Projekt realizowany przy patronacie i wsparciu finansowym
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Patronat honorowy:
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolska Organizacja Turystyczna


Szanowni Turyści!   Uczestnicy 49. sezonu akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”!
Cieszymy się, że pomimo trwającej epidemii koronawirusa możemy powrócić na turystyczne szlaki wokół Krakowa i rozpocząć razem z Wami
49. sezon akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”.

  Na wycieczkach pamiętajmy wszyscy o:

 • przestrzeganiu aktualnych zaleceń i obostrzeń władz,
 • stosowaniu się do poleceń i próśb przewodnika,
 • utrzymywaniu minimum 1,5 metrowego odstępu od innych osób,
 • a jeżeli to niemożliwe, o zakryciu ust i nosa maseczką,
 • jeżeli masz objawy przeziębienia to zostań w domu i skontaktuj się z lekarzem!

 W trosce o wspólne bezpieczeństwo, zgłoś wcześniej chęć udziału poprzez stronę
www.kologrodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy

Sytuacja jest dynamiczna, w związku z czym, akcja może w każdej chwili zostać zawieszona lub mogą zmienić się jej zasady! Aktualne informacje zawsze na naszej stronie internetowej www.kologrodzkie.pl


Historia akcji

Od 1973 roku mieszkańcy aglomeracji krakowskiej spotykają się na pieszych wycieczkach za miasto urządzanych w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”, której organizatorami są:

 • Koło Grodzkie PTTK – jako główny organizator,
 • Gazeta Krakowska” – jako organizator medialny
 • Powiat Krakowskiwsparcie finansowe
 • Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna patron honorowy
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” – wsparcie finansowe w ramach konkursu na patronat

Celem akcji jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki pieszej, poprzez organizowanie w soboty, niedziele i dni świąteczne wycieczek pieszych: krótkich (do 10 km), długich (od 10 do 18 km) oraz wycieczek górskich.

Akcja od samego początku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W ciągu sezonu (od Niedzieli Palmowej do końca października) w wycieczkach bierze udział średnio 1500 osób dorosłych, młodzieży szkolnej, a nawet dzieci. Uczestniczymy także w imprezach folklorystycznych takich jak: Pucheroki i Siuda Baba oraz w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego.

Podczas wycieczek można zdobywać dedykowaną Odznakę „MIŁOŚNIKA OKOLIC KRAKOWA” (regulamin poniżej), a także różne odznaki krajoznawczo-turystyczne PTTK, m.in.: Odznaki Turystyki Pieszej (OTP), Odznakę „Miłośnika Jury”, Górską Odznakę Turystyczną (GOT PTTK) czy odznakę „Turysta Senior”.

Programy miesięczne wycieczek dostępne są na Dyżurach Koła Grodzkiego przy ul. Zyblikiewicza 2b, w gablocie informacyjnej przy ul. Zyblikiewicza 2b (w korytarzu) oraz na stronie internetowej Koła. W każdy piątek „Gazeta Krakowska” drukuje program na najbliższy weekend.

Zapraszamy!!!

Wróć na górę


.

 

 

 

Program wycieczek – WRZESIEŃ

.

.*

.Szanowni Turyści! Uczestnicy 49. sezonu akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”!

Cieszymy się, że pomimo trwającej epidemii koronawirusa możemy razem z Wami wyruszyć na turystyczne szlaki wokół Krakowa 49. sezon akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”.

Na wycieczkach pamiętajmy wszyscy o:
przestrzeganiu aktualnych zaleceń i obostrzeń władz,
– stosowaniu się do poleceń i próśb przewodnika,
utrzymywaniu minimum 1,5 metrowego odstępu od innych osób,
a jeżeli to niemożliwe, o zakryciu ust i nosa maseczką,
jeżeli masz objawy przeziębienia – to zostań w domu i skontaktuj się z lekarzem!

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, zgłoś wcześniej chęć udziału poprzez stronę www.kologrodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy

Sytuacja jest dynamiczna, w związku z czym, akcja może w każdej chwili zostać zawieszona lub mogą zmienić się jej zasady!
Aktualne informacje zawsze na naszej stronie internetowej www.kologrodzkie.pl
Dbajmy o siebie. Dbajmy o innych.

