Historia akcji

Od 1973 roku mieszkańcy aglomeracji krakowskiej spotykają się na pieszych wycieczkach za miasto urządzanych w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”, której organizatorami są:

  • Koło Grodzkie PTTK – jako główny organizator,
  • Gazeta Krakowska” – jako organizator medialny oraz
  • Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe

Celem akcji jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki pieszej, poprzez organizowanie w soboty, niedziele i dni świąteczne wycieczek pieszych: krótkich (do 10 km), długich (od 10 do 18 km) oraz wycieczek górskich.

Akcja od samego początku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W ciągu sezonu (od Niedzieli Palmowej do końca października) w wycieczkach bierze udział średnio 1500 osób dorosłych, młodzieży szkolnej, a nawet dzieci. Uczestniczymy także w imprezach folklorystycznych takich jak: Pucheroki i Siuda Baba oraz w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego.

Podczas wycieczek można zdobywać różne odznakę krajoznawczo-turystyczne PTTK, m.in.: Odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa” oraz Odznakę Turystyki Pieszej, Odznakę „Miłośnika Jury”, Górską Odznakę Turystyczną.

Programy miesięczne wycieczek dostępne są na Dyżurach Koła Grodzkiego przy ul. Zyblikiewicza 2b, w gablocie informacyjnej przy ul. Zyblikiewicza 2b (w korytarzu) oraz na stronie internetowej Koła. W każdy piątek „Gazeta Krakowska” drukuje program na najbliższy weekend wraz z opisem krajoznawczym trasy.

Zapraszamy!!!

Wróć na górę


 

Informacje praktyczne

Szanowni Turyści! – Uczestnicy 46. edycji akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

W 2018 r. po raz 46-ty rozpoczynamy akcję pieszych imprez turystycznych po trasach wokół Krakowa. W bieżącym roku akcja „NIE SIEDŹ W DOMU – IDŹ NA WYCIECZKĘ” rozpocznie się w Niedzielę Palmową 25 marca i potrwa do 28 października 2018 r. Zorganizowanych zostanie 50 tras – nizinnych i górskich, podczas których, realizowane będą cele krajoznawcze, turystyczne i rekreacyjne. Będziemy wędrować m.in. po terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Pogórza Wielickiego, a na trasach górskich po Beskidach. Do transportu wykorzystywać będziemy komunikację zbiorową (autobusy KMK i pociągi).

Organizatorami akcji są:

  • KOŁO GRODZKIE w Oddziale Krakowskim PTTK im. Ks. Karola Wojtyły – główny organizator,
  • „GAZETA KRAKOWSKA” – organizator medialny, który zamieszcza, co tydzień w wydaniu piątkowym program na najbliższy weekend,
  • MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – PAN JACEK KRUPA – patron honorowy

Z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy dotację dla naszej akcji w konkursie grantowym „MAŁOPOLSKA GOŚCINNA 2018”, organizowanym przez Województwo Małopolskie.

W związku z powyższym, Zarząd Koła Grodzkiego PTTK informuje, że zgodnie z regulaminem konkursu grantowego, udział w akcji w 2018 r. będzie BEZPŁATNY !!!!

Uczestnicy pokrywać będą jedynie koszty transportu (bilety na autobus, pociąg itp.) oraz koszty ewentualnych wstępów do zwiedzanych obiektów!
Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik będzie sporządzał listę uczestników wycieczki!

  • Przypominamy, że Koło Grodzkie NIE UBEZPIECZA od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników pieszych imprez turystycznych organizowanych w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”
  • Uczestnicy niebędący członkami PTTK powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie
  • Zarząd Główny PTTK ubezpieczył od NNW tylko członków PTTK.

 Zapraszamy!

Wróć na górę


Program wycieczek – LIPIEC 2018 r.

