Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Projekt stara się o dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna 2020 – IV edycja”

Patronat honorowy:
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolska Organizacja Turystyczna

 

 

 

Historia akcji

Od 1973 roku mieszkańcy aglomeracji krakowskiej spotykają się na pieszych wycieczkach za miasto urządzanych w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”, której organizatorami są:

 • Koło Grodzkie PTTK – jako główny organizator,
 • Gazeta Krakowska” – jako organizator medialny
 • Powiat Krakowskiwsparcie finansowe
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna patron honorowy

Celem akcji jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki pieszej, poprzez organizowanie w soboty, niedziele i dni świąteczne wycieczek pieszych: krótkich (do 10 km), długich (od 10 do 18 km) oraz wycieczek górskich.

Akcja od samego początku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W ciągu sezonu (od Niedzieli Palmowej do końca października) w wycieczkach bierze udział średnio 1500 osób dorosłych, młodzieży szkolnej, a nawet dzieci. Uczestniczymy także w imprezach folklorystycznych takich jak: Pucheroki i Siuda Baba oraz w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego.

Podczas wycieczek można zdobywać dedykowaną Odznakę „MIŁOŚNIKA OKOLIC KRAKOWA” (regulamin poniżej), a także różne odznaki krajoznawczo-turystyczne PTTK, m.in.: Odznaki Turystyki Pieszej (OTP), Odznakę „Miłośnika Jury”, Górską Odznakę Turystyczną (GOT PTTK) czy odznakę „Turysta Senior”.

Programy miesięczne wycieczek dostępne są na Dyżurach Koła Grodzkiego przy ul. Zyblikiewicza 2b, w gablocie informacyjnej przy ul. Zyblikiewicza 2b (w korytarzu) oraz na stronie internetowej Koła. W każdy piątek „Gazeta Krakowska” drukuje program na najbliższy weekend.

Zapraszamy!!!

Wróć na górę


.

 

 

 

Program wycieczek – SIERPIEŃ 2020 r.

 

 

Przypominamy o obowiązujących na wycieczkach zasadach bezpieczeństwa:

 • przestrzeganiu aktualnych zaleceń i obostrzeń władz i służb sanitarnych,
 • stosowaniu się do poleceń i próśb przewodnika,
 • utrzymywaniu na wycieczce minimum 1,5 metrowego odstępu od innych osób,
 • a jeżeli to niemożliwe, o zakrywaniu nosa i ust (maseczką, chustą lub inną częścią odzieży),
 • a jeżeli masz objawy przeziębienia – to zostań w domu i skontaktuj się z lekarzem!

Sytuacja jest dynamiczna, w związku z czym, akcja może zostać zawieszona w każdej chwili!
Aktualne informacje znajdziecie zawsze na naszej stronie internetowej www.kologrodzkie.pl

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zachęcamy do wcześniejszego zgłoszenia udziału w wybranym spacerze poprzez formularz on-line dostępny na naszej stronie internetowej: www.kologrodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy


Do pobrania: PROGRAM NA SIERPIEŃ – format PDF

 

01.08.2020 r., sobota
Śladami Marszu I Kadrowej

Michałowice Komora (KMK) – ♦obelisk – była granica zaborów, dwór XIX w. ♦Więcławice (kościół modrzewiowy z poł. XVIII w.) ♦Sieborowice (dwór z XIX w.) – Sadowie – ♦Goszcza (dwór z poł. XIX w., kościół z poł. XVIII w.) – Goszcza (PKP)
trasa ok. 10 km, pkt do OTP i Miłośnika Jury: 10

♦ Zbiórka: Dworzec KMK Nowy Kleparz o godz. 7:30
Odjazd autobusu KMK nr 277 o godz. 7:52
Ceny biletów: normalny 4,60 zł, ulgowy 2,30 zł
Wymarsz na trasę z Michałowic Komora o godz. 8:10
♦ Powrót: pociągiem osobowym z Goszczy o godz. 15:42
Cena biletów: normalny 5,50 zł (Taryfa Małopolska)
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16


