.

 

Z przykrością informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego dwukrotnie w tym roku negatywnie rozpatrzył złożone przez wnioski o dotacje na akcję „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę” (zarówno w konkursie grantowym jak i w trybie pozakonkursowym).

W chwili obecnej czynimy starania, aby uzyskać powód takiej decyzji oraz przekonać władze Województwa do jej zmiany.

W Kole Grodzkim można podpisać listę poparcia do Marszałka Województwa, dla naszych działań w celu uzyskania dotacji.

Dotychczas zorganizowane wycieczki (kwiecień-maj) oraz te zaplanowane na czerwiec mogą się odbyć wyłącznie dzięki społecznemu zaangażowaniu przewodników, którzy zgodzili się poprowadzić je nieodpłatnie.

W przypadku nie pozyskania środków finansowych, dalsze prowadzenie akcji (od miesiąca lipca) staje pod znakiem zapytania.

Zarząd Koła Grodzkiego PTTK
 

Historia akcji

Od 1973 roku mieszkańcy aglomeracji krakowskiej spotykają się na pieszych wycieczkach za miasto urządzanych w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”, której organizatorami są:

  • Koło Grodzkie PTTK – jako główny organizator,
  • Gazeta Krakowska” – jako organizator medialny oraz
  • Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe

Celem akcji jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki pieszej, poprzez organizowanie w soboty, niedziele i dni świąteczne wycieczek pieszych: krótkich (do 10 km), długich (od 10 do 18 km) oraz wycieczek górskich.

Akcja od samego początku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W ciągu sezonu (od Niedzieli Palmowej do końca października) w wycieczkach bierze udział średnio 1500 osób dorosłych, młodzieży szkolnej, a nawet dzieci. Uczestniczymy także w imprezach folklorystycznych takich jak: Pucheroki i Siuda Baba oraz w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego.

Podczas wycieczek można zdobywać dedykowaną Odznakę „MIŁOŚNIKA OKOLIC KRAKOWA” (regulamin poniżej), a także różne odznaki krajoznawczo-turystyczne PTTK, m.in.: Odznaki Turystyki Pieszej (OTP), Odznakę „Miłośnika Jury”, Górską Odznakę Turystyczną (GOT PTTK) czy odznakę „Turysta Senior”.

Programy miesięczne wycieczek dostępne są na Dyżurach Koła Grodzkiego przy ul. Zyblikiewicza 2b, w gablocie informacyjnej przy ul. Zyblikiewicza 2b (w korytarzu) oraz na stronie internetowej Koła. W każdy piątek „Gazeta Krakowska” drukuje program na najbliższy weekend.

Zapraszamy!!!

Wróć na górę


.

 

Informacje praktyczne

Szanowni Turyści! – Uczestnicy 47. edycji akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

Z przykrością informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego dwukrotnie w tym roku negatywnie rozpatrzył złożone przez wnioski o dotacje na akcję „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę” (zarówno w konkursie grantowym jak i w trybie pozakonkursowym).

W chwili obecnej czynimy starania, aby uzyskać powód takiej decyzji oraz przekonać władze Województwa do jej zmiany.

W Kole Grodzkim można podpisać listę poparcia do Marszałka Województwa, dla naszych działań w celu uzyskania dotacji.

Dotychczas zorganizowane wycieczki (kwiecień-maj) oraz te zaplanowane na czerwiec mogą się odbyć wyłącznie dzięki społecznemu zaangażowaniu przewodników, którzy zgodzili się poprowadzić je nieodpłatnie.

W przypadku nie pozyskania środków finansowych, dalsze prowadzenie akcji (od miesiąca lipca) staje pod znakiem zapytania.

