Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Patronat honorowy:
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolska Organizacja Turystyczna

 


 

Z uwagi na trwającą pandemię,
w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie, przekładamy rozpoczęcie akcji.

Przewidujemy, że pierwsze wycieczki będą mogły odbyć się w połowie czerwca 2020 r.

Termin ten może ulec zmianie.

dOB.

 

Historia akcji

Od 1973 roku mieszkańcy aglomeracji krakowskiej spotykają się na pieszych wycieczkach za miasto urządzanych w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”, której organizatorami są:

 • Koło Grodzkie PTTK – jako główny organizator,
 • Gazeta Krakowska” – jako organizator medialny oraz
 • Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe
 • Powiat Krakowski – wsparcie finansowe
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna – patron honorowy

Celem akcji jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki pieszej, poprzez organizowanie w soboty, niedziele i dni świąteczne wycieczek pieszych: krótkich (do 10 km), długich (od 10 do 18 km) oraz wycieczek górskich.

Akcja od samego początku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W ciągu sezonu (od Niedzieli Palmowej do końca października) w wycieczkach bierze udział średnio 1500 osób dorosłych, młodzieży szkolnej, a nawet dzieci. Uczestniczymy także w imprezach folklorystycznych takich jak: Pucheroki i Siuda Baba oraz w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego.

Podczas wycieczek można zdobywać dedykowaną Odznakę „MIŁOŚNIKA OKOLIC KRAKOWA” (regulamin poniżej), a także różne odznaki krajoznawczo-turystyczne PTTK, m.in.: Odznaki Turystyki Pieszej (OTP), Odznakę „Miłośnika Jury”, Górską Odznakę Turystyczną (GOT PTTK) czy odznakę „Turysta Senior”.

Programy miesięczne wycieczek dostępne są na Dyżurach Koła Grodzkiego przy ul. Zyblikiewicza 2b, w gablocie informacyjnej przy ul. Zyblikiewicza 2b (w korytarzu) oraz na stronie internetowej Koła. W każdy piątek „Gazeta Krakowska” drukuje program na najbliższy weekend.

Zapraszamy!!!

Wróć na górę


.

 

 

Informacje praktyczne

Szanowni Turyści! – Uczestnicy 47. edycji akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

 

W październiku kończymy 47. edycję akcji pieszych imprez turystycznych po trasach wokół Krakowa pn. „NIE SIEDŹ W DOMU – IDŹ NA WYCIECZKĘ”. W bieżącym roku akcja trwała od 14 kwietnia do 27 października i łącznie zorganizowane zostały 34 trasy nizinne i górskie – po bliższych i dalszych okolicach Krakowa.

Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Oddziale Krakowskim PTTK serdecznie zaprasza wszystkich turystów do wzięcia udziału w zakończeniu i na kolejne imprezy piesze już w kwietniu 2020 r.!

Zarząd Koła Grodzkiego PTTK dziękuje:

 • Panu Witoldowi Kozłowskiemu, Marszałkowi Województwa Małopolskiegoza objęcie akcji honorowym patronatem,
 • Panu Grzegorzowi Biedroniowi, Prezesowi Małopolskiej Organizacji Turystycznej – za objęcie honorowego patronatu nad zakończeniem akcji;
 • Panu prof. Jerzemu Tadeuszowi Dudzie, Radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego – za wsparcie w uzyskaniu dotacji dla akcji,
 • Województwu Małopolskiemu za dofinansowanie akcji w okresie od sierpnia do października,
 • redakcji „Gazety Krakowskiej”współorganizatorowi medialnemu Akcji, za cotygodniowe zamieszczanie programu.

Szczególne podziękowania składamy Przewodnikom, którzy w okresie trwania akcji wobec braku dotacji, zgodzili się poprowadzić wycieczek nieodpłatnie.

Organizatorami akcji są:

 • KOŁO GRODZKIE w Oddziale Krakowskim PTTK im. Ks. Karola Wojtyły – główny organizator,
 • „GAZETA KRAKOWSKA” – organizator medialny, który zamieszcza, co tydzień w wydaniu piątkowym program na najbliższy weekend,
 • MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – PAN WITOLD KOZŁOWSKI – patron honorowy
 • WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE – wsparcie finansowe

Przypominamy, że udział  w akcji w 2019 r. jest
BEZPŁATNY !!!!

Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu (bilety na autobus, pociąg itp.) oraz koszty ewentualnych wstępów do zwiedzanych obiektów!
Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik będzie sporządzał listę uczestników wycieczki!

 • Przypominamy, że Koło Grodzkie NIE UBEZPIECZA od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników pieszych imprez turystycznych organizowanych w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”
 • Uczestnicy niebędący członkami PTTK powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie
 • Zarząd Główny PTTK ubezpieczył od NNW tylko członków PTTK.

Zachęcamy do zdobywania
odznaki „MIŁOŚNIK OKOLIC KRAKOWA”.

Bezpłatne książeczki do zdobywania odznaki są dostępne na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK.

**************

Zachęcamy także do zdobywania
odznaki „TURYSTA SENIOR”.


Odznaka dedykowana jest do turystów, którzy ukończyli 50 rok życia, jest trójstopniowa, a na każdy stopień należy odbyć po 12 dowolnych wycieczek. Regulamin odznaki dostępny jest TUTAJ, a bezpłatną książeczkę można otrzymać w Kole Grodzkim PTTK.

   Zapraszamy!

Wróć na górę


.