09.08.2020 r., niedziela
Warownie Jurajskie – Zamek Tenczyn

Wola Filipowska (PKP) – Stara Wola – Las Rudno – Rudno Spalisko (♣ dawny kamieniołom)♦Rudno (zamek Tenczyn z XIV w.)Las Zwierzyniec – Krakowska Droga – Tenczynek Podlesie – Tenczynek (♦kościół z poł. XVIII w., dzwonnica drewniana XVII w., pomnik przyrody nieożywionej „Skałka pod Sosną”) – była kopalnia węgla „Kmita”wzgórze Buczyna (330 m n.p.m.) – Krzeszowice (KMK/PKP)
trasa ok. 13 km, pkt. do OTP i Miłośnika Jury: 13

Zbiórka: Hala podziemna dworca głównego PKP koło „globusa” o godz. 8:30
Odjazd pociągu osobowego (kier. Oświęcim) o godz. 8:45
Ceny biletów: normalny 6 zł (Taryfa Małopolska)
Wymarsz na trasę z Woli Filipowskiej o godz. 9:30
♦ Powrót: autobus KMK nr 278 z Krzeszowic o godz. 16:05
Cena biletów: normalny 4,60 zł, ulgowy 2,30 zł
lub pociągiem osobowym o godz. 15:47 lub 16:48
Cena biletu: normalny 5,50 zł (Taryfa Małopolska)
lub busem
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17:00


15.08.2020 r., sobota, Wniebowzięcie NMP
Na Srebrną Górę

Kraków Mydlniki (KMK) – ulica Zakliki – ♠Szlak Twierdzy Kraków – Chełm – Zakamycze – ♣Bażantarnia – Mokry Dół – ♣Polana Bielańska – Srebrna Góra – ♦Klasztor oo. Kamedułów (zwiedzanie kościoła – jeżeli będzie otwarty) – Przegorzały (KMK)
trasa 8 km, pkt. do OTP i Miłośnika Jury: 8

Zbiórka: pętla autobusowa KMK w Mydlnikach o godz.  9:00
Wymarsz na trasę o godz. 9:15
Powrót: autobusami KMK z Przegorzał ok. godz. 15
Cena biletów: normalny 4,60 zł, ulgowy 2,30 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 15:30
UWAGA! PROSZĘ WZIĄĆ UBIÓR ZAKRYWAJĄCY CIAŁO OD SZYI DO ŁOKCI I KOLAN
Zwiedzanie Klasztoru oo. Kamedułów na Srebrnej Górze zaliczamy także do odznaki „Przyjaciela Krakowa” (wszystkie stopnie) za sezon 2019/2020


16.08.2020 r., niedziela
Szlakiem Pana Twardowskiego

Kraków skrzyżowanie ul. Monte Casino/Kapelanka – ♦dawna wieś Zakrzówek (zwiedzanie) – ul. Twardowskiego – ♣Park Skały Twardowskiego♣Grota Twardowskiego♠szlakiem „Twierdzy Kraków” – Pychowice (park linowy) – ♠Fort Bodzów – Kostrze – ♠Fort Winnica – Skotniki – Czerwone Maki (KMK)
trasa ok. 10 km, pkt do OTP i Miłośnika Jury: 10

♦ Zbiórka: przystanek autobusowy KMK „Kapelanka” (ul. Monte Cassino, pod bankiem Pekao) o godz. 9:00
Wymarsz na trasę pieszą (spod banku Pekao) o godz. 11.00 – po zwiedzaniu okolic i zabytków Zakrzówka (w godz. 9.00-11.00)
♦ Powrót: Dworzec KMK Czerwone Maki ok. godz. 16
Powrót do centrum Krakowa tramwajami 11, 18, 52 oraz autobusem 578
Zwiedzanie Zakrzówka oraz spacer „Szlakiem Pana Twardowskiego” zaliczamy także do odznaki „Przyjaciela Krakowa” (wszystkie stopnie) za sezon 2019/2020


