Projekt realizowany przy patronacie i wsparciu finansowym
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Patronat honorowy:
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolska Organizacja Turystyczna


 

.

Historia akcji

Od 1973 roku mieszkańcy aglomeracji krakowskiej spotykają się na pieszych wycieczkach za miasto urządzanych w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”, której organizatorami są:

 • Koło Grodzkie PTTK – jako główny organizator,
 • Gazeta Krakowska” – jako organizator medialny
 • Powiat Krakowskiwsparcie finansowe
 • Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna patron honorowy
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” wsparcie finansowe w ramach konkursu na patronat

Celem akcji jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki pieszej, poprzez organizowanie w soboty, niedziele i dni świąteczne wycieczek pieszych: krótkich (do 10 km), długich (od 10 do 18 km) oraz wycieczek górskich.

Akcja od samego początku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W ciągu sezonu (od Niedzieli Palmowej do końca października) w wycieczkach bierze udział średnio 1500 osób dorosłych, młodzieży szkolnej, a nawet dzieci. Uczestniczymy także w imprezach folklorystycznych takich jak: Pucheroki, Siuda Baba, odpust Emaus czy Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Podczas wycieczek można zdobywać dedykowaną Odznakę „MIŁOŚNIKA OKOLIC KRAKOWA” (regulamin poniżej), a także różne odznaki krajoznawczo-turystyczne PTTK, m.in.: Odznaki Turystyki Pieszej (OTP), Odznakę „Miłośnika Jury”, Górską Odznakę Turystyczną (GOT PTTK), odznakę „Turysta Senior” czy Odznakę „Twierdza Kraków” (w stopniu brązowym)

Programy miesięczne wycieczek dostępne są na Dyżurach Koła Grodzkiego przy ul. Zyblikiewicza 2b, w gablocie informacyjnej przy ul. Zyblikiewicza 2b (w korytarzu) oraz na stronie internetowej Koła. W każdy piątek „Gazeta Krakowska” drukuje program na najbliższy weekend.

Zapraszamy!!!

Wróć na górę


.

 

 

 

Program wycieczek

.

Do pobrania: program na MAJ 2022 -format PDF 

 

07.05.2022 r., sobota
Biskup, rycerz i kronikarz – spotkanie po latach

Sterkowiec (PKP) – Las Szczepanowski±cmentarz wojenny nr 279Szczepanów (sanktuarium św. Małgorzaty i Stanisława Biskupa z XV w., obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej, odpust)ΔŻabia Góra (242 m) – Brzesko Okocim (PKP)
trasa ok. 10 km, pkt do OTP: 10

Zbiórka: Hala podziemna dworca głównego PKP koło „globusa” o godz. 7:45
Odjazd pociągu osobowego (kier. Tarnów) o godz. 8:03
Ceny biletów: normalny 12,50 zł (Taryfa Małopolska)
Wymarsz na trasę ze Sterkowca o godz. 9:06
Powrót: pociągiem osobowym z Brzeska Okocim o godz. 16:23
Ceny biletów: normalny 10 zł (Taryfa Małopolska)
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17:45


15.05.2022 r., niedziela
Dolina Racławki

Pisary Dąbrówki (KMK) – Dubie – Dolina Racławkiźródło BażanaWąwóz StradlinaΔBabia Góra (460 m) – Skała Brodło – ±pomnik powstania styczniowegoΔGrzybowa Góra (427 m) – Radwanowice (KMK)
trasa ok. 12 km; pkt do OTP i Miłośnika Jury: 12

Zbiórka: pętla autobusowa Bronowice Małe, os. Widok o godz. 7:45
Odjazd autobusu KMK nr 278 o godz. 8:02
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Wymarsz na trasę z Pisar Dąbrówki ok. godz. 8:50
Powrót: autobusem KMK nr 278 z Radwanowic o godz. 16:26
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17:15


