Projekt realizowany przy patronacie i wsparciu finansowym
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Patronat honorowy:
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolska Organizacja Turystyczna


 

.

Historia akcji

Od 1973 roku mieszkańcy aglomeracji krakowskiej spotykają się na pieszych wycieczkach za miasto urządzanych w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”, której organizatorami są:

 • Koło Grodzkie PTTK – jako główny organizator,
 • Gazeta Krakowska” – jako organizator medialny
 • Powiat Krakowskiwsparcie finansowe
 • Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna patron honorowy
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” wsparcie finansowe w ramach konkursu na patronat

Celem akcji jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki pieszej, poprzez organizowanie w soboty, niedziele i dni świąteczne wycieczek pieszych: krótkich (do 10 km), długich (od 10 do 18 km) oraz wycieczek górskich.

Akcja od samego początku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W ciągu sezonu (od Niedzieli Palmowej do końca października) w wycieczkach bierze udział średnio 1500 osób dorosłych, młodzieży szkolnej, a nawet dzieci. Uczestniczymy także w imprezach folklorystycznych takich jak: Pucheroki, Siuda Baba, odpust Emaus czy Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Podczas wycieczek można zdobywać dedykowaną Odznakę „MIŁOŚNIKA OKOLIC KRAKOWA” (regulamin poniżej), a także różne odznaki krajoznawczo-turystyczne PTTK, m.in.: Odznaki Turystyki Pieszej (OTP), Odznakę „Miłośnika Jury”, Górską Odznakę Turystyczną (GOT PTTK), odznakę „Turysta Senior” czy Odznakę „Twierdza Kraków” (w stopniu brązowym)

Programy miesięczne wycieczek dostępne są na Dyżurach Koła Grodzkiego przy ul. Zyblikiewicza 2b, w gablocie informacyjnej przy ul. Zyblikiewicza 2b (w korytarzu) oraz na stronie internetowej Koła. W każdy piątek „Gazeta Krakowska” drukuje program na najbliższy weekend.

Zapraszamy!!!

Wróć na górę


.

 

 

 

Program wycieczek – PAŹDZIERNIK

.

.

 

.

 

Do pobrania: program na PAŹDZIERNIK 2022 – format PDF

 


01.10.2022 r., sobota
Dłubniański Park Krajobrazowy

Iwanowice Dworskie pętla (KMK) – Iwanowice Włościańskie (kościół drewniany z XVIII w., izba regionalna) – Stara Wieś – Zagaje – ΔBorkowa (351 m) – Toporek – Dolina Dłubni Sieciechowice (kościół z XIV/XV w., zespół dworski) – Biskupice – Iwanowice Włościańskie – Iwanowice Dworskie pętla (KMK)
trasa ok. 15 km, pkt do OTP i Miłośnika Jury: 15

Zbiórka: Dworzec KMK Nowy Kleparz o godz. 7:30
Odjazd autobusu KMK nr 277 o godz. 7:50
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Wymarsz na trasę z Iwanowic ok. godz. 8:35
Powrót: autobusem KMK nr 277 z Iwanowic o godz. 17:25
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 18:15


08.10.2022 r., sobota
Twierdza Kraków na raty – część siódma

Rżąska Cmentarz (KMK) – Fort 43a „Pasternik”Fort 42 „Wróżna Góra” bateria artyleryjska B.3Fort 41 „Bronowice Małe” Fort 41a „Mydlniki” – Mydlniki – Chełm – Fort 39 „Olszanica” – Olszanica Kapliczka (KMK)
trasa ok. 12 km, pkt do OTP i Miłośnika Jury: 12

Zbiórka: pętla autobusowa Bronowice Małe, os. Widok o godz. 8:45
Odjazd autobusu KMK nr 248 o godz. 9:00
Ceny biletów: 20-minutowy: normalny 4 zł, ulgowy 2 zł
Wymarsz na trasę z Rżąski ok. godz. 9:15
Powrót: autobusem KMK nr 192 z Olszanicy Kapliczka o godz. 15:05 lub 15:35
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Przyjazd do centrum Krakowa ok. godz. 15:30-16:00


15.10.2022 r., sobota
Wycieczka górska – Jaroszowicka Góra (Beskid Mały i Średni)

Wadowice (BUS) – Gorzeń Górny (dwór-muzeum Emila Zegadłowicza)ΔGrodzisko – Jaroszowice – ΔJaroszowicka Góra (541 m n.p.m.) – Klecza Górna (PKP)
trasa łatwa, o długości ok. 12 km i ok. 400 m przewyższeń, ok. 4 godzin marszu, pkt do GOT: 6 BZ.03 + 9 BZ.04, razem 15 pkt.