22.08.2020 r., sobota
Szlak Dwóch Kopców

Kraków Salwator (KMK) –  ♦dawna wieś Zwierzyniec (zwiedzanie) – Al. Waszyngtona – ♠Kopiec Tadeusza Kościuszki♣wzgórze Sikornik – Poniedziałkowy Dół – ♣ZOO – Al. Do Kopca – ♠Kopiec Józefa Piłsudskiego „Mogiła Mogił” – Zielony Dół – Kraków Chełm (KMK)
trasa ok. 12 km; pkt do OTP i Miłośnika Jury: 12

Zbiórka: pętla autobusowa na Salwatorze (ul. Senatorska) o godz. 9:00
Wymarsz na trasę pieszą (z pętli na Salwatorze) o godz. 11.00 –  po zwiedzeniu zabytków Zwierzyńca (w godz. 9.00-11.00)
♦ Powrót: pętla autobusowa KMK Chełm ok. godz. 16
Powrót do centrum Krakowa autobusami nr 102, 152, 192, 292.
Zwiedzanie Zwierzyńca oraz spacer „Szlak Dwóch Kopców” zaliczamy także do odznaki „Przyjaciela Krakowa” (wszystkie stopnie) za sezon 2019/2020


23.08.2020 r., niedziela
Dolina Karpia

Zator (PKP) – Remiza – Łowiska RZD „Podlipki” – ♣Szlak Białego Bociana ♣Bugaj Zatorski (gospodarstwo rybackie) – przez staw Bugaj do czerwonego szlaku rowerowego – Łowiczki – dalej czerwonym szlakiem rowerowym – Rudze Myto – niebieskim szlakiem rowerowym – Trzebieńczyce – ♦Zator (zamek, kościół) – Zator (PKP)
trasa 14 km, pkt. do OTP: 14           

♦ Zbiórka: Hala podziemna dworca głównego PKP koło „globusa” o godz. 7:30
Odjazd pociągu specjalnego „Energylandia” (kier. Zator) o godz. 7:45
Ceny biletów: normalny 11,50 zł (taryfa specjalna)
Wymarsz na trasę z Zatora o godz. 9:00
♦ Powrót: pociągiem specjalnym „Energylandia” z Zatora o godz. 18:10
Cena biletu: normalny 11,50 zł (taryfa specjalna)
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 19:30


30.08.2020 r., niedziela
Nad Zalew Chechło

Dulowa (PKP) – ♣Puszcza Dulowska (ostoja łosi, bobrów, cietrzewi)♣Ośrodek Hodowli Zwierzyny – Las Rajchów – ♣Zalew Chechło – Bereska – ♦Sanktuarium Salwatorianów – Trzebinia (PKP)
trasa ok. 13 km; pkt do OTP: 13          

Zbiórka: Hala podziemna dworca głównego PKP koło „globusa” o godz. 8:30
Odjazd pociągu osobowego (kier. Oświęcim) o godz. 8:45
Ceny biletów: normalny 6 zł (Taryfa Małopolska)
Wymarsz na trasę z Dulowej o godz. 9:40
♦ Powrót: pociągiem osobowym z Trzebini o godz. 16:20 lub 17:01
Cena biletu: normalny 6,50 zł (Taryfa Małopolska)
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17:30-18:00


obiekt przyrodniczy np. rezerwat, pomnik przyrody, park krajobrazowy itp.
obiekt pamięci historycznej, pomnik martyrologii
obiekt dziedzictwa kulturowego i/lub materialnego

Podane w programie godziny odjazdów i ceny biletów (wg informacji na dzień 25.07.2020 r.) mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego.

Wróć na górę


.

