kologrodzkie | Organizacyjne

Z przyczyn organizacyjnych i ze względów bezpieczeństwa nie wzięliśmy udziału w pogrzebie kol. STANISŁAWA PAWLICKIEGO (1924-2021). Odwiedziliśmy jednak jego grób dzisiaj, na którym złożyliśmy kwiaty
i zapaliliśmy znicz, na znak, że pamiętamy o nim.