Patronat honorowy:
Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”

07.07.2018, sobota
Przez Bramę Krakowską

Kamień (KMK) – niebieskim szlakiem – Chełm (278 m n.p.m.) – Czernichów (KMK)
(12 km, pkt do OTP i Miłośnika Jury: 12)

Zbiórka: Dworzec KMK na Salwatorze, ul. Senatorska, o godz. 7:40
Odjazd autobusu KMK nr 229 o godz. 7:55
Ceny biletów: normalny aglomeracyjny 4 zł, ulgowy aglomeracyjny 2 zł
Wymarsz na trasę z Kamienia o godz. 8:45
♦ Powrót: autobus KMK nr 249 z Czernichowa o godz. 15:55
Ceny biletów: normalny aglomeracyjny 4 zł, ulgowy aglomeracyjny 2 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:45


08.07.2018, niedziela
Rezerwat Kajasówka

Czernichów (KMK) – Las Żakowiec – Nowa Wieś Szlachecka (skraj) – rezerwat „Kajasówka” – Czułówek – Czułów (KMK)
(12 km; pkt do OTP i Miłośnika Jury: 12)

♦ Zbiórka: pętla autobusowa KMK na Salwatorze, ul. Senatorska o godz. 8:30
Odjazd autobusu KMK nr 249 o godz. 8:50
Ceny biletów: normalny aglomeracyjny 4 zł, ulgowy aglomeracyjny 2 zł
Wymarsz na trasę z  Czernichowa ok. godz. 9:40
♦ Powrót: autobus KMK nr 269 z Czułowa o godz. 16:10
Ceny biletów: normalny aglomeracyjny 4 zł, ulgowy aglomeracyjny 2 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:40


14.07.2018, sobota
Jaskinia Nietoperzowa

Bębło Lasek (KMK) – Jaskinia Łabajowa – Jaskinia Nietoperzowa – Szlakiem Warowni Jurajskich – Chełmska Góra – Wąwóz Ciasne Skałki – Brama Krakowska – szlakiem rowerowym przez serpentyny – Murownia (KMK)
(13 km; pkt do OTP i Miłośnika Jury: 13)

♦ Zbiórka: pętla tramwajowa Bronowice Małe (os. Widok) o godz. 8:40
Odjazd autobusu KMK nr 210 o godz. 8:55
Ceny biletów: normalny aglomeracyjny 4 zł, ulgowy aglomeracyjny 2 zł
Wymarsz na trasę z Bębła o godz. 9:25
♦ Powrót: autobus KMK nr 210 z Murowni o godz. 16:31
Ceny biletów: normalny aglomeracyjny 4 zł, ulgowy aglomeracyjny 2 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17:00


15.07.2018, niedziela
Zabytki Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona (PKP) – Kalwaria Zebrzydowska – zwiedzanie miasta i klasztoru oo. Bernardynów – spacer po dróżkach kalwaryjskich – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona (PKP)
(10 km; pkt do OTP: 10)

♦ Zbiórka: Dworzec PKP Kraków Płaszów na peronie pociągu do Zakopanego o godz. 7:00
Odjazd pociągu (w kier. Zakopanego) o godz.  7:18
Cena biletu: normalny (Taryfa Małopolska) 6 zł
Wymarsz na trasę z Kalwarii ok. godz. 8:20
♦ Powrót: pociągiem z Kalwarii Lanckorony o godz. 16:31
Cena biletu: normalny (Taryfa Małopolska) 6 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17:20


21.07.2018, sobota
Garb Tenczyński

Młynka (KMK) – Nielepice – Góra Chełm – Las Zabierzowski – Zabierzów (KMK)
(12 km; pkt do OTP i Miłośnika Jury: 12)

♦ Zbiórka: pętla tramwajowa Bronowice Małe (os. Widok) o godz. 8:10
Odjazd autobusu KMK nr 238 o godz. 8:25
Ceny biletów: normalny aglomeracyjny 4 zł, ulgowy aglomeracyjny 2 zł
Wymarsz na trasę z Młynki ok. godz. 9:05
♦ Powrót: autobus KMK nr 238 z Zabierzowa o godz. 16:05
Ceny biletów: normalny aglomeracyjny 4 zł, ulgowy aglomeracyjny 2 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:30


22.07.2018, niedziela
Wycieczka Górska – Klimas-Zembalowa (Beskid Makowski)

Lubień (PKS) – Klimas (801 m n.p.m.) – Zembalowa (852 m n.p.m.) – Kowalówka (533 m n.p.m.) – Jordanów (PKP)
(ok. 5,5 godziny marszu, pkt do GOT: 22, BZ.06)