 

.

Do pobrania: program na WRZESIEŃ 2021 – format PDF

.

 

26.09.2021 r., niedziela            
Skarby doliny Cedronu i Skawinki – wspólnie z Kołem PTTK nr 27 w Skawinie
Wycieczka w ramach VIII MIĘDZYPOKOLENIOWEJ SZTAFETY TURYSTYCZNEJ, organizowanej przez Zarząd Główny PTTK

Wola Radziszowska Most (KMK) – Doliną CedronuWola Radziszowska (kościół drewniany z XV w.) – Garcowiec – Zachorzyny (punkt widokowy)ΔDrożdżownik (331 m)punkt widokowy – Zawodzie – ΔKiełek (293 m) – Radziszów (KMK/PKP)
trasa ok. 10 km, pkt do OTP: 10

Zbiórka: Dworzec KMK „Czerwone Maki” o godz. 9:20
Odjazd autobusu KMK nr 253 o godz. 9:35
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Wymarsz na trasę z Woli Radziszowskiej ok. godz. 10:10
Powrót: autobusem KMK z Radziszowa nr 263 o godz. 15:53
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
lub pociągiem osobowym o godz. 15:33
Cena biletów: normalny 6 zł (Taryfa Małopolska)
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:00-16.30
Uwaga! Uczestniczący w tej trasie otrzymają pamiątkowe certyfikaty przygotowane przez Zarząd Główny PTTK !!! Zachęcamy do udziału!


Legenda i informacje:
♣/Δ/ obiekt przyrodniczy np. rezerwat, pomnik przyrody itp. / wzniesienie / punkt widokowy
obiekt pamięci historycznej, pomnik martyrologii
 – obiekt dziedzictwa kulturowego i/lub materialnego
∴ – obiekt wodny

Podane w programie godziny odjazdów i ceny biletów (wg informacji na dzień 18.07.2021 r.) mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego.


W trosce o wspólne bezpieczeństwo zachęcamy do wcześniejszego zgłoszenia udziału w wybranym spacerze poprzez formularz on-line dostępny na naszej stronie internetowej:
www.kologrodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy

Przypominamy o obowiązujących na wycieczkach zasadach bezpieczeństwa:

 • przestrzeganiu aktualnych zaleceń i obostrzeń władz,
 • stosowaniu się do poleceń i próśb przewodnika,
 • utrzymywaniu minimum 1,5 metrowego odstępu od innych osób,
 • a jeżeli to niemożliwe, o zakryciu ust i nosa maseczką,
 • jeżeli masz objawy przeziębienia – to zostań w domu i skontaktuj się z lekarzem!

Sytuacja jest dynamiczna, w związku z czym, akcja może zostać zawieszona w każdej chwili!
Aktualne informacje znajdziecie zawsze na naszej stronie internetowej www.kologrodzkie.pl

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zachęcamy do wcześniejszego zgłoszenia udziału w wybranym spacerze poprzez formularz on-line dostępny na naszej stronie internetowej: www.kologrodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy

Wróć na górę


.

Informacje praktyczne

.

Mimo pandemii i ograniczeń trwa 49-ty sezon pieszych wycieczek po okolicach Krakowa. Planujemy, aby w okresie od 16 maja do 24 października 2021 r., w wybrane soboty, niedziele i dni świąteczne zorganizować 33 wycieczki, których trasy prowadzić będą po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzić je będą licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK, dzięki czemu realizować będziemy zarówno cele krajoznawcze, turystyczne oraz rekreacyjne. Do transportu wykorzystywać będziemy komunikację zbiorową (autobusy miejskie, aglomeracyjne, linie dowozowe, pociągi).

Z uwagi na epidemię koronawirusa, pamiętajmy o przestrzeganiu niezbędnych środków bezpieczeństwa, abyśmy mogli nie tylko zacząć sezon, ale szczęśliwie i w komplecie zakończyć go zgodnie z planem.
Dlatego osoby biorące udział w akcji muszą być zaopatrzone w maseczki zasłaniacie usta i nos, a także muszą zachowywać bezpieczny, minimum 1,5-metrowy odstęp od pozostałych osób.

