Dziękujemy za udział w 50. sezonu akcji!
Zapraszamy na wiosnę 2023
 r.

 

 

 

 

Projekt realizowany przy patronacie i wsparciu finansowym
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Patronat honorowy:
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolska Organizacja Turystyczna


 

.

Historia akcji

Od 1973 roku mieszkańcy aglomeracji krakowskiej spotykają się na pieszych wycieczkach za miasto urządzanych w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”, której organizatorami są:

 • Koło Grodzkie PTTK – jako główny organizator,
 • Gazeta Krakowska” – jako organizator medialny
 • Powiat Krakowskiwsparcie finansowe
 • Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna patron honorowy
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” wsparcie finansowe w ramach konkursu na patronat

Celem akcji jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki pieszej, poprzez organizowanie w soboty, niedziele i dni świąteczne wycieczek pieszych: krótkich (do 10 km), długich (od 10 do 18 km) oraz wycieczek górskich.

Akcja od samego początku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W ciągu sezonu (od Niedzieli Palmowej do końca października) w wycieczkach bierze udział średnio 1500 osób dorosłych, młodzieży szkolnej, a nawet dzieci. Uczestniczymy także w imprezach folklorystycznych takich jak: Pucheroki, Siuda Baba, odpust Emaus czy Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Podczas wycieczek można zdobywać dedykowaną Odznakę „MIŁOŚNIKA OKOLIC KRAKOWA” (regulamin poniżej), a także różne odznaki krajoznawczo-turystyczne PTTK, m.in.: Odznaki Turystyki Pieszej (OTP), Odznakę „Miłośnika Jury”, Górską Odznakę Turystyczną (GOT PTTK), odznakę „Turysta Senior” czy Odznakę „Twierdza Kraków” (w stopniu brązowym)

Programy miesięczne wycieczek dostępne są na Dyżurach Koła Grodzkiego przy ul. Zyblikiewicza 2b, w gablocie informacyjnej przy ul. Zyblikiewicza 2b (w korytarzu) oraz na stronie internetowej Koła. W każdy piątek „Gazeta Krakowska” drukuje program na najbliższy weekend.

Zapraszamy!!!

Wróć na górę


.

 

 

 

Program wycieczek

.

 

        


Legenda i informacje:
/Δ/obiekt przyrodniczy np. rezerwat, pomnik przyrody itp. / wzniesienie / punkt widokowy
obiekt dziedzictwa kulturowego i/lub materialnego
obiekt na Szlaki Twierdzy Kraków

±obiekt pamięci historycznej, pomnik martyrologii
obiekt wodny

Podane w programie godziny odjazdów i ceny biletów (wg informacji na dzień 23.09.2022 r.) mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego.

 

Wróć na górę


.

Informacje praktyczne

.

Szanowni Turyści!
Uczestnicy 50. sezonu akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

W październiku kończymy jubileuszowy 50. sezon akcji „NIE SIEDŹ W DOMU – IDŹ NA WYCIECZKĘ”. Był to pierwszy od 2 lat sezon, który w całości przebiegł bez niespodzianek, choć w czasie trwania pandemii koronawirusa. Rozpoczęliśmy go w Niedzielę Palmową 10 kwietnia, a zakończenie zaplanowane jest na 23 października 2022 r.

Za pomoc w organizacji akcji i 39 zaplanowanych wycieczek pieszych nizinnych i górskich Zarząd Koła Grodzkiego PTTK dziękuje:

 • patronom honorowym Akcji:
  Panu Witoldowi Kozłowskiemu, Marszałkowi Województwa Małopolskiego
  oraz Panu Grzegorzowi Biedroniowi, Prezesowi Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
 • Województwu Małopolskiemu, Powiatowi Krakowskiemu oraz Lokalnej Grupie Działania „Blisko Krakowa” za dofinansowanie akcji,
 • redakcji „Gazety Krakowskiej” – partnerowi medialnemu za cotygodniowe zamieszczanie programu,
 • Kołu Miejskiemu PTTK nr 27 w Skawinie za współpracę i wspólny udział w wycieczkach,
 • Przewodnikom za niezbędne wsparcie i prowadzenie wycieczek.