Zbiórka: Małopolski Dworzec Autobusowy, ul. Bosacka, przy stanowisku odjazdu bu-sa do Wadowic (stanowisko D14 lub D15 na dolnej płycie) o godz. 7:30
Odjazd busa firmy MK-Trans do Wadowic o godz. 7:45 (uwaga! w przypadku braku miejsc kolejny bus o godz. 8:10)
Ceny biletów: normalny 14 zł
Wymarsz na trasę z Wadowic ok. godz. 9:30
Powrót: pociągiem osobowym z Kleczy Górnej o godz. 16:21
Ceny biletów: normalny 10 zł (Taryfa Małopolska)
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17:45


16.10.2022 r., niedziela
Po drugiej stronie Wisły – część trzecia

Skawina Rynek (KMK) – Samborek – zalew w Plebance – wały wiślane – ΔGrodzisko (280 m) – wały wiślane – Opactwo Benedyktynów – Tyniec centrum (KMK
trasa ok. 9 km, pkt OTP: 9

Zbiórka: Dworzec KMK Czerwone Maki o godz. 8:15
Odjazd autobusu KMK nr 263 o godz. 8:30
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Wymarsz na trasę ze Skawiny o godz. 8:45
Powrót: autobusem KMK nr 112 lub 203 z Tyńca linii ok. godz. 14-15
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 15:00  


23.10.2022 r., niedziela
Zakończenie sezonu letniego – Spotkanie nad Zimną Rzeczką

Trasa nr 1
Przeginia Duchowna Kościół (KMK) – Retoryjka – Las BojarowiczaDolina Zimnej RzeczkiGospoda nad Zimną Rzeczką (zakończenie sezonu, ognisko, konkurs, zabawa przy muzyce)Dolina Zimnej Rzeczki – szlak niebieski – formacje skalne – Rusocice Jałowce (KMK)
trasa ok. 9 km, pkt do OTP i Miłośnika Jury: 9

Zbiórka: pętla autobusowa na Salwatorze, ul. Senatorska o godz. 7:15
Odjazd autobusu KMK nr 249 o godz. 7:30
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Wymarsz na trasę z Przegini Duchownej ok. godz. 8:10
Powrót: autobusem KMK nr 229 z Rusocic Jałowce o godz. 15:58
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:30

Trasa nr 2: 
Rusocice Jałowce (KMK) – formacje skalne – szlak niebieski – Dolina Zimnej Rzeczki Gospoda nad Zimną Rzeczką (zakończenie sezonu, ognisko, konkurs, zabawa przy muzyce) – Kłokoczyn – wałami Wisły – Kępa – Czernichów (KMK)
trasa ok. 10 km, pkt do OTP i Miłośnika Jury: 10

Zbiórka: pętla autobusowa na Salwatorze, ul. Senatorska o godz. 7:30
Odjazd autobusu KMK nr 229 o godz. 7:50
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Wymarsz na trasę z Rusosic ok. godz. 8:40
Powrót: autobusem KMK nr 249 z Czernichowa o godz. 16:00
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:45       

PROGRAM ZAKOŃCZENIA:

 • przewidywane rozpoczęcie spotkania na terenie Gospody „Nad Zimną Rzeczką” (ognisko) o godz. 10.30-11.00, zakończenie około godz. 14.00
 • około godz. 12.00 dla uczestników akcji odbędzie się konkurs krajoznawczy nt. okolic Krakowa z atrakcyjnymi nagrodami. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Koła na około 2 tygodnie wcześniej.
 • na miejscu spotkania dostępna będzie kawa i herbata (nieodpłatnie)
 • w kiełbasę na ognisko oraz w napoje zimne i inne prosimy zaopatrzyć się we własnym zakresie! (brak bufetu na miejscu)

Legenda i informacje:
/Δ/obiekt przyrodniczy np. rezerwat, pomnik przyrody itp. / wzniesienie / punkt widokowy
obiekt dziedzictwa kulturowego i/lub materialnego
obiekt na Szlaki Twierdzy Kraków

±obiekt pamięci historycznej, pomnik martyrologii
obiekt wodny

Podane w programie godziny odjazdów i ceny biletów (wg informacji na dzień 23.09.2022 r.) mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego.

 

Wróć na górę


.

Informacje praktyczne

.

Szanowni Turyści!
Uczestnicy 50. sezonu akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

W październiku kończymy jubileuszowy 50. sezon akcji „NIE SIEDŹ W DOMU – IDŹ NA WYCIECZKĘ”. Był to pierwszy od 2 lat sezon, który w całości przebiegł bez niespodzianek, choć w czasie trwania pandemii koronawirusa. Rozpoczęliśmy go w Niedzielę Palmową 10 kwietnia, a zakończenie zaplanowane jest na 23 października 2022 r.

Za pomoc w organizacji akcji i 39 zaplanowanych wycieczek pieszych nizinnych i górskich Zarząd Koła Grodzkiego PTTK dziękuje:

 • patronom honorowym Akcji:
  Panu Witoldowi Kozłowskiemu, Marszałkowi Województwa Małopolskiego
  oraz Panu Grzegorzowi Biedroniowi, Prezesowi Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
 • Województwu Małopolskiemu, Powiatowi Krakowskiemu oraz Lokalnej Grupie Działania „Blisko Krakowa” za dofinansowanie akcji,
 • redakcji „Gazety Krakowskiej” – partnerowi medialnemu za cotygodniowe zamieszczanie programu,
 • Kołu Miejskiemu PTTK nr 27 w Skawinie za współpracę i wspólny udział w wycieczkach,
 • Przewodnikom za niezbędne wsparcie i prowadzenie wycieczek.

