kologrodzkie | Organizacyjne

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych,
znaczki potwierdzające opłacenie składki członkowskiej,
które zostały opłacone w drugiej połowie stycznia 2022 r.,
będą do odbioru dopiero w drugiej połowie lutego 2022 r.