.

.

 

Galeria Prezesów Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie

Wróć na górę


.

.

 

Składy osobowe poprzednich Zarządów i Komisji Rewizyjnych

Legenda:
W nawiasach podano okres pełnienia danej funkcji, jeżeli był on krótszy niż pełna kadencja
Opracowano na postawie sprawozdań z działalności Koła oraz protokołów z walnych zebrań koła i posiedzeń Zarządu


kadencja 2022-2026
(14.05.2022-nadal)

Zarząd Koła – od 14.05.2023 do 19.06.2023 r.
Prezes: Kamil Barwacz (do 18.06.2023 r.)
Wiceprezes: Anna Nowak-Owczarska (do 25.08.2022 r.)
Sekretarz: Teresa Cieślik-Sapiejka
Skarbnik: Elżbieta Medwecka (do 15.03.2023 r.)
Członkowie: Krystyna Grdal (do 19.06.2023 r.), Barbara Kurek (do 31.05.2023 r.), Urszula Łomiec, Krystyna Nakielny (do 25.08.2022 r.), Ewa Pastuszak (do 19.06.2023 r.)

Górny rząd od lewej: Barbara Kurek, Bogusława Kurczab (Komisja Rewizyjna), Kamil Barwacz (Prezes Koła), Elżbieta Medwecka (Skarbnik), Anna Nowak-Owczarska (Wiceprezes), Krystyna Dąbrowska-Głowna (Prezes Komisji Rewizyjnej)
Dolny rząd: Ewa Pastuszak, Teresa Cieślik-Sapiejka (Sekretarz), Urszula Łomiec, Krystyna Nakielny
Nieobecni na zdjęciu: Krystyna Grdal, Barbara Kleta (Sekretarz Komisji Rewizyjnej)

Zarząd Koła – od 19.06.2023 do 11.09.2023 r.
p.o. Prezesa: Kamil Barwacz (powołany czasowo przez Walne Zebranie)
Sekretarz: Teresa Cieślik-Sapiejka
Członek: Urszula Łomiec


kadencja 2017-2020
(06.12.2016-14.05.2022)

Zarząd Koła:
Prezes: Kamil Barwacz
Wiceprezesi: Krystyna Grdal, Stanisław Welc (do † 24.04.2022 r.)
Sekretarz: Teresa Cieślik-Sapiejka
Skarbnik: Barbara Kleta
Członkowie: Agnieszka Cygan, Urszula Łomiec, Elżbieta Medwecka, Ewa Pastuszak

Komisja Rewizyjna:
Prezes: Stefan Grzechnik
Sekretarz: Jadwiga Sułowska-Migda
Członek: Zbigniew Puczek


kadencja 2013-2016
(13.12.2012-06.12.2016)

Zarząd Koła:
Prezes: Stanisław Welc [1]
Wiceprezesi: Kamil Barwacz [2], Paweł Jezioro [3]
Sekretarz: Teresa Cieślik-Sapiejka [4]
Skarbnik: Wiktoria Otfinowska [5]
Członkowie: Krystyna Grdal [6], Stefan Grzechnik [7], Urszula Morawiec [8], Elżbieta Woźniak (2013) [9]

Komisja Rewizyjna:
Prezes: Małgorzata Ślęczka [1]
Wiceprezes: Aldona Król [2]
Sekretarz: Anna Śniechowska [3]


kadencja 2009-2012
(14.01.2009-13.12.2012)

Zarząd Koła:
Prezes: Stanisław Welc [7]
Wiceprezes: Paweł Jezioro [9]
Sekretarz: Teresa Cieślik-Sapiejka [6]
Skarbnik: Witktoria Otfinowska [8]
Członkowie: Kamil Barwacz [4], Krystyna Grdal [1], Magdalena Gryglewska-Meyerhold (2009-2010) [3], Stefan Grzechnik [2], Magdalena Litwa [5], Elżbieta Woźniak (2010-2012)

Komisja Rewizyjna:
Prezes: Anna Spórna (2009-2011), Adam Guzik (2012)
Sekretarz: Robert Sygut (2009-2011), Jadwiga Sułowska-Migda (2012)
Członek: Adam Guzik (2009-2011), Robert Sygut (2012)


kadencja 2005-2008
(10.12.2004-14.01.2009)

Zarząd Koła:
Prezes: Bogumiła Zając
Wiceprezes: Stanisław Welc
Sekretarz: Anna Łukasik (2004-2006), Teresa Cieślik-Sapiejka (2007-2009)
Skarbnik: Wiktoria Otfinowska
Członkowie: Jerzy Michał Bożyk, Elżbieta Gruszka, Stefan Grzechnik, Adam Guzik, Elżbieta Woźniak

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Wiesław Bogdanowicz
Zastępca przewodniczącego: Paweł Kołton
Sekretarz: Krystyna Duszyk


kadencja 2001-2004
(29.01.2001-10.12.2004)

