kologrodzkie | Organizacyjne

Koleżanki i Koledzy!
Przygotowujemy świąteczną paczkę dla naszego Kolegi
Staszka Welca, przewodnika, ex Prezesa naszego Koła,
który w skutek choroby znajduje się w ośrodku opiekuńczym.

Do paczki dołączona będzie kartka z życzeniami świątecznymi.
Osoby, które chcą się podpisać na kartce, zapraszamy w najbliższym tygodniu do Koła.

Zarząd Koła