Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków.
Partner projektu – Miasto Kraków

.


.

.

Historia akcji

Akcja „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” rozpoczęła się w listopadzie 1972 roku, kiedy to na tytułowej stronie „Echa Krakowa” ukazał się tekst zapraszający czytelników do udziału w wycieczkach, regulamin zdobywania odznaki i program spacerów.

Na pierwszej zbiórce, pod Wieżą Ratuszową na Rynku, zgromadziło się blisko 700 krakowian. Pierwotnie akcja zaplanowana na jeden sezon, kontynuowana była przez lata następne. Spowodowały to listy uczestników z prośbą o jej przedłużenie oraz olbrzymie zainteresowanie zwiedzających. I tak trwa do dnia dzisiejszego.

Wycieczki odbywają się po specjalnie opracowanych trasach, tak aby uczestnicy – mieszkańcy Krakowa, poznali dokładnie podwawelski gród, jego historię i zabytki. W ciągu sezonu (listopad – marzec) przygotowanych jest około 100 tras wycieczkowych oraz specjalne prelekcje.

Zainteresowanie akcją od wielu lat najlepiej określają liczby:
– średnio 10 tysięcy uczestników w sezonie
– od początku akcji nasze miasto zwiedziło ponad 600 tys. osób
– odznakę Przyjaciela Krakowa zdobyło już ponad 32 tys. osób.

W wycieczkach biorą udział zarówno osoby dorosłe jak też, co chcemy szczególnie podkreślić, młodzież szkolna (całe klasy z nauczycielami).

Organizatorami Akcji są:
KOŁO GRODZKIE PTTK w Oddziale Krakowskim PTTK – główny organizator
Miasto Kraków – partner strategiczny, zapewniający wsparcie finansowe poprzez Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa – organizator prelekcji na odznakę z pawim piórem
Muzeum Krakowa
Muzeum Narodowe w Krakowie,
Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki,
Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Patronat medialny:
Gazeta Krakowska
Miejski Portal Informacyjny „Magiczny Kraków”

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski

Programy miesięczne wycieczek dostępne są na Dyżurach Koła Grodzkiego, u kierownika obsługi tras, w gablocie informacyjnej przy ul. Zyblikiewicza 2b (w korytarzu), drukowane są także w piątkowych wydaniach „Gazety Krakowskiej”.

Wróć na górę


.

.

Informacje praktyczne

Aby wziąć udział w spacerach w ramach akcji wystarczy zgłosić się na podane w programie miejsce zbiórki. Udział w spacerach jest bezpłatny.

W przypadku tematów opisanych hasłem „miejscówki„, należy wcześniej zgłosić się do Koła Grodzkiego PTTK, w celu pobrania „miejscówki” – z podaną godziną wejścia.
Miejscówki wynikają z ograniczenia ilości i liczebności grup w niektórych zwiedzanych obiektach. Miejscówki wydawane są odpłatniew cenie zawierają bilet wstępu do zwiedzanego obiektu oraz należny podatek VAT.

MIEJSCÓWKI  wynikające z ograniczenia liczebności grup, będą do nabycia na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK, przy ul. Zyblikiewicza 2b

Ceny miejscówek:

Cena miejscówki zawiera koszt biletu wstępu do zwiedzanego obiektu oraz należny podatek VAT. PROSIMY O PRZEMYŚLANY WYBÓR MIEJSCÓWEK, GDYŻ ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY!

KSIĄŻECZKI – DZIENNICZKI AKCJI dla zdobywających odznakę „Przyjaciela Krakowa” są do nabycia w Kole Grodzkim w cenie 2 zł/sztuka.

Zapraszamy!

Wróć na górę


.

.

Program spacerów w ramach akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”

Dziękujemy za udział w 47. sezonie akcji,
na kolejne spacery zapraszamy od listopada!