Organizatorzy akcji dziękują wszystkim uczestnikom za udział
i zapraszają na zakończenie Akcji,
które odbędzie się w
niedzielę 23.10.2022 r.
na terenie Gospody „Nad Zimną Rzeczką” w Kłokoczynie!

Przypominamy, że obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, zalecamy zachowywanie dystansu w grupie, a w obiektach zamkniętych zakładanie maseczek. Sytuacja jest nieprzewidywalna i w każdej chwili mogą nastąpić zmiany w sposobie prowadzenia akcji lub akcja może zostać zawieszona!

Organizator:

 • KOŁO GRODZKIE PTTK im. Ludomira Sawickiego w Oddziale Krakowskim PTTK Ks. Karola Wojtyły – główny organizator,

 Partnerzy akcji:

 • Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna – patron honorowy,
 • Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert „Małopolska Gościnna”
 • Powiat Krakowski – wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert z turystyki,
 • Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” – wsparcie finansowe w ramach patronatu,
 • „Gazeta Krakowska” – organizator medialny, który zamieszcza co tydzień w czwartkowym lub piątkowym wydaniu program na najbliższy weekend

Przypominamy, że udział w akcji jest BEZPŁATNY !!!!

Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu (bilety na autobus, pociąg itp.) oraz koszty ewentualnych wstępów do zwiedzanych obiektów!
Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik będzie sporządzał listę uczestników wycieczki!

 • Przypominamy, że Koło Grodzkie NIE UBEZPIECZA od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników wycieczek organizowanych w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”
 • Uczestnicy niebędący członkami PTTK powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie
 • Zarząd Główny PTTK ubezpieczył od NNW tylko członków PTTK.

Zachęcamy do zdobywania
odznaki „MIŁOŚNIK OKOLIC KRAKOWA”.

Bezpłatne książeczki do zdobywania odznaki są dostępne na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK.

**************

Zachęcamy także do zdobywania
odznaki turystyczno-krajoznawczej „TWIERDZA KRAKÓW’

Regulamin odznaki dostępny jest TUTAJ

Zapraszamy!

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym:
Zarządu Powiatu Krakowskiego w ramach konkursu ofert z turystyki,
Województwa Małopolskiegow ramach konkursu ofert „Małopolska Gościnna”
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”.

Wróć na górę


.

 

Regulamin konkursu wiedzy o okolicach Krakowa organizowanego na zakończenie akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Oddziale Krakowskim PTTK,
  z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zyblikiewicza 2b, PNA 31-029.
 2. Konkurs organizowany jest z okazji zakończenia 50. edycji akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę” i odbędzie się w trakcie spotkania kończącego sezon w dniu 23 października 2022 r. na terenie Gospody „Nad Zimną Rzeczką” w Kłokoczynie.
 3. Rozpoczęcie konkursu przewidywane jest na godzinę 12.00 i może ulec przesunięciu z uwagi na czynniki zewnętrzne. Moment rozpoczęcia konkursu zostanie ogłoszony przez mikrofon w trakcie spotkania.
 4. Konkurs ma na celu zintegrowanie uczestników akcji oraz nagrodzenie tych, którzy zapamiętali wiadomości podawane podczas wycieczek przez przewodników.
 5. W konkursie udział wziąć mogą wszyscy uczestnicy akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”, obecni w trakcie zakończenia akcji, którzy zgłoszą chęć udziału do Organizatora w trakcie jego trwania, do czasu rozpoczęcia konkursu. Udział w konkursie jest dobrowolny. Przewodnicy oraz członkowie władz Organizatora nie mogą brać udziału w konkursie.
 6. W konkursie udział weźmie do pięciu dwuosobowych zespołów. W przypadku zgłoszenia się większej niż zakładana liczby drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Organizator w porozumieniu z Jury może w trakcie spotkania w Gospodzie „Nad Zimną Rzeczką”, a przed rozpoczęciem konkursu zmienić liczbę uczestników konkursu.
 8. W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa związanego z trwająca epidemią, konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej (testu). Test będzie zawierał 13 pytań, które mogą być otwarte lub zamknięte. Wszyscy uczestnicy otrzymają jednakowe testy (zestawy pytań), w jednym czasie. Czas na rozwiązanie to 20 minut.
 9. Zagadnienia, o których będzie mowa w pytaniach, dotyczyć będą terenów odwiedzanych przez Koło Grodzkie PTTK w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”.
 10. Za każdą prawidłową odpowiedz drużyna otrzymuje 1 punkt. W przypadku udzielenie niepełnej odpowiedzi na pytanie otwarte, Jury może przyznać 0,5 punktu.
 11. Po zakończeniu Jury podsumuje zdobyte punkty i ogłosi wyniki.
 12. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom oraz nagrody.
 13. Nad prawidłowym przebiegiem całości konkursu czuwać będzie Zarząd Koła Grodzkiego PTTK, natomiast nad prawidłowością udzielanych odpowiedzi czuwać będzie specjalne powołane przez Organizatora Jury, składające się z przewodników prowadzących wycieczki.
 14. Uczestnicy, Organizatorzy i Jury zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych
  i obostrzeń związanych z trwającą epidemią koronawirusa Sars-CoV-2, w tym zwłaszcza do zachowywania odstępu od innych osób oraz zakrywania ust i nosa.
 15. Z uwagi na dynamiczną sytuację, konkurs może zostać odwołany w każdej chwili.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.

