kologrodzkie | Uncategorized

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Oddziału Krakowskiego PTTK zapraszamy na
zebranie wyborcze „aktywu krajoznawczego”,
na którym wybrany zostanie nowy skład

Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji
Oddziału Krakowskiego PTTK.

Zebranie odbędzie się w środę 16 listopada 2022 r., o godz. 17.00
w sali konferencyjnej PTTK przy ul. Zyblikiewicza 2B.

Członkiem Komisji może zostać każdy członek Oddziału Krakowskiego
(czyli członek Koła Grodzkiego PTTK też).

Zapraszamy osoby zainteresowane krajoznawstwem do podjęcia działalności w nowej kadencji.

Pismo kol. Janusza Palarza, przewodniczącego ustępującej Komisji.