Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna 2020 – IV edycja”

Patronat honorowy:
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolska Organizacja Turystyczna


Uwaga!
Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją i obostrzeniami, akcja „Nie siedz w domu – idz na wycieczkę” zostaje zawieszona z dn. 16.10.2020 r. do odwołania!

W przypadku poprawy sytuacji, będziemy chcieli dokończyć akcję w listopadzie.

Zarząd Koła Grodzkiego PTTK


 

 

 

 

Historia akcji

Od 1973 roku mieszkańcy aglomeracji krakowskiej spotykają się na pieszych wycieczkach za miasto urządzanych w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”, której organizatorami są:

 • Koło Grodzkie PTTK – jako główny organizator,
 • Gazeta Krakowska” – jako organizator medialny
 • Powiat Krakowskiwsparcie finansowe
 • Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna patron honorowy

Celem akcji jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki pieszej, poprzez organizowanie w soboty, niedziele i dni świąteczne wycieczek pieszych: krótkich (do 10 km), długich (od 10 do 18 km) oraz wycieczek górskich.

Akcja od samego początku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W ciągu sezonu (od Niedzieli Palmowej do końca października) w wycieczkach bierze udział średnio 1500 osób dorosłych, młodzieży szkolnej, a nawet dzieci. Uczestniczymy także w imprezach folklorystycznych takich jak: Pucheroki i Siuda Baba oraz w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego.

Podczas wycieczek można zdobywać dedykowaną Odznakę „MIŁOŚNIKA OKOLIC KRAKOWA” (regulamin poniżej), a także różne odznaki krajoznawczo-turystyczne PTTK, m.in.: Odznaki Turystyki Pieszej (OTP), Odznakę „Miłośnika Jury”, Górską Odznakę Turystyczną (GOT PTTK) czy odznakę „Turysta Senior”.

Programy miesięczne wycieczek dostępne są na Dyżurach Koła Grodzkiego przy ul. Zyblikiewicza 2b, w gablocie informacyjnej przy ul. Zyblikiewicza 2b (w korytarzu) oraz na stronie internetowej Koła. W każdy piątek „Gazeta Krakowska” drukuje program na najbliższy weekend.

Zapraszamy!!!

Wróć na górę


.

 

 

 

Program wycieczek – PAZDZIERNIK 2020 r.

Uwaga!
Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją i obostrzeniami, akcja „Nie siedz w domu – idz na wycieczkę” zostaje zawieszona z dn. 16.10.2020 r. do odwołania!

W przypadku poprawy sytuacji, będziemy chcieli dokończyć akcję w listopadzie.

Zarząd Koła Grodzkiego PTTK


Przypominamy o obowiązujących na wycieczkach zasadach bezpieczeństwa:

 • przestrzeganiu aktualnych zaleceń i obostrzeń władz i służb sanitarnych,
 • stosowaniu się do poleceń i próśb przewodnika,
 • utrzymywaniu na wycieczce minimum 1,5 metrowego odstępu od innych osób,
 • a jeżeli to niemożliwe, o zakrywaniu nosa i ust (maseczką, chustą lub inną częścią odzieży),
 • a jeżeli masz objawy przeziębienia – to zostań w domu i skontaktuj się z lekarzem!

Sytuacja jest dynamiczna, w związku z czym, akcja może zostać zawieszona w każdej chwili!
Aktualne informacje znajdziecie zawsze na naszej stronie internetowej www.kologrodzkie.pl

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zachęcamy do wcześniejszego zgłoszenia udziału w wybranym spacerze poprzez formularz on-line dostępny na naszej stronie internetowej: www.kologrodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy


17.10.2020 r., sobota
Biskup, rycerz i kronikarz – spotkanie po latach

Sterkowiec (PKP) – Las Szczepanowski♦Szczepanów (sanktuarium z XV w., obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej) – Żabia Góra – Brzesko Okocim (PKP)
trasa ok. 11 km, pkt do OTP: 11

Wycieczka odwołana!


18.10.2020 r., niedziela
Dzieciństwo Murada Paszy

Czerwone Maki (KMK) – Kobierzyn – zielonym szlakiem – ul. Spacerowa – nad autostradą – ♦Sidzina (dwór) – ♦Libertów (dwór) – ♦Gaj (miejsce pobytu gen. Bema w latach 1801-1809, sanktuarium) – Mogilany (KMK)
trasa ok. 13 km, pkt do OTP: 13  

Wycieczka odwołana!


25.10.2020 r., niedziela
Zakończenie sezonu letniego – Spotkanie w Ojcowie

Trasa nr 1 – „Królewskie ślady w dolinie Oćca”

Czajowice (KMK) – Grota ŁokietkaDolina Prądnika♦Ojców (zabytkowe młyny, ruiny zamku kazimierzowskiego)restauracja „Pod Nietoperzem” (spotkanie, ognisko – zakończenie sezonu) – Zamkowa Droga – Smardzowice (KMK)
trasa ok. 8 km, pkt do OTP i Miłośnika Jury: 8+5 (zwiedzanie) = 13

Wycieczka odwołana!


Trasa nr 2 – „W starodawnym SPA – jak dawniej nerwy kojono?”