♦ Zbiórka: Małopolski Dworzec Autobosowy ul. Bosacka, przy stanowisku odjazdu autobusu do Zakopanego o godz. 8:00
Odjazd autobusu „Szwagropol” (kier. Zakopane) o godz. 8:15
Cena biletu: normalny 10 zł
UWAGA!!! Proszę wcześniej zakupić bilet do Lubnia. Bilety w kasie dworca dostępne są na 30 dni wcześniej.
Wymarsz na trasę z Lubnia o godz. 9:15
♦ Powrót: pociągiem z Jordanowa o godz. 16:39
Ceny biletów: normalny (Taryfa Małopolska) 12 zł
lub busem o godz. 16:30, 17:00, 17:40. Ceny biletów: ok. 12 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 18:30-19:00


28.07.2018, sobota
Sanktuarium w Sieprawiu

Świątniki Górne (KMK) – Siepraw (sanktuarium) – Dolina Sieprawki – Kąty – Czarny Las – Włosań (KMK)
(10 km, pkt do OTP: 10)

♦ Zbiórka: Dworzec KMK w Borku Fałęckim o godz. 8:50
Odjazd autobusu KMK nr 225 o godz. 9:08
Ceny biletów: normalny aglomeracyjny 4 zł, ulgowy aglomeracyjny 2 zł
Wymarsz na trasę ze Świątnik Górnych o godz. 9:50
♦ Powrót: autobus KMK nr 275 z Włosania o godz. 15:20
Ceny biletów: normalny aglomeracyjny 4 zł, ulgowy aglomeracyjny 2 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16


29.07.2018, niedziela
Między Cedronem a Skawinką

Wola Radziszowska centrum (KMK) – Izba Regionalna – Garcowiec – Zachożyny – Drożdzownik – Zawodzie – Kiełek – Radziszów centrum (KMK)
(10 km, pkt do OTP: 10)

♦ Zbiórka: Dworzec KMK Czerwone Maki o godz. 8:40
Odjazd autobusu KMK nr 263 o godz. 8:54
Ceny biletów: normalny aglomeracyjny 4 zł, ulgowy aglomeracyjny 2 zł
Wymarsz na trasę ze Woli Radziszowskiej centrum o godz. 11:00, po zwie-dzeniu Izby Regionalnej i kościołów
♦ Powrót: autobus KMK nr 253 z Radziszowa centrum o godz. 15:28
Ceny biletów: normalny aglomeracyjny 4 zł, ulgowy aglomeracyjny 2 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:00

Podane w programie godziny odjazdów i ceny biletów (wg informacji na dzień 26.06.2018r.)
mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego.

Wróć na górę


Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
„Miłośnik Okolic Krakowa”

1. Koło Grodzkie PTTK – Redakcja „Gazety Krakowskiej”- w celu zachęcenia mieszkańców Krakowa do uprawiania turystyki, oraz popularyzacji walorów turystyczno – krajoznawczych okolic Krakowa ustanawiają odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa”.

2. Trzy stopniową odznakę „MOK” może zdobyć każdy kto ukończył 12 lat i spełni warunki przewidziane niniejszym regulaminem.

3. Odznaka może być zdobywana wyłącznie podczas wycieczek organizowanych przez Koło Grodzkie w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” w okresie od Niedzieli Palmowej do 31 października.

4. Trasa wycieczki powinna być szczegółowo wpisana do książeczki wycieczek i poświadczona przez prowadzącego wycieczkę przewodnika lub przodownika turystyki pieszej.

5. Ubiegający się o „MOK” powinien udokumentować udział w określonej ilości wycieczek:
dla stopnia brązowego – 15 wycieczek,
dla stopnia srebrnego – 30 wycieczek,
dla stopnia złotego – 50 wycieczek.

6. „MOK” w stopniu brązowym należy zdobyć w ciągu 1 sezonu (kwiecień – listopad). „MOK” w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu 2 lat (2 kolejnych sezonów). „MOK” w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 3 lat (3 kolejnych sezonów).

7. „MOK” może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.

8. Odznakę „MOK” można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo – turystycznymi.

9. Wypełnioną książeczkę po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 5 Regulaminu należy złożyć do weryfikacji w Kole Grodzkim do dnia 31 grudnia za dany rok.

10. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja przy Kole Grodzkim PTTK – Kraków – ul. Zyblikiewicza 2b.

11. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.

Uwagi:
Książeczki wycieczek, można nabyć na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK – Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b. Przy załatwianiu przyznania odznaki „MOK” drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości przesyłki pocztowej jak przy nadaniu.

Wróć na górę