Informacje praktyczne

Szanowni Turyści! –
Uczestnicy 48. edycji akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

 

W 2020 r. po raz 48-my rozpoczynamy akcję spacerów turystycznych po trasach wokół Krakowa. W bieżącym roku nasza akcja rozpocznie się z lekkim opóźnieniem i przy zachowaniu nowych warunków sanitarnych. Akcja trwać będzie od 12 czerwca do 25 października 2020 r. W tym czasie zorganizowanych zostanie około 20 tras – nizinnych i górskich, podczas których, realizowane będą cele krajoznawcze, turystyczne i rekreacyjne. Wędrować będziemy m.in. po terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Pogórza Wielickiego, a na trasach górskich po Beskidach. Do transportu wykorzystywać będziemy komunikację zbiorową (autobusy KMK i pociągi).

Z uwagi na epidemię koronawirusa, osoby biorące udział w akcji muszą być zaopatrzone w maseczki lub chusty zasłaniacie usta i nos, a także muszą zachowywać bezpieczny, minimum 1,5-metrowy odstęp od pozostałych osób.

Organizatorami akcji są:

 • Koło Grodzkie PTTK im. Ludomira Sawickiego w Oddziale Krakowskim PTTK Ks. Karola Wojtyły – główny organizator,
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna – patron honorowy,
 • Powiat Krakowski – wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert z turystyki,
 • „Gazeta Krakowska” – organizator medialny, który zamieszcza co tydzień w czwartkowym wydaniu program na najbliższy weekend,

Z radością informujemy, ze otrzymaliśmy wsparcie finansowe przyznane przez Powiat Krakowski – w ramach konkursu ofert z turystyki.

Informujemy, że staramy pozyskać się środki finansowe z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska Gościnna 2020 – IV edycja”.

Przypominamy, że udział w akcji jest BEZPŁATNY !!!!

Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu (bilety na autobus, pociąg itp.) oraz koszty ewentualnych wstępów do zwiedzanych obiektów!
Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik będzie sporządzał listę uczestników wycieczki!

 • Przypominamy, że Koło Grodzkie NIE UBEZPIECZA od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników pieszych imprez turystycznych organizowanych w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”
 • Uczestnicy niebędący członkami PTTK powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie
 • Zarząd Główny PTTK ubezpieczył od NNW tylko członków PTTK.

Zachęcamy do zdobywania
odznaki „MIŁOŚNIK OKOLIC KRAKOWA”.

Bezpłatne książeczki do zdobywania odznaki są dostępne na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK.

**************

Zachęcamy także do zdobywania
odznaki „TURYSTA SENIOR”.


Odznaka dedykowana jest do turystów, którzy ukończyli 50 rok życia, jest trójstopniowa, a na każdy stopień należy odbyć po 12 dowolnych wycieczek. Regulamin odznaki dostępny jest TUTAJ, a bezpłatną książeczkę można otrzymać w Kole Grodzkim PTTK.

   Zapraszamy!

Wróć na górę


.

 

