Projekt realizowany przy patronacie i wsparciu finansowym
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Patronat honorowy:
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolska Organizacja Turystyczna


Dziękujemy za udział i współpracę w ramach 49. sezonu akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”,
który zakończyliśmy w niedzielę 24.10.2021 r. w Dolinie Będkowskiej.
Na kolejne piesze wycieczki po okolicach Krakowa zapraszamy już na wiosnę 2021 r.!


Historia akcji

Od 1973 roku mieszkańcy aglomeracji krakowskiej spotykają się na pieszych wycieczkach za miasto urządzanych w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”, której organizatorami są:

 • Koło Grodzkie PTTK – jako główny organizator,
 • Gazeta Krakowska” – jako organizator medialny
 • Powiat Krakowskiwsparcie finansowe
 • Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna patron honorowy
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” wsparcie finansowe w ramach konkursu na patronat

Celem akcji jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki pieszej, poprzez organizowanie w soboty, niedziele i dni świąteczne wycieczek pieszych: krótkich (do 10 km), długich (od 10 do 18 km) oraz wycieczek górskich.

Akcja od samego początku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W ciągu sezonu (od Niedzieli Palmowej do końca października) w wycieczkach bierze udział średnio 1500 osób dorosłych, młodzieży szkolnej, a nawet dzieci. Uczestniczymy także w imprezach folklorystycznych takich jak: Pucheroki i Siuda Baba oraz w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego.

Podczas wycieczek można zdobywać dedykowaną Odznakę „MIŁOŚNIKA OKOLIC KRAKOWA” (regulamin poniżej), a także różne odznaki krajoznawczo-turystyczne PTTK, m.in.: Odznaki Turystyki Pieszej (OTP), Odznakę „Miłośnika Jury”, Górską Odznakę Turystyczną (GOT PTTK) czy odznakę „Turysta Senior”.

Programy miesięczne wycieczek dostępne są na Dyżurach Koła Grodzkiego przy ul. Zyblikiewicza 2b, w gablocie informacyjnej przy ul. Zyblikiewicza 2b (w korytarzu) oraz na stronie internetowej Koła. W każdy piątek „Gazeta Krakowska” drukuje program na najbliższy weekend.

Zapraszamy!!!

Wróć na górę


.

 

 

 

Program wycieczek

.

Dziękujemy za udział i współpracę w ramach 49. sezonu akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”,
który zakończyliśmy w niedzielę 24.10.2021 r. w Dolinie Będkowskiej.
Na kolejne piesze wycieczki po okolicach Krakowa zapraszamy już na wiosnę 2021 r.!

 

Wróć na górę


.

Informacje praktyczne

.

W październiku kończymy 49. edycję akcji „NIE SIEDŹ W DOMU – IDŹ NA WYCIECZKĘ”. Był to kolejny, wyjątkowy sezon naszej akcji, odbywający się w trakcie epidemii koronawirusa. Rozpoczęliśmy go z lekkim opóźnieniem – 16 maja, a zakończenie zaplanowane jest na 24 października.  

Za pomoc w organizacji akcji Zarząd Koła Grodzkiego PTTK dziękuje:

patronom honorowym Akcji:
Panu Witoldowi Kozłowskiemu, Marszałkowi Województwa Małopolskiego
oraz Panu Grzegorzowi Biedroniowi, Prezesowi Małopolskiej Organizacji Turystycznej,

Województwu Małopolskiemu, Powiatowi Krakowskiemu oraz Lokalnej Grupie Działania „Blisko Krakowa” za dofinansowanie akcji,

redakcji „Gazety Krakowskiej” – partnerowi medialnemu za cotygodniowe zamieszczanie programu w wersji drukowanej i elektronicznej,

Kołu Miejskiemu PTTK nr 27 w Skawinie za współpracę i wspólny udział w wycieczkach,

Przewodnikom za niezbędne wsparcie i prowadzenie wycieczek.