 • Skrót „DT” oznacza budynek Domu Turysty PTTK w Krakowie – obecnie Hotel „Wyspiański”, przy ul. Westerplatte 15-16
 • Skrót „TMHiZK” oznacza siedzibę Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, przy ul. Św. Jana 12
 • Na wykłady wstęp wolny!
 • Program akcji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego
 • KSIĄŻECZKI – DZIENNICZKI AKCJI dla zdobywających odznakę „Przyjaciela Krakowa” są do nabycia w Kole Grodzkim w cenie 2 zł/sztuka.
 • MIEJSCÓWKIwynikające z ograniczenia liczebności grup, będą do nabycia na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK, przy ul. Zyblikiewicza 2b
 • PROSIMY PILNOWAĆ PODANYCH NA MIEJSCÓWKACH GODZIN WEJŚĆ!
 • NALEŻY STAWIĆ SIĘ 15 MINUT WCZEŚNIEJ PRZED GODZINĄ WEJŚCIA NA WYSTAWĘ, PODANĄ NA MIEJSCÓWCE !!!
 • Cena miejscówki zawiera koszt biletu wstępu do zwiedzanego obiektu oraz należny podatek VAT
 • PROSIMY O PRZEMYŚLANY WYBÓR MIEJSCÓWEK, GDYŻ ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY!

Zapraszamy!

Wróć na górę


.

.

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
„PRZYJACIEL KRAKOWA”

 1. Organizatorem akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Urząd Miasta Krakowa, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz „Gazeta Krakowska”.
 2. Odznakę „Przyjaciela Krakowa” może zdobyć każda osoba, uczestnicząca w przewidzianej niniejszym regulaminem liczbie prelekcji i wycieczek (spacerów) po Krakowie.
 3. Spotkania organizowane są w okresie (zw. dalej cyklem) od listopada do marca, w każdą sobotę i niedzielę, a także w wybrane dni świąteczne.
 4. W ramach każdego cyklu wyznaczane są trasy spacerów, odpowiadające poszczególnym stopniom odznaki – od brązowej do złotej.
 5. Odznaki zdobywa się w kolejności stopni, w ściśle określonym czasie.
 6. Dowolność w wyborze tras przysługuje wyłącznie uczestnikom, ubiegającym się o zdobycie odznaki w stopniu z Pawim Piórem.
 7. Liczba wycieczek i prelekcji, wymagana dla uzyskania poszczególnych stopni odznaki, oraz maksymalny czasokres ich zdobywania:
  • stopień brązowy:   12 wycieczek (1 cykl),
  • stopień srebrny:    16 wycieczek (1 cykl)
  • stopień złoty:          20 wycieczek (2 cykle),
  • stopień z Pawim Piórem: 22 wycieczki + 10 prelekcji (3 cykle)
 8. Jednego dnia do odznaki może być zaliczona tylko jedna wycieczka. W jednym cyklu można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.
 9. Każdorazowy udział uczestnika w wycieczce potwierdza specjalny stempel umieszczany w Książeczce – Dzienniku Akcji. Książeczki nabywa się odpłatnie w Kole Grodzkim PTTK Oddziału Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły.
 10. Zapełnione Książeczki – Dzienniki Akcji należy dostarczyć do Koła Grodzkiego PTTK osobiście lub pocztą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
 11. Przekazanie drogą pocztową, wymaga dołączenia przez uczestnika zaadresowanej do siebie koperty z naklejonym znaczkiem pocztowym, o nominale właściwym dla danego typu korespondencji.
 12. W każdym przypadku podaje się numer zdobytej uprzednio odznaki brązowej.
 13. Odznaki wykupuje się w Kole Grodzkim PTTK.
 14. Program wycieczek ogłaszany jest w wydaniu piątkowym „Gazety Krakowskiej”, na stronie internetowej Koła Grodzkiego PTTK: www.kologrodzkie.pl oraz tablicach informacyjnych w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b.
 15. Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie wstępy do niektórych obiektów i koszty transportu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Wróć na górę

 • Share :