Projekt realizowany przy patronacie i wsparciu finansowym
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działalnia „Blisko Krakowa”

Patronat honorowy:

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolska Organizacja Turystyczna


 

 

Historia akcji

Od 1973 roku mieszkańcy aglomeracji krakowskiej spotykają się na pieszych wycieczkach za miasto urządzanych w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”, której organizatorami są:

 • Koło Grodzkie PTTK – jako główny organizator,
 • Gazeta Krakowska” – jako organizator medialny
 • Powiat Krakowskiwsparcie finansowe
 • Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna patron honorowy

Celem akcji jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki pieszej, poprzez organizowanie w soboty, niedziele i dni świąteczne wycieczek pieszych: krótkich (do 10 km), długich (od 10 do 18 km) oraz wycieczek górskich.

Akcja od samego początku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W ciągu sezonu (od Niedzieli Palmowej do końca października) w wycieczkach bierze udział średnio 1500 osób dorosłych, młodzieży szkolnej, a nawet dzieci. Uczestniczymy także w imprezach folklorystycznych takich jak: Pucheroki i Siuda Baba oraz w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego.

Podczas wycieczek można zdobywać dedykowaną Odznakę „MIŁOŚNIKA OKOLIC KRAKOWA” (regulamin poniżej), a także różne odznaki krajoznawczo-turystyczne PTTK, m.in.: Odznaki Turystyki Pieszej (OTP), Odznakę „Miłośnika Jury”, Górską Odznakę Turystyczną (GOT PTTK) czy odznakę „Turysta Senior”.

Programy miesięczne wycieczek dostępne są na Dyżurach Koła Grodzkiego przy ul. Zyblikiewicza 2b, w gablocie informacyjnej przy ul. Zyblikiewicza 2b (w korytarzu) oraz na stronie internetowej Koła. W każdy piątek „Gazeta Krakowska” drukuje program na najbliższy weekend.

Zapraszamy!!!

Wróć na górę


.

 

 

 

Program wycieczek

Na kolejne piesze wycieczki po okolicach Krakowa zapraszamy w 2021 r. Mamy nadzieję, że już na wiosnę!


Przypominamy o obowiązujących na wycieczkach zasadach bezpieczeństwa:

 • przestrzeganiu aktualnych zaleceń i obostrzeń władz i służb sanitarnych,
 • stosowaniu się do poleceń i próśb przewodnika,
 • utrzymywaniu na wycieczce minimum 1,5 metrowego odstępu od innych osób,
 • a jeżeli to niemożliwe, o zakrywaniu nosa i ust (maseczką, chustą lub inną częścią odzieży),
 • a jeżeli masz objawy przeziębienia – to zostań w domu i skontaktuj się z lekarzem!

Sytuacja jest dynamiczna, w związku z czym, akcja może zostać zawieszona w każdej chwili!
Aktualne informacje znajdziecie zawsze na naszej stronie internetowej www.kologrodzkie.pl

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zachęcamy do wcześniejszego zgłoszenia udziału w wybranym spacerze poprzez formularz on-line dostępny na naszej stronie internetowej: www.kologrodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy

Wróć na górę


.

Informacje praktyczne

Szanowni Turyści! –
Uczestnicy 48. edycji akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

 

W pazdzierniku zakończyliśmy 48. edycję akcji „Nie siedz w domu – idz na wycieczkę”. Bieżący rok jest wyjątkowy i taki też był ten sezon naszej akcji. Z powodu epidemii koronawirusa, rozpoczęliśmy go z 2 miesięcznym opoznieniem, 13 czerwca i w nowych warunkach sanitarnych. Sezon planowo zakończyć się miał w niedzielę 25 pazdziernika, jednak z uwagi na pogorszenie się sytuacji, zakończyliśmy go już 11 pazdziernika. W tym czasie zorganizowaliśmy łącznie 21 tras spacerów po bliższych i dalszych okolicach Krakowa.

Zarząd Koła Grodzkiego im. Ludomira Sawickiego w Oddziale Krakowskim PTTK dziękuje wszystkim turystom za udział i zaprasza na kolejne imprezy piesze już w kwietniu 2021 r. (taką mamy nadzieję).