Smardzowice (KMK) – czerwonym szlakiem – Dolina Prądnikaźródło MiłościBrama Krakowska♦Ojców (zabudowa uzdrowiskowa, Kaplica na Wodzie) restauracja „Pod Nietoperzem” (spotkanie, ognisko – zakończenie sezonu)Wąwóz Ciasne Skałki – Czajowice (KMK)
trasa ok. 10 km, pkt do OTP i Miłośnika Jury: 10+5 (zwiedzanie) = 15

Wycieczka odwołana!


obiekt przyrodniczy np. rezerwat, pomnik przyrody, park krajobrazowy itp.
obiekt pamięci historycznej, pomnik martyrologii
obiekt dziedzictwa kulturowego i/lub materialnego

Podane w programie godziny odjazdów i ceny biletów (wg informacji na dzień 24.09.2020 r.) mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego.

Wróć na górę


.

Informacje praktyczne

Szanowni Turyści! –
Uczestnicy 48. edycji akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

 

W 2020 r. po raz 48-my prowadzimy akcję spacerów turystycznych po trasach wokół Krakowa. W bieżącym roku wystartowaliśmy z lekkim opóźnieniem i w nowych warunkach sanitarnych. Akcja rozpoczęła się 12 czerwca i potrwa do 25 października 2020 r. W tym czasie zorganizujemy 25 tras – nizinnych i górskich, podczas których, realizowane będą cele krajoznawcze, turystyczne i rekreacyjne. Wędrować będziemy m.in. po terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Pogórza Wielickiego, a na trasach górskich po Beskidach. Do transportu wykorzystywać będziemy komunikację zbiorową (autobusy KMK i pociągi).

Z uwagi na epidemię koronawirusa, osoby biorące udział w akcji muszą być zaopatrzone w maseczki lub chusty zasłaniacie usta i nos, a także muszą zachowywać bezpieczny, minimum 1,5-metrowy odstęp od pozostałych osób.

Organizatorami akcji są:

 • Koło Grodzkie PTTK im. Ludomira Sawickiego w Oddziale Krakowskim PTTK Ks. Karola Wojtyły – główny organizator,
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna – patron honorowy,
 • Powiat Krakowski – wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert z turystyki,
 • Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert „Małopolska Gościnna 2020 – IV edycja”
 • „Gazeta Krakowska” – organizator medialny, który zamieszcza co tydzień w czwartkowym wydaniu program na najbliższy weekend,

Z radością informujemy, ze otrzymaliśmy wsparcie finansowe przyznane przez Powiat Krakowski – w ramach konkursu ofert z turystyki oraz z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert „Małopolska Gościnna 2020 – IV edycja”.

Przypominamy, że udział w akcji jest BEZPŁATNY !!!!

Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu (bilety na autobus, pociąg itp.) oraz koszty ewentualnych wstępów do zwiedzanych obiektów!
Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik będzie sporządzał listę uczestników wycieczki!

 • Przypominamy, że Koło Grodzkie NIE UBEZPIECZA od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników pieszych imprez turystycznych organizowanych w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”
 • Uczestnicy niebędący członkami PTTK powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie
 • Zarząd Główny PTTK ubezpieczył od NNW tylko członków PTTK.

Zachęcamy do zdobywania
odznaki „MIŁOŚNIK OKOLIC KRAKOWA”.

Bezpłatne książeczki do zdobywania odznaki są dostępne na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK.

**************

Zachęcamy także do zdobywania
odznaki „TURYSTA SENIOR”.


Odznaka dedykowana jest do turystów, którzy ukończyli 50 rok życia, jest trójstopniowa, a na każdy stopień należy odbyć po 12 dowolnych wycieczek.
Regulamin odznaki dostępny jest TUTAJ

   Zapraszamy!

Wróć na górę


.

 

Regulamin konkursu wiedzy o okolicach Krakowa organizowanego na zakończenie 47. edycji akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

 

Wróć na górę


.

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
„Miłośnik Okolic Krakowa”

1. Koło Grodzkie PTTK – Redakcja „Gazety Krakowskiej”- w celu zachęcenia mieszkańców Krakowa do uprawiania turystyki, oraz popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa ustanawiają odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa„.

2. Trzy stopniową odznakę „MOK” może zdobyć każdy kto ukończył 12 lat i spełni warunki przewidziane niniejszym regulaminem.

3. Odznaka może być zdobywana wyłącznie podczas wycieczek organizowanych przez Koło Grodzkie w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” w okresie od Niedzieli Palmowej do 31 października.

4. Trasa wycieczki powinna być szczegółowo wpisana do książeczki wycieczek i poświadczona przez prowadzącego wycieczkę przewodnika lub przodownika turystyki pieszej.

5. Ubiegający się o „MOK” powinien udokumentować udział w określonej ilości wycieczek:
dla stopnia brązowego – 15 wycieczek,
dla stopnia srebrnego – 30 wycieczek,
dla stopnia złotego – 50 wycieczek.

6. „MOK” w stopniu brązowym należy zdobyć w ciągu 1 sezonu (kwiecień – listopad). „MOK” w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu 2 lat (2 kolejnych sezonów). „MOK” w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 3 lat (3 kolejnych sezonów).

7. „MOK” może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.

8. Odznakę „MOK” można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo – turystycznymi.

9. Wypełnioną książeczkę po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 5 Regulaminu należy złożyć do weryfikacji w Kole Grodzkim do dnia 31 grudnia za dany rok.

10. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja przy Kole Grodzkim PTTK – Kraków – ul. Zyblikiewicza 2b.

11. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.

Uwagi:
Książeczki wycieczek można otrzymać bezpłatnie na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK – Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b. Przy załatwianiu przyznania odznaki „MOK” drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości przesyłki pocztowej jak przy nadaniu.

Wróć na górę


 

 

Ulotki-przewodniki ze spacerów

           

 • Share :
YouTube