Program wycieczek

Z uwagi na trwającą pandemię,
w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie, przekładamy rozpoczęcie akcji.

Przewidujemy, że pierwsze wycieczki będą mogły odbyć się w połowie czerwca 2020 r.

Termin ten może ulec zmianie.

 

Wróć na górę


.

 

Regulamin konkursu wiedzy o okolicach Krakowa organizowanego na zakończenie 47. edycji akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Oddziale Krakowskim PTTK, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zyblikiewicza 2b, PNA 31-029.
 2. Konkurs organizowany jest na zakończenie 47. edycji akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę” i odbędzie się w trakcie spotkania kończącego akcję w dniu 27 października 2019 r. na Gospodarstwa Agroturystycznego „Brandysówka” w Dolinie Będkowskiej.
 3. Rozpoczęcie konkursu przewidywane jest na godzinę 13.30 i może ulec przesunięciu z uwagi na czynniki zewnętrzne. Moment rozpoczęcia konkursu zostanie ogłoszony przez mikrofon w trakcie spotkania.
 4. Konkurs ma na celu zintegrowanie uczestników akcji oraz nagrodzenie tych, którzy zapamiętali wiadomości podawane podczas wycieczek przez przewodników.
 5. W konkursie udział wziąć mogą wszyscy uczestnicy akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”, obecni w trakcie zakończenia akcji. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 6. Przewodnicy oraz członkowie władz Organizatora nie mogą brać udziału w konkursie.
 7. W konkursie udział weźmie do pięciu dwuosobowych zespołów, które zgłoszą chęć uczestnictwa do Organizatora konkursu w trakcie spotkania nad Bagrami. W przypadku zgłoszenia się większej niż zakładana liczby drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do godziny 13.00.
 8. Organizator w porozumieniu z Jury może w trakcie spotkania w „Brandysówce”, a przed rozpoczęciem konkursu zwiększyć lub zmniejszyć liczbę drużyn, stosowanie do ilości zgłoszeń.
 9. Konkurs przeprowadzony będzie w formule teleturnieju. Drużyny kolejno losować będą numer pytania z puli dostępnych pytań, a następnie będą miały 1 minutę na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Pytania oraz odpowiedzi będą podawana ustnie. Każda drużyna odpowie na 5 pytań. Pytania nie będą się powtarzać.
 10. Zagadnienia, o których będzie mowa w pytaniach, dotyczyć będą terenów odwiedzanych przez Koło Grodzkie PTTK w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”.
 11. Za każdą prawidłową odpowiedz drużyna otrzymuje 1 punkt. W przypadku udzielenie niepełnej odpowiedzi, Jury może przyznać 0,5 punktu.
 12. W przypadku niewyłonienia zdobywcy I miejsca po zakończeniu 5 rundy, przeprowadzona będzie dogrywka, pomiędzy drużynami z najwyższą liczbą punktów. W dogrywce zadane będą pytania dodatkowe – po dwa na drużynę.
 13. Po zakończeniu dogrywki Jury podsumuje zdobyte punkty i ogłosi wyniki.
 14. Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowy dyplom oraz nagrody.
 15. Nad prawidłowym przebiegiem całości konkursu czuwać będzie Zarząd Koła Grodzkiego PTTK, natomiast nad prawidłowością udzielanych odpowiedzi czuwać będzie specjalne powołane przez Organizatora Jury, składające się będzie z przewodników prowadzących wycieczki.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.

Regulamin przyjęty przez Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w dniu 05 września 2019 r. uchwałą nr 046/UKG/2019.

Wróć na górę


.

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
„Miłośnik Okolic Krakowa”

1. Koło Grodzkie PTTK – Redakcja „Gazety Krakowskiej”- w celu zachęcenia mieszkańców Krakowa do uprawiania turystyki, oraz popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa ustanawiają odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa„.

2. Trzy stopniową odznakę „MOK” może zdobyć każdy kto ukończył 12 lat i spełni warunki przewidziane niniejszym regulaminem.

3. Odznaka może być zdobywana wyłącznie podczas wycieczek organizowanych przez Koło Grodzkie w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” w okresie od Niedzieli Palmowej do 31 października.

4. Trasa wycieczki powinna być szczegółowo wpisana do książeczki wycieczek i poświadczona przez prowadzącego wycieczkę przewodnika lub przodownika turystyki pieszej.

5. Ubiegający się o „MOK” powinien udokumentować udział w określonej ilości wycieczek:
dla stopnia brązowego – 15 wycieczek,
dla stopnia srebrnego – 30 wycieczek,
dla stopnia złotego – 50 wycieczek.

6. „MOK” w stopniu brązowym należy zdobyć w ciągu 1 sezonu (kwiecień – listopad). „MOK” w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu 2 lat (2 kolejnych sezonów). „MOK” w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 3 lat (3 kolejnych sezonów).

7. „MOK” może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.

8. Odznakę „MOK” można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo – turystycznymi.

9. Wypełnioną książeczkę po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 5 Regulaminu należy złożyć do weryfikacji w Kole Grodzkim do dnia 31 grudnia za dany rok.

10. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja przy Kole Grodzkim PTTK – Kraków – ul. Zyblikiewicza 2b.

11. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.

Uwagi:
Książeczki wycieczek można otrzymać bezpłatnie na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK – Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b. Przy załatwianiu przyznania odznaki „MOK” drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości przesyłki pocztowej jak przy nadaniu.


Wróć na górę

 • Share :