*****

W 2019 r. po raz 47-my rozpoczynamy akcję pieszych imprez turystycznych po trasach wokół Krakowa. W bieżącym roku akcja „NIE SIEDŹ W DOMU – IDŹ NA WYCIECZKĘ” rozpocznie się w Niedzielę Palmową 14 kwietnia i potrwa do 27 października 2019 r. Zorganizowanych zostanie około 50 tras – nizinnych i górskich, podczas których, realizowane będą cele krajoznawcze, turystyczne i rekreacyjne. Będziemy wędrować m.in. po terenie Jury Krakowsko-Częstochow-skiej i Pogórza Wielickiego, a na trasach górskich po Beskidach. Do transportu wykorzystywać będziemy komunikację zbiorową (autobusy KMK i pociągi).

Organizatorami akcji są:

  • KOŁO GRODZKIE w Oddziale Krakowskim PTTK im. Ks. Karola Wojtyły – główny organizator,
  • „GAZETA KRAKOWSKA” – organizator medialny, który zamieszcza, co tydzień w wydaniu piątkowym program na najbliższy weekend,
  • MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – PAN WITOLD KOZŁOWSKI – patron honorowy

Przypominamy, że udział  w akcji w 2019 r. jest
BEZPŁATNY !!!!

Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu (bilety na autobus, pociąg itp.) oraz koszty ewentualnych wstępów do zwiedzanych obiektów!
Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik będzie sporządzał listę uczestników wycieczki!

  • Przypominamy, że Koło Grodzkie NIE UBEZPIECZA od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników pieszych imprez turystycznych organizowanych w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”
  • Uczestnicy niebędący członkami PTTK powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie
  • Zarząd Główny PTTK ubezpieczył od NNW tylko członków PTTK.

Zachęcamy do zdobywania odznaki „MIŁOŚNIK OKOLIC KRAKOWA”.

Bezpłatne książeczki do zdobywania odznaki są dostepne na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK.

**************

Zachęcamy także do zdobywania odznaki „TURYSTA SENIOR”.


Odznaka dedykowana jest do turystów, którzy ukończyli 50 rok życia, jest trójstopniowa, a na każdy stopień należy odbyć po 12 dowolnych wycieczek. Regulamin odznaki dostępny jest TUTAJ, a bezpłatną książeczkę można otrzymać w Kole Grodzkim PTTK.

   Zapraszamy!

Wróć na górę


.

Program wycieczek – LIPIEC 2019 r.

Kliknij TUTAJ, aby pobrać program w formacie PDF

 

07.07.2019 niedziela
Jaskinia Nietoperzowa

Bębło Łabajowa (KMK) – Kolonia Zachodnia – Jaskinia Nietoperzowa – Dolina Będkowka – źródło Będkówki – „Brandysówka” – Brama Będkowska – Będkowice (KMK)
(9 km; pkt do OTP: 9)

Zbiórka: Pętla tramwajowa Bronowice Małe (os. Widok) o godz. 8:40
Odjazd autobusu KMK nr 210 o godz. 8:54
Ceny biletów: normalny 4,60 zł, ulgowy 2,30 zł
Wymarsz na trasę z Bębła ok. godz. 9:25
♦ Powrót: autobus KMK nr 210 z Będkowic o godz. 16:19
Ceny biletów: normalny 4,60 zł, ulgowy 2,30 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:50


14.07.2019 niedziela
Dolina Prądnika

Murownia (KMK) – szlakiem żółtym – Prądnik Czajowicki – Dolina Prądnika – czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd – Prądnik Korzkiewski – szlakiem niebieskim – Grębynice (KMK)
(11 km; pkt do OTP i Miłośnika Jury: 11)

Zbiórka: Pętla tramwajowa Bronowice Małe (os. Widok) o godz. 8:40
Odjazd autobusu KMK nr 210 o godz. 8:54
Ceny biletów: normalny 4,60 zł, ulgowy 2,30 zł
Wymarsz na trasę z Murowni ok. godz. 9:20
♦ Powrót: autobus KMK nr 267 z Grębynic o godz. 16:06
Ceny biletów: normalny 4,60 zł, ulgowy 2,30 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:35