Regulamin konkursu wiedzy o okolicach Krakowa organizowanego na zakończenie 47. edycji akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Oddziale Krakowskim PTTK, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zyblikiewicza 2b, PNA 31-029.
 2. Konkurs organizowany jest na zakończenie 47. edycji akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę” i odbędzie się w trakcie spotkania kończącego akcję w dniu 27 października 2019 r. na Gospodarstwa Agroturystycznego „Brandysówka” w Dolinie Będkowskiej.
 3. Rozpoczęcie konkursu przewidywane jest na godzinę 13.30 i może ulec przesunięciu z uwagi na czynniki zewnętrzne. Moment rozpoczęcia konkursu zostanie ogłoszony przez mikrofon w trakcie spotkania.
 4. Konkurs ma na celu zintegrowanie uczestników akcji oraz nagrodzenie tych, którzy zapamiętali wiadomości podawane podczas wycieczek przez przewodników.
 5. W konkursie udział wziąć mogą wszyscy uczestnicy akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”, obecni w trakcie zakończenia akcji. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 6. Przewodnicy oraz członkowie władz Organizatora nie mogą brać udziału w konkursie.
 7. W konkursie udział weźmie do pięciu dwuosobowych zespołów, które zgłoszą chęć uczestnictwa do Organizatora konkursu w trakcie spotkania nad Bagrami. W przypadku zgłoszenia się większej niż zakładana liczby drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do godziny 13.00.
 8. Organizator w porozumieniu z Jury może w trakcie spotkania w „Brandysówce”, a przed rozpoczęciem konkursu zwiększyć lub zmniejszyć liczbę drużyn, stosowanie do ilości zgłoszeń.
 9. Konkurs przeprowadzony będzie w formule teleturnieju. Drużyny kolejno losować będą numer pytania z puli dostępnych pytań, a następnie będą miały 1 minutę na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Pytania oraz odpowiedzi będą podawana ustnie. Każda drużyna odpowie na 5 pytań. Pytania nie będą się powtarzać.
 10. Zagadnienia, o których będzie mowa w pytaniach, dotyczyć będą terenów odwiedzanych przez Koło Grodzkie PTTK w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”.
 11. Za każdą prawidłową odpowiedz drużyna otrzymuje 1 punkt. W przypadku udzielenie niepełnej odpowiedzi, Jury może przyznać 0,5 punktu.
 12. W przypadku niewyłonienia zdobywcy I miejsca po zakończeniu 5 rundy, przeprowadzona będzie dogrywka, pomiędzy drużynami z najwyższą liczbą punktów. W dogrywce zadane będą pytania dodatkowe – po dwa na drużynę.
 13. Po zakończeniu dogrywki Jury podsumuje zdobyte punkty i ogłosi wyniki.
 14. Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowy dyplom oraz nagrody.
 15. Nad prawidłowym przebiegiem całości konkursu czuwać będzie Zarząd Koła Grodzkiego PTTK, natomiast nad prawidłowością udzielanych odpowiedzi czuwać będzie specjalne powołane przez Organizatora Jury, składające się będzie z przewodników prowadzących wycieczki.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.

Regulamin przyjęty przez Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w dniu 05 września 2019 r. uchwałą nr 046/UKG/2019.

Wróć na górę


.

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
„Miłośnik Okolic Krakowa”

1. Koło Grodzkie PTTK – Redakcja „Gazety Krakowskiej”- w celu zachęcenia mieszkańców Krakowa do uprawiania turystyki, oraz popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa ustanawiają odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa„.

2. Trzy stopniową odznakę „MOK” może zdobyć każdy kto ukończył 12 lat i spełni warunki przewidziane niniejszym regulaminem.

3. Odznaka może być zdobywana wyłącznie podczas wycieczek organizowanych przez Koło Grodzkie w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” w okresie od Niedzieli Palmowej do 31 października.

4. Trasa wycieczki powinna być szczegółowo wpisana do książeczki wycieczek i poświadczona przez prowadzącego wycieczkę przewodnika lub przodownika turystyki pieszej.

5. Ubiegający się o „MOK” powinien udokumentować udział w określonej ilości wycieczek:
dla stopnia brązowego – 15 wycieczek,
dla stopnia srebrnego – 30 wycieczek,
dla stopnia złotego – 50 wycieczek.

6. „MOK” w stopniu brązowym należy zdobyć w ciągu 1 sezonu (kwiecień – listopad). „MOK” w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu 2 lat (2 kolejnych sezonów). „MOK” w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 3 lat (3 kolejnych sezonów).

7. „MOK” może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.

8. Odznakę „MOK” można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo – turystycznymi.

9. Wypełnioną książeczkę po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 5 Regulaminu należy złożyć do weryfikacji w Kole Grodzkim do dnia 31 grudnia za dany rok.

10. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja przy Kole Grodzkim PTTK – Kraków – ul. Zyblikiewicza 2b.

11. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.

Uwagi:
Książeczki wycieczek można otrzymać bezpłatnie na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK – Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b. Przy załatwianiu przyznania odznaki „MOK” drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości przesyłki pocztowej jak przy nadaniu.


Wróć na górę

 • Share :