 

Organizatorzy akcji dziękują wszystkim uczestnikom za udział i zapraszają na zakończenie Akcji, które odbędzie się w niedzielę 24.10.2021 r. na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „Brandysówka” w Dolinie Będkowskiej!

 

Z uwagi na epidemię koronawirusa, pamiętajmy o przestrzeganiu niezbędnych środków bezpieczeństwa:
– zachowywaniu minimum 1,5 metrowego odstępu od innych osób,
– noszeniu maseczek w obiektach zamkniętych, a także na polu, gdy zachowanie odstępu nie jest możliwe!


Organizator:

 • KOŁO GRODZKIE PTTK im. Ludomira Sawickiego w Oddziale Krakowskim PTTK Ks. Karola Wojtyły – główny organizator,

 Partnerzy akcji:

 • Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Witold Kozłowski – patron honorowy
 • Małopolska Organizacja Turystyczna – patron honorowy,
 • Powiat Krakowski – wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert z turystyki,
 • Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”
 • Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” – wsparcie finansowe w ramach patronatu,
 • „Gazeta Krakowska” – organizator medialny, który zamieszcza co tydzień w piątkowym wydaniu program na najbliższy weekend

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym:
Zarządu Powiatu Krakowskiego – w ramach konkursu ofert z turystyki,
Województwa Małopolskiegow ramach konkursu „Małopolska Gościnna”
 oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”.

Przypominamy, że udział w akcji jest BEZPŁATNY !!!!

Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu (bilety na autobus, pociąg itp.) oraz koszty ewentualnych wstępów do zwiedzanych obiektów!
Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik będzie sporządzał listę uczestników wycieczki!

 • Przypominamy, że Koło Grodzkie NIE UBEZPIECZA od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników pieszych imprez turystycznych organizowanych w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”
 • Uczestnicy niebędący członkami PTTK powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie
 • Zarząd Główny PTTK ubezpieczył od NNW tylko członków PTTK.

Zachęcamy do zdobywania
odznaki „MIŁOŚNIK OKOLIC KRAKOWA”.

Bezpłatne książeczki do zdobywania odznaki są dostępne na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK.

**************

Zachęcamy także do zdobywania
odznaki „TURYSTA SENIOR”.


Odznaka dedykowana jest do turystów, którzy ukończyli 50 rok życia, jest trójstopniowa, a na każdy stopień należy odbyć po 12 dowolnych wycieczek.
Regulamin odznaki dostępny jest TUTAJ

   Zapraszamy!

Wróć na górę


.

 

Regulamin konkursu wiedzy o okolicach Krakowa organizowanego na zakończenie akcji
„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