20.07.2019 sobota
Rezerwat  Kajasówka

Czernichów (KMK) – Las Żakowiec – Nowa Wieś Szlachecka (skraj) – rezerwat „Kajasówka” – Czułówek (KMK)
(11 km, pkt do OTP i Miłośnika Jury: 11)

Zbiórka: Pętla autobusowa na Salwatorze (ul. Senatorska) o godz. 8:35
Odjazd autobusu KMK nr 249 o godz. 8:50
Ceny biletów: normalny 4,60 zł, ulgowy 2,30 zł
Wymarsz na trasę z Czernichowa o godz. 9:40
♦ Powrót: autobus KMK nr 269 z Czułówka o godz. 15:53
Ceny biletów: normalny 4,60 zł, ulgowy 2,30 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:40


28.07.2019 niedziela
Przez Las Tenczyński

Młynka (KMK) – Dolina Borowca – szlak czerwony – dawna kopalnia Krystyna II – Brama Zwierzyniecka – Krzeszowice (KMK/PKP)
(12 km; pkt do OTP i Miłośnika Jury: 12)

Zbiórka: Pętla tramwajowa Bronowice Małe (os. Widok) o godz. 8:10
Odjazd autobusu KMK nr 238 o godz. 8:25
Ceny biletów: normalny 4,60 zł, ulgowy 2,30 zł
Wymarsz na trasę z Młynki ok. godz. 9:05
♦ Powrót: autobus KMK nr 278 z Krzeszowic o godz. 16:05
Ceny biletów: normalny 4,60 zł, ulgowy 2,30 zł
Możliwy powrót pociągiem o godz. 16:00
Ceny biletów: pociąg: normalny 5 zł (Taryfa Małopolska); bus: normlany ok. 5 zł
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:30-17:00


Podane w programie godziny odjazdów i ceny biletów
(wg informacji na dzień 30.06.2019 r.)
mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego.


.

Regulamin konkursu wiedzy o okolicach Krakowa organizowanego na zakończenie 47. edycji akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

Wróć na górę


.

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
„Miłośnik Okolic Krakowa”

1. Koło Grodzkie PTTK – Redakcja „Gazety Krakowskiej”- w celu zachęcenia mieszkańców Krakowa do uprawiania turystyki, oraz popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa ustanawiają odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa„.

2. Trzy stopniową odznakę „MOK” może zdobyć każdy kto ukończył 12 lat i spełni warunki przewidziane niniejszym regulaminem.

3. Odznaka może być zdobywana wyłącznie podczas wycieczek organizowanych przez Koło Grodzkie w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” w okresie od Niedzieli Palmowej do 31 października.

4. Trasa wycieczki powinna być szczegółowo wpisana do książeczki wycieczek i poświadczona przez prowadzącego wycieczkę przewodnika lub przodownika turystyki pieszej.

5. Ubiegający się o „MOK” powinien udokumentować udział w określonej ilości wycieczek:
dla stopnia brązowego – 15 wycieczek,
dla stopnia srebrnego – 30 wycieczek,
dla stopnia złotego – 50 wycieczek.

6. „MOK” w stopniu brązowym należy zdobyć w ciągu 1 sezonu (kwiecień – listopad). „MOK” w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu 2 lat (2 kolejnych sezonów). „MOK” w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 3 lat (3 kolejnych sezonów).

7. „MOK” może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.

8. Odznakę „MOK” można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo – turystycznymi.

9. Wypełnioną książeczkę po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 5 Regulaminu należy złożyć do weryfikacji w Kole Grodzkim do dnia 31 grudnia za dany rok.

10. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja przy Kole Grodzkim PTTK – Kraków – ul. Zyblikiewicza 2b.

11. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.

Uwagi:
Książeczki wycieczek można otrzymać bezpłatnie na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK – Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b. Przy załatwianiu przyznania odznaki „MOK” drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości przesyłki pocztowej jak przy nadaniu.


Wróć na górę

  • Share :