Organizator:

 • KOŁO GRODZKIE PTTK im. Ludomira Sawickiego w Oddziale Krakowskim PTTK Ks. Karola Wojtyły – główny organizator,

 Partnerzy akcji:

 • Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna – patron honorowy,
 • Powiat Krakowski – wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert z turystyki,
 • Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”
 • Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” – wsparcie finansowe w ramach patronatu,
 • „Gazeta Krakowska” – organizator medialny, który zamieszcza co tydzień w piątkowym wydaniu program na najbliższy weekend

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe z:
Zarządu Powiatu Krakowskiego – w ramach konkursu ofert z turystyki,
Województwa Małopolskiegow ramach konkursu „Małopolska Gościnna”
 oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”.

Przypominamy, że udział w akcji jest BEZPŁATNY !!!!

Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu (bilety na autobus, pociąg itp.) oraz koszty ewentualnych wstępów do zwiedzanych obiektów!
Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik będzie sporządzał listę uczestników wycieczki!

 • Przypominamy, że Koło Grodzkie NIE UBEZPIECZA od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników pieszych imprez turystycznych organizowanych w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”
 • Uczestnicy niebędący członkami PTTK powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie
 • Zarząd Główny PTTK ubezpieczył od NNW tylko członków PTTK.

Zachęcamy do zdobywania
odznaki „MIŁOŚNIK OKOLIC KRAKOWA”.

Bezpłatne książeczki do zdobywania odznaki są dostępne na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK.

**************

Zachęcamy także do zdobywania
odznaki „TURYSTA SENIOR”.


Odznaka dedykowana jest do turystów, którzy ukończyli 50 rok życia, jest trójstopniowa, a na każdy stopień należy odbyć po 12 dowolnych wycieczek.
Regulamin odznaki dostępny jest TUTAJ

   Zapraszamy!

Wróć na górę


.

 

Regulamin konkursu wiedzy o okolicach Krakowa organizowanego na zakończenie akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

 

Wróć na górę


.

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
„Miłośnik Okolic Krakowa”

1. Koło Grodzkie PTTK – Redakcja „Gazety Krakowskiej”- w celu zachęcenia mieszkańców Krakowa do uprawiania turystyki, oraz popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa ustanawiają odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa„.

2. Trzy stopniową odznakę „MOK” może zdobyć każdy kto ukończył 12 lat i spełni warunki przewidziane niniejszym regulaminem.

3. Odznaka może być zdobywana wyłącznie podczas wycieczek organizowanych przez Koło Grodzkie w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” w okresie od Niedzieli Palmowej do 31 października.

4. Trasa wycieczki powinna być szczegółowo wpisana do książeczki wycieczek i poświadczona przez prowadzącego wycieczkę przewodnika lub przodownika turystyki pieszej.

5. Ubiegający się o „MOK” powinien udokumentować udział w określonej ilości wycieczek:
dla stopnia brązowego – 15 wycieczek,
dla stopnia srebrnego – 30 wycieczek,
dla stopnia złotego – 50 wycieczek.

6. „MOK” w stopniu brązowym należy zdobyć w ciągu 1 sezonu (kwiecień – listopad). „MOK” w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu 2 lat (2 kolejnych sezonów). „MOK” w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 3 lat (3 kolejnych sezonów).

7. „MOK” może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.

8. Odznakę „MOK” można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo – turystycznymi.

9. Wypełnioną książeczkę po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 5 Regulaminu należy złożyć do weryfikacji w Kole Grodzkim do dnia 31 grudnia za dany rok.

10. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja przy Kole Grodzkim PTTK – Kraków – ul. Zyblikiewicza 2b.

11. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.

Uwagi:
Książeczki wycieczek można otrzymać bezpłatnie na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK – Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b. Przy załatwianiu przyznania odznaki „MOK” drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości przesyłki pocztowej jak przy nadaniu.

Wróć na górę


 

 

Ulotki-przewodniki ze spacerów

                                 

   

   

           

           

   

 

Efekty realizacji zadania publicznego w ramach konkursu „Małopolska Gościnna 2020” – IV edycja

     

   

       

 • Share :