kologrodzkie | Media, Nie siedz w domu - idz na wycieczkę

Wycieczki z PTTK, czyli podziwiamy piękne okolice Krakowa

Były już wycieczki po Dolinie Bolechowickiej, Lesie Tenczyńskim czy rezerwacie „Dolina Mnikowska”, a teraz przyszedł czas na Łąki Zabierzowskie, Siepraw, warownie w Dolinie Prądnika czy Dębnik i dawne kamieniołomy marmuru. Podczas wycieczek z PTTK nie da się nudzić! Znów jest okazja, by poznać walory turystyczno-krajoznawcze pięknych zakątków w okolicach Krakowa.

Kliknij w logo, aby przeczytać artykuł na stronie wybranej gazety