22.05.2022 r., niedziela
Przez Garb Tenczyński wśród bukowych lasów wspólnie z Kołem PTTK nr 27 w Skawinie

Młynka pętla (KMK) – Dolina Borowcakamieniołom wapienia – czerwonym szlakiem rowerowym – ΔBukowa Góra (378 m)Dębowa Góra (punkt widokowy) – Kamyk – Brzoskwinia (KMK)
trasa ok. 8 km, pkt do OTP i Miłośnika Jury: 8

Zbiórka: pętla autobusowa Bronowice Małe, os. Widok o godz. 8:10
Odjazd autobusu KMK nr 238 o godz. 8:25
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Wymarsz na trasę z Młynki ok. godz. 9:05
Powrót: autobusem KMK nr 258 z Brzoskwini o godz. 16:30
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17:10


29.05.2022 r., niedziela
Dolina Garliczki

Garlica Murowana (KMK) – dawny zespół dworski i lamusDolina Garliczki – Wola Zachariaszowska – Przedewsie – Padoły – Droga Królewska – Fort 45 „Zielonki” – Pola nad Dołami – Zielonki (KMK)
trasa ok. 10 km, pkt OTP i Miłośnika Jury: 10

Zbiórka: Dworzec KMK Krowodrza Górka o godz. 8:00
Odjazd autobusu KMK nr 227 o godz. 8:20
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Wymarsz na trasę z Garlicy Murowanej ok. godz. 8:35
Powrót: autobusem KMK nr 227 z Zielonek o godz. 15:38
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:00


Legenda i informacje:
/Δ/obiekt przyrodniczy np. rezerwat, pomnik przyrody itp. / wzniesienie / punkt widokowy
obiekt dziedzictwa kulturowego i/lub materialnego
obiekt na Szlaki Twierdzy Kraków

±obiekt pamięci historycznej, pomnik martyrologii
obiekt wodny

Podane w programie godziny odjazdów i ceny biletów (wg informacji na dzień 06.05.2022 r.) mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego.

 

Wróć na górę


.

Informacje praktyczne

.

Szanowni Turyści!
Uczestnicy 50. sezonu akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

W niedzielę 10 kwietnia 2022 r. wycieczką na Pucheroki do Bibic otworzyliśmy jubileuszowy, 50-ty sezon akcji „NIE SIEDŹ W DOMU – IDŹ NA WYCIECZKĘ”.
Pomimo trwającej pandemii, zamierzamy w ciągu całego sezonu, trwającego od 10 kwietnia do 23 października 2022 r., w wybrane soboty, niedziele i dni świąteczne zorganizować ponad 30 różnorodnych tematycznie wycieczek pieszych, których trasy prowadzić będą po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Wycieczki prowadzić będą zawsze licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK, dzięki czemu realizować będziemy zarówno cele krajoznawcze, turystyczne oraz rekreacyjne. Do transportu wykorzystywać będziemy komunikację zbiorową (autobusy miejskie, aglomeracyjne, linie dowozowe, pociągi).

Z uwagi na cały czas obowiązujący stan epidemii, zalecamy zachowywanie dystansu w grupie, a w obiektach zamkniętych zakładanie maseczek. Sytuacja jest nieprzewidywalna i w każdej chwili mogą nastąpić zmiany w sposobie prowadzenia akcji lub akcja może zostać zawieszona!

Organizator:

 • KOŁO GRODZKIE PTTK im. Ludomira Sawickiego w Oddziale Krakowskim PTTK Ks. Karola Wojtyły – główny organizator,

 Partnerzy akcji:

 • Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna – patron honorowy,
 • Powiat Krakowski – wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert z turystyki,
 • Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” – wsparcie finansowe w ramach patronatu,
 • „Gazeta Krakowska” – organizator medialny, który zamieszcza co tydzień w piątkowym wydaniu program na najbliższy weekend

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Zarządu Powiatu Krakowskiego – w ramach konkursu ofert z turystyki oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”.