Regulamin przyjęty przez Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w dniu 22 września 2022 r. 

Wróć na górę


.

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
„Miłośnik Okolic Krakowa”

1. Koło Grodzkie PTTK – Redakcja „Gazety Krakowskiej”- w celu zachęcenia mieszkańców Krakowa do uprawiania turystyki, oraz popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa ustanawiają odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa„.

2. Trzy stopniową odznakę „MOK” może zdobyć każdy kto ukończył 12 lat i spełni warunki przewidziane niniejszym regulaminem.

3. Odznaka może być zdobywana wyłącznie podczas wycieczek organizowanych przez Koło Grodzkie w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” w okresie od Niedzieli Palmowej do 31 października.

4. Trasa wycieczki powinna być szczegółowo wpisana do książeczki wycieczek i poświadczona przez prowadzącego wycieczkę przewodnika lub przodownika turystyki pieszej.

5. Ubiegający się o „MOK” powinien udokumentować udział w określonej ilości wycieczek:
dla stopnia brązowego – 15 wycieczek,
dla stopnia srebrnego – 30 wycieczek,
dla stopnia złotego – 50 wycieczek.

6. „MOK” w stopniu brązowym należy zdobyć w ciągu 1 sezonu (kwiecień – listopad). „MOK” w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu 2 lat (2 kolejnych sezonów). „MOK” w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 3 lat (3 kolejnych sezonów).

7. „MOK” może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.

8. Odznakę „MOK” można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo – turystycznymi.

9. Wypełnioną książeczkę po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 5 Regulaminu należy złożyć do weryfikacji w Kole Grodzkim do dnia 31 grudnia za dany rok.

10. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja przy Kole Grodzkim PTTK – Kraków – ul. Zyblikiewicza 2b.

11. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.

Uwagi:
Książeczki wycieczek można otrzymać bezpłatnie na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK – Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b. Przy załatwianiu przyznania odznaki „MOK” drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości przesyłki pocztowej jak przy nadaniu.

*************************************

Każdy osoba, która w 2022 r. zdobędzie odznakę
„Miłośnika Okolic Krakowa”
(w dowolnym stopniu)
otrzyma również prawo do wykupienia

ODZNAKI JUBILEUSZOWEJ
50. LECIA AKCJI TURYSTYCZNYCH
KOŁA GRODZKIEGO PTTK

Wróć na górę


 

 

Ulotki-przewodniki ze spacerów

                                 

   


   

                    

       

         

           

           

         

             

        


         

         

          

         

          

                

                                               

            

           

                             

.


.

Efekty realizacji zadania publicznego w ramach konkursu „Małopolska Gościnna 2020” – IV edycja

     

   

       

 • Share :