Za pomoc w organizacji akcji Zarząd Koła Grodzkiego PTTK dziękuję:

 • Panu Witoldowi Kozłowskiemu, Marszałkowi Województwa Małopolskiego oraz Panu Grzegorzowi Biedronowi, Prezesowi Małopolskiej Organizacji Turystycznej za objęcie honorowego patronatu nad akcją,
 • Panu prof. Jerzemu T. Dudzie, Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego – za wsparcie w uzyskaniu dotacji dla akcji,
 • Województwu Małopolskiemu oraz Powiatowi Krakowskiemu – za dofinansowanie akcji,
 • redakcji „Gazety Krakowskiej” – współorganizatorowi medialnemu, za cotygodniowe zamieszczanie programu.

Szczególne podziękowania składamy Przewodnikom, którzy wobec niepewności finansowania akcji, zgodzili się ją wesprzeć i poprawodzić wycieczki nieodpłatnie.

****

Przypominamy, że udział w akcji jest BEZPŁATNY !!!!

Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu (bilety na autobus, pociąg itp.) oraz koszty ewentualnych wstępów do zwiedzanych obiektów!
Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik będzie sporządzał listę uczestników wycieczki!

 • Przypominamy, że Koło Grodzkie NIE UBEZPIECZA od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników pieszych imprez turystycznych organizowanych w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”
 • Uczestnicy niebędący członkami PTTK powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie
 • Zarząd Główny PTTK ubezpieczył od NNW tylko członków PTTK.

Zachęcamy do zdobywania
odznaki „MIŁOŚNIK OKOLIC KRAKOWA”.

Bezpłatne książeczki do zdobywania odznaki są dostępne na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK.

**************

Zachęcamy także do zdobywania
odznaki „TURYSTA SENIOR”.


Odznaka dedykowana jest do turystów, którzy ukończyli 50 rok życia, jest trójstopniowa, a na każdy stopień należy odbyć po 12 dowolnych wycieczek.
Regulamin odznaki dostępny jest TUTAJ

   Zapraszamy!

Wróć na górę


.

 

Regulamin konkursu wiedzy o okolicach Krakowa organizowanego na zakończenie 47. edycji akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

 

Wróć na górę


.

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
„Miłośnik Okolic Krakowa”

1. Koło Grodzkie PTTK – Redakcja „Gazety Krakowskiej”- w celu zachęcenia mieszkańców Krakowa do uprawiania turystyki, oraz popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa ustanawiają odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa„.

2. Trzy stopniową odznakę „MOK” może zdobyć każdy kto ukończył 12 lat i spełni warunki przewidziane niniejszym regulaminem.

3. Odznaka może być zdobywana wyłącznie podczas wycieczek organizowanych przez Koło Grodzkie w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” w okresie od Niedzieli Palmowej do 31 października.

4. Trasa wycieczki powinna być szczegółowo wpisana do książeczki wycieczek i poświadczona przez prowadzącego wycieczkę przewodnika lub przodownika turystyki pieszej.

5. Ubiegający się o „MOK” powinien udokumentować udział w określonej ilości wycieczek:
dla stopnia brązowego – 15 wycieczek,
dla stopnia srebrnego – 30 wycieczek,
dla stopnia złotego – 50 wycieczek.

6. „MOK” w stopniu brązowym należy zdobyć w ciągu 1 sezonu (kwiecień – listopad). „MOK” w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu 2 lat (2 kolejnych sezonów). „MOK” w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 3 lat (3 kolejnych sezonów).

7. „MOK” może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.

8. Odznakę „MOK” można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo – turystycznymi.

9. Wypełnioną książeczkę po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 5 Regulaminu należy złożyć do weryfikacji w Kole Grodzkim do dnia 31 grudnia za dany rok.

10. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja przy Kole Grodzkim PTTK – Kraków – ul. Zyblikiewicza 2b.

11. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.

Uwagi:
Książeczki wycieczek można otrzymać bezpłatnie na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK – Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b. Przy załatwianiu przyznania odznaki „MOK” drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości przesyłki pocztowej jak przy nadaniu.

Wróć na górę


 

 

Ulotki-przewodniki ze spacerów

                 

 • Share :