Złożyliśmy także ofertę do konkursu „Małopolska Gościnna”, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w połowie czerwca.

Przypominamy, że udział w akcji jest BEZPŁATNY !!!!

Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu (bilety na autobus, pociąg itp.) oraz koszty ewentualnych wstępów do zwiedzanych obiektów!
Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik będzie sporządzał listę uczestników wycieczki!

 • Przypominamy, że Koło Grodzkie NIE UBEZPIECZA od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników wycieczek organizowanych w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”
 • Uczestnicy niebędący członkami PTTK powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie
 • Zarząd Główny PTTK ubezpieczył od NNW tylko członków PTTK.

Zachęcamy do zdobywania
odznaki „MIŁOŚNIK OKOLIC KRAKOWA”.

Bezpłatne książeczki do zdobywania odznaki są dostępne na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK.

**************

Zachęcamy także do zdobywania
odznaki turystyczno-krajoznawczej „TWIERDZA KRAKÓW’

Regulamin odznaki dostępny jest TUTAJ

Zapraszamy!

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym:
Zarządu Powiatu Krakowskiego – w ramach konkursu ofert z turystyki,
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”.

Wróć na górę


.

 

Regulamin konkursu wiedzy o okolicach Krakowa organizowanego na zakończenie akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

 

Wróć na górę


.

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
„Miłośnik Okolic Krakowa”

1. Koło Grodzkie PTTK – Redakcja „Gazety Krakowskiej”- w celu zachęcenia mieszkańców Krakowa do uprawiania turystyki, oraz popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa ustanawiają odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa„.

2. Trzy stopniową odznakę „MOK” może zdobyć każdy kto ukończył 12 lat i spełni warunki przewidziane niniejszym regulaminem.

3. Odznaka może być zdobywana wyłącznie podczas wycieczek organizowanych przez Koło Grodzkie w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” w okresie od Niedzieli Palmowej do 31 października.

4. Trasa wycieczki powinna być szczegółowo wpisana do książeczki wycieczek i poświadczona przez prowadzącego wycieczkę przewodnika lub przodownika turystyki pieszej.

5. Ubiegający się o „MOK” powinien udokumentować udział w określonej ilości wycieczek:
dla stopnia brązowego – 15 wycieczek,
dla stopnia srebrnego – 30 wycieczek,
dla stopnia złotego – 50 wycieczek.

6. „MOK” w stopniu brązowym należy zdobyć w ciągu 1 sezonu (kwiecień – listopad). „MOK” w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu 2 lat (2 kolejnych sezonów). „MOK” w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 3 lat (3 kolejnych sezonów).

7. „MOK” może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.

8. Odznakę „MOK” można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo – turystycznymi.

9. Wypełnioną książeczkę po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 5 Regulaminu należy złożyć do weryfikacji w Kole Grodzkim do dnia 31 grudnia za dany rok.

10. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja przy Kole Grodzkim PTTK – Kraków – ul. Zyblikiewicza 2b.

11. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.

Uwagi:
Książeczki wycieczek można otrzymać bezpłatnie na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK – Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b. Przy załatwianiu przyznania odznaki „MOK” drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości przesyłki pocztowej jak przy nadaniu.

*************************************

Każdy osoba, która w 2022 r. zdobędzie odznakę
„Miłośnika Okolic Krakowa”
(w dowolnym stopniu)
otrzyma również prawo do wykupienia

ODZNAKI JUBILEUSZOWEJ
50. LECIA AKCJI TURYSTYCZNYCH
KOŁA GRODZKIEGO PTTK

Wróć na górę


 

 

Ulotki-przewodniki ze spacerów

                                 

   

            

   

           

           

         

             

        

 

.

Efekty realizacji zadania publicznego w ramach konkursu „Małopolska Gościnna 2020” – IV edycja

     

   

       

 • Share :