 1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Oddziale Krakowskim PTTK, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zyblikiewicza 2b, PNA 31-029.
 2. Konkurs organizowany jest na zakończenie 49. edycji akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę” i odbędzie się w trakcie spotkania kończącego akcję w dniu 24 października 2021 r. na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „Brandysówka” w Dolinie Będkowskiej.
 3. Rozpoczęcie konkursu przewidywane jest na godzinę 13.00 i może ulec przesunięciu z uwagi na czynniki zewnętrzne. Moment rozpoczęcia konkursu zostanie ogłoszony przez mikrofon w trakcie spotkania.
 4. Konkurs ma na celu zintegrowanie uczestników akcji oraz nagrodzenie tych, którzy zapamiętali wiadomości podawane podczas wycieczek przez przewodników.
 5. W konkursie udział wziąć mogą wszyscy uczestnicy akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”, obecni w trakcie zakończenia akcji, którzy zgłoszą chęć udziału do Organizatora w trakcie jego trwania, do czasu rozpoczęcia konkursu. Udział w konkursie jest dobrowolny. Przewodnicy oraz członkowie władz Organizatora nie mogą brać udziału w konkursie.
 6. W konkursie udział weźmie do pięciu dwuosobowych zespołów. W przypadku zgłoszenia się większej niż zakładana liczby drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Organizator w porozumieniu z Jury może w trakcie spotkania w „Brandysówce”, a przed rozpoczęciem konkursu zmienić liczbę uczestników konkursu.
 8. W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa związanego z trwająca epidemią, konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej (testu). Test będzie zawierał 13 pytań, które mogą być otwarte lub zamknięte. Wszyscy uczestnicy otrzymają jednakowe testy (zestawy pytań), w jednym czasie. Czas na rozwiązanie to 20 minut.
 9. Zagadnienia, o których będzie mowa w pytaniach, dotyczyć będą terenów odwiedzanych przez Koło Grodzkie PTTK w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”.
 10. Za każdą prawidłową odpowiedz drużyna otrzymuje 1 punkt. W przypadku udzielenie niepełnej odpowiedzi na pytanie otwarte, Jury może przyznać 0,5 punktu.
 11. Po zakończeniu Jury podsumuje zdobyte punkty i ogłosi wyniki.
 12. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom oraz nagrody.
 13. Nad prawidłowym przebiegiem całości konkursu czuwać będzie Zarząd Koła Grodzkiego PTTK, natomiast nad prawidłowością udzielanych odpowiedzi czuwać będzie specjalne powołane przez Organizatora Jury, składające się będzie z przewodników prowadzących wycieczki.
 14. Uczestnicy, Organizatorzy i Jury zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych i obostrzeń związanych z trwającą epidemią koronawirusa Sars-CoV-2, w tym zwłaszcza do zachowywania odstępu od innych osób oraz zakrywania ust i nosa.
 15. Z uwagi na dynamiczną sytuację, konkurs może zostać odwołany w każdej chwili.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.

Regulamin przyjęty przez Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w dniu 07 października 2021 r. 

Wróć na górę


.

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
„Miłośnik Okolic Krakowa”

1. Koło Grodzkie PTTK – Redakcja „Gazety Krakowskiej”- w celu zachęcenia mieszkańców Krakowa do uprawiania turystyki, oraz popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa ustanawiają odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa„.

2. Trzy stopniową odznakę „MOK” może zdobyć każdy kto ukończył 12 lat i spełni warunki przewidziane niniejszym regulaminem.

3. Odznaka może być zdobywana wyłącznie podczas wycieczek organizowanych przez Koło Grodzkie w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” w okresie od Niedzieli Palmowej do 31 października.

4. Trasa wycieczki powinna być szczegółowo wpisana do książeczki wycieczek i poświadczona przez prowadzącego wycieczkę przewodnika lub przodownika turystyki pieszej.

5. Ubiegający się o „MOK” powinien udokumentować udział w określonej ilości wycieczek:
dla stopnia brązowego – 15 wycieczek,
dla stopnia srebrnego – 30 wycieczek,
dla stopnia złotego – 50 wycieczek.

6. „MOK” w stopniu brązowym należy zdobyć w ciągu 1 sezonu (kwiecień – listopad). „MOK” w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu 2 lat (2 kolejnych sezonów). „MOK” w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 3 lat (3 kolejnych sezonów).

7. „MOK” może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.

8. Odznakę „MOK” można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo – turystycznymi.

9. Wypełnioną książeczkę po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 5 Regulaminu należy złożyć do weryfikacji w Kole Grodzkim do dnia 31 grudnia za dany rok.

10. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja przy Kole Grodzkim PTTK – Kraków – ul. Zyblikiewicza 2b.

11. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.

Uwagi:
Książeczki wycieczek można otrzymać bezpłatnie na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK – Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b. Przy załatwianiu przyznania odznaki „MOK” drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości przesyłki pocztowej jak przy nadaniu.

Wróć na górę


 

 

Ulotki-przewodniki ze spacerów

                                 

   

            

   

           

           

         

             

        

 

.

Efekty realizacji zadania publicznego w ramach konkursu „Małopolska Gościnna 2020” – IV edycja

     

   

       

 • Share :