na dzień 31.08.2023 r.) mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego.

Wróć na górę


.

Informacje praktyczne

.

Szanowni Turyści!
Uczestnicy 51. sezonu akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

Jesteśmy za półmetkiem 51-go sezon akcji „NIE SIEDŹ W DOMU – IDŹ NA WYCIECZKĘ”. Sezon tworzyliśmy 02 kwietnia, a zamkniemy 22 października 2023 r. W wybrane soboty, niedziele i dni świąteczne planujemy zorganizować co najmniej 36 różnorodnych wycieczek pieszych, których trasy prowadzić będą po nizinnych i górskich szlakach Małopolski.

Wycieczki prowadzić będą zawsze licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK i organizatorzy turystyki PTTK, dzięki czemu realizować będziemy zarówno cele krajoznawcze, turystyczne oraz rekreacyjne. Do transportu wykorzystywać będziemy komunikację zbiorową (autobusy miejskie, aglomeracyjne, linie dowozowe, pociągi).

.

Organizatorem akcji jest:
KOŁO GRODZKIE PTTK im. Ludomira Sawickiego w Oddziale Krakowskim PTTK Ks. Karola Wojtyły główny organizator,

 Partnerami akcji są:

 • Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Witold Kozłowski patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystycznapatron honorowy,
 • Województwo Małopolskie wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościnna”,
 • Powiat Krakowskiwsparcie finansowe w ramach konkursu ofert z turystyki,
 • Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”wsparcie finansowe w ramach konkursu na patronat,
 • „Gazeta Krakowska” cotygodniowa informacja prasowa na www.gk.pl
.

Dzięki otrzymanym dotacjom z Województwa Małopolskiego, Powiatu Krakowskiego oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”

udział w akcji jest BEZPŁATNY !!!!

Nie prowadzimy wcześniejszych zapisów na wycieczki – wystarczy zgłosić się na podane miejsce zbiórki. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty transportu (bilety na autobus, pociąg itp.) oraz koszty ewentualnych wstępów do zwiedzanych obiektów!
Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki!

 • Przypominamy, że Koło Grodzkie NIE UBEZPIECZA od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników wycieczek organizowanych w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”
 • Uczestnicy niebędący członkami PTTK powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie
 • Zarząd Główny PTTK ubezpieczył od NNW tylko członków PTTK.

**** **** ****

Zachęcamy do zdobywania
odznaki „MIŁOŚNIK OKOLIC KRAKOWA”.

Bezpłatne książeczki do zdobywania odznaki są dostępne na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK.

**************

Zachęcamy także do zdobywania
odznaki turystyczno-krajoznawczej „TWIERDZA KRAKÓW’

Regulamin odznaki dostępny jest TUTAJ

Zapraszamy!

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym:
Województwa Małopolskiego – w ramach konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościnna”
Zarządu Powiatu Krakowskiego w ramach konkursu ofert z turystyki,
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”.

Wróć na górę


.

 

Regulamin konkursu wiedzy o okolicach Krakowa organizowanego na zakończenie akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

Wróć na górę


.

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
„Miłośnik Okolic Krakowa”

1. Koło Grodzkie PTTK – Redakcja „Gazety Krakowskiej”- w celu zachęcenia mieszkańców Krakowa do uprawiania turystyki, oraz popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa ustanawiają odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa„.

2. Trzy stopniową odznakę „MOK” może zdobyć każdy kto ukończył 12 lat i spełni warunki przewidziane niniejszym regulaminem.

3. Odznaka może być zdobywana wyłącznie podczas wycieczek organizowanych przez Koło Grodzkie w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” w okresie od Niedzieli Palmowej do 31 października.

4. Trasa wycieczki powinna być szczegółowo wpisana do książeczki wycieczek i poświadczona przez prowadzącego wycieczkę przewodnika lub przodownika turystyki pieszej.

5. Ubiegający się o „MOK” powinien udokumentować udział w określonej ilości wycieczek:
dla stopnia brązowego – 15 wycieczek,
dla stopnia srebrnego – 30 wycieczek,
dla stopnia złotego – 50 wycieczek.

6. „MOK” w stopniu brązowym należy zdobyć w ciągu 1 sezonu (kwiecień – listopad). „MOK” w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu 2 lat (2 kolejnych sezonów). „MOK” w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 3 lat (3 kolejnych sezonów).

7. „MOK” może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.

8. Odznakę „MOK” można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo – turystycznymi.

9. Wypełnioną książeczkę po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 5 Regulaminu należy złożyć do weryfikacji w Kole Grodzkim do dnia 31 grudnia za dany rok.

10. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja przy Kole Grodzkim PTTK – Kraków – ul. Zyblikiewicza 2b.

11. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.

Uwagi:
Książeczki wycieczek można otrzymać bezpłatnie na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK – Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b. Przy załatwianiu przyznania odznaki „MOK” drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości przesyłki pocztowej jak przy nadaniu.

Wróć na górę


 

Ulotki-przewodniki ze spacerów

                                 

   


   

                    

       

         

           

           

         

             

        


         

         

          

         

          

                

                                               

            

           

                             


            

           

           

          

             

            

           

           

           

            

           


.

Efekty realizacji zadania publicznego w ramach konkursu „Małopolska Gościnna 2020” – IV edycja

     

   

       

 • Share :