kologrodzkie | Organizacyjne

Tymczasowy Zarząd Koła Grodzkiego PTTK
wraz z Prezydium Walnego Zebrania Koła
informują, że na wspólnym posiedzeniu w dn. 29 czerwca 2023 r.
ustalili termin wznowienia obrad
XXXII Walnego Zebrania Koła Grodzkiego PTTK
im. Ludomira Sawickiego w Krakowie
na dzień 11 września 2023 r. (poniedziałek)
o godz. 16.45 (I termin) lub 17.00 (II termin).

Obrady prowadzone będą zgodnie z porządkiem i regulaminem obrad, przyjętym w dn. 19.06.2023 r. i rozpoczną się od tego punku, w którym nastąpiło podjęcie uchwały o zawieszeniu obrad.
Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej
w późniejszym czasie.

Liczymy na Waszą obecność i zaangażowanie!