Organizatorzy akcji dziękują wszystkim uczestnikom za udział
i zapraszają na zakończenie Akcji,
które odbędzie się w
niedzielę 23.10.2022 r.
na terenie Gospody „Nad Zimną Rzeczką” w Kłokoczynie!

Przypominamy, że obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, zalecamy zachowywanie dystansu w grupie, a w obiektach zamkniętych zakładanie maseczek. Sytuacja jest nieprzewidywalna i w każdej chwili mogą nastąpić zmiany w sposobie prowadzenia akcji lub akcja może zostać zawieszona!

Organizator:

 • KOŁO GRODZKIE PTTK im. Ludomira Sawickiego w Oddziale Krakowskim PTTK Ks. Karola Wojtyły – główny organizator,

 Partnerzy akcji:

 • Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna – patron honorowy,
 • Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert „Małopolska Gościnna”
 • Powiat Krakowski – wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert z turystyki,
 • Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” – wsparcie finansowe w ramach patronatu,
 • „Gazeta Krakowska” – organizator medialny, który zamieszcza co tydzień w czwartkowym lub piątkowym wydaniu program na najbliższy weekend

Przypominamy, że udział w akcji jest BEZPŁATNY !!!!

Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu (bilety na autobus, pociąg itp.) oraz koszty ewentualnych wstępów do zwiedzanych obiektów!
Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik będzie sporządzał listę uczestników wycieczki!

 • Przypominamy, że Koło Grodzkie NIE UBEZPIECZA od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników wycieczek organizowanych w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”
 • Uczestnicy niebędący członkami PTTK powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie
 • Zarząd Główny PTTK ubezpieczył od NNW tylko członków PTTK.

Zachęcamy do zdobywania
odznaki „MIŁOŚNIK OKOLIC KRAKOWA”.

Bezpłatne książeczki do zdobywania odznaki są dostępne na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK.

**************

Zachęcamy także do zdobywania
odznaki turystyczno-krajoznawczej „TWIERDZA KRAKÓW’

Regulamin odznaki dostępny jest TUTAJ

Zapraszamy!

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym:
Zarządu Powiatu Krakowskiego w ramach konkursu ofert z turystyki,
Województwa Małopolskiegow ramach konkursu ofert „Małopolska Gościnna”
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”.

Wróć na górę


.

 

Regulamin konkursu wiedzy o okolicach Krakowa organizowanego na zakończenie akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

 

Wróć na górę


.

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
„Miłośnik Okolic Krakowa”

1. Koło Grodzkie PTTK – Redakcja „Gazety Krakowskiej”- w celu zachęcenia mieszkańców Krakowa do uprawiania turystyki, oraz popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa ustanawiają odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa„.

2. Trzy stopniową odznakę „MOK” może zdobyć każdy kto ukończył 12 lat i spełni warunki przewidziane niniejszym regulaminem.

3. Odznaka może być zdobywana wyłącznie podczas wycieczek organizowanych przez Koło Grodzkie w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” w okresie od Niedzieli Palmowej do 31 października.

4. Trasa wycieczki powinna być szczegółowo wpisana do książeczki wycieczek i poświadczona przez prowadzącego wycieczkę przewodnika lub przodownika turystyki pieszej.

5. Ubiegający się o „MOK” powinien udokumentować udział w określonej ilości wycieczek:
dla stopnia brązowego – 15 wycieczek,
dla stopnia srebrnego – 30 wycieczek,
dla stopnia złotego – 50 wycieczek.

6. „MOK” w stopniu brązowym należy zdobyć w ciągu 1 sezonu (kwiecień – listopad). „MOK” w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu 2 lat (2 kolejnych sezonów). „MOK” w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 3 lat (3 kolejnych sezonów).

7. „MOK” może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.

8. Odznakę „MOK” można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo – turystycznymi.

9. Wypełnioną książeczkę po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 5 Regulaminu należy złożyć do weryfikacji w Kole Grodzkim do dnia 31 grudnia za dany rok.

10. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja przy Kole Grodzkim PTTK – Kraków – ul. Zyblikiewicza 2b.

11. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.

Uwagi:
Książeczki wycieczek można otrzymać bezpłatnie na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK – Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b. Przy załatwianiu przyznania odznaki „MOK” drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości przesyłki pocztowej jak przy nadaniu.

*************************************

Każdy osoba, która w 2022 r. zdobędzie odznakę
„Miłośnika Okolic Krakowa”
(w dowolnym stopniu)
otrzyma również prawo do wykupienia

ODZNAKI JUBILEUSZOWEJ
50. LECIA AKCJI TURYSTYCZNYCH
KOŁA GRODZKIEGO PTTK

Wróć na górę


 

 

Ulotki-przewodniki ze spacerów

                                 

   


   

                    

       

         

           

           

         

             

        


         

         

          

         

          

                

                                             

            

           

.


.

Efekty realizacji zadania publicznego w ramach konkursu „Małopolska Gościnna 2020” – IV edycja

     

   

       

 • Share :