Zarząd Koła:
Prezes: Bogumiła Zając [6]
Wiceprezesi: Stanisław Welc [7], Leszek Szczurowski (2001-2003)
Sekretarz: Anna Łukasik
Skarbnik: Wiktoria Otfinowska [1]
Członkowie: Jerzy Michał Bożyk, Ryszard Makieła, Barbara Michalak, Anna Trudzik, Leszek Watycha, Elżbieta Woźniak [2], Stefan Grzechnik (2003-2004)

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Wiesław Bogdanowicz [5]
Zastępca przewodniczącego: Zbigniew Koneczny
Sekretarz: Maria Grzegorczyk
Członek:
Paweł Kołton


kadencja 1997-2000
(26.02.1997-29.01.2001)

Zarząd Koła – od 26.02.1997 r. do 03.02.2000 r.
Prezes: Jerzy Michał Bożyk
Wiceprezesi: Jerzy Kapłon, Leszek Szczurowski
Sekretarz: Stefan Musiał (1997-1999)
Skarbnik: Krystyna Przyszlakowska
Członkowie: Teresa Adamus, Krystyna Piskozub, Bogumiła Zając, Jacek Sitko, Piotr Subik, Leszek Watycha, Stanisław Welc, Barbara Michalak (1999-2000), Adam Guzik (1999)

Zarząd Koła – od 03.02.2000 r. do 27.06.2000 r.
Prezes: Krystyna Przyszlakowska
Wiceprezesi: Leszek Szczurowski, Adam Guzik
Sekretarz: Bogumiła Zając
Skarbnik: Leszek Watycha
Członkowie: Barbara Michalak, Krystyna Piskozub, Jerzy Kapłon, Jacek Sitko, Piotr Subik, Stanisław Welc

Zarząd Koła – od 27.06.2000 r. do 29.01.2001 r.
Prezes: Bogumiła Zając
Wiceprezesi: Leszek Szczurowski, Adam Guzik
Sekretarz: Barbara Michalak (2000), Anna Łukasik (2000-2001)
Skarbnik: Leszek Watycha (2000), Barbara Michalak (2000-2001)
Członkowie: Krystyna Piskozub, Jerzy Michał Bożyk, Jerzy Kapłon, Jacek Sitko, Piotr Subik, Stanisław Welc, Leszek Watycha (2000-2001)

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:
Zastępca przewodniczącego:
Sekretarz:


kadencja 1992-1996
(29.06.1992-25.02.1997)

Zarząd Koła – od 29.06.1992 r. do 14.11.1995 r.
Prezes: Jan Laurynów (1992-1995), p.o. Jerzy Kapłon (1995)
Wiceprezesi: Ewa Pilecka, Jerzy Kapłon
Sekretarz: Barbara Wierzbicka
Zastępca Sekretarza: Jadwiga Dudek
Skarbnik: Mieczysław Morus (1992-1995)
Członkowie: Jerzy Michał Bożyk, Stefan Musiał, Leszek Szczurowski, Stanisława Wrona (1992-1995), Elżbieta Stopczyk (1992-1995)

Komisja Rewizyjna – od 29.06.1992 r. do 14.11.1995 r.
Przewodniczący: Janina Pożdżał-Bobek (1992-1995)
Członkowie: Mikołaj Wiekluk (1992-1995), Maria Grzegorczyk

Wobec złożonych rezygnacji, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła, które w dniu 14.11.1995 r. wybrało nowe władze:

Zarząd Koła – od 14.11.1995 r. do 25.02.1997 r.
Prezes: Jerzy Michał Bożyk
Wiceprezesi: Jerzy Kapłon, Leszek Szczurowski
Sekretarz: Stefan Musiał
Skarbnik: vacat
Członkowie: Bogumiła Zając, Leszek Watycha

Komisja Rewizyjna – od 14.11.1995 r. do 25.02.1997 r.
Przewodniczący: Wiesław Bogdanowicz
Członkowie: Maria Grzegorczyk


kadencja 1989-1991
(02.01.1989-29.06.1992)

Zarząd Koła:
Prezes: Jan Laurynów
Wiceprezes: Ewa Pilecka
Sekretarz: Barbara Wierzbicka
Skarbnik: Stanisława Wrona
Członkowie: Jerzy Michał Bożyk, Andrzej Bukowiecki, Czesław Bodzioch (1989), Stefan Musiał, Cezar Szutkowski, Leszek Szczurowski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Janina Pożdżał-Bobek
Członkowie: Mikołaj Wiekluk, Tadeusz Pieniążek (rezygnacja), Mieczysław Morus (dokooptowany)


kadencja 1985-1988
(04.01.1985-04.01.1989)

Zarząd Koła:
Prezes: Jan Laurynów
Wiceprezes: Ewa Pilecka
Sekretarz: Barbara Wierzbicka
Skarbnik: Ryszard Bisztyga (1985-1987), vacat
Członkowie: Monika Korczyńska (1985-1986), Józef Oziębło (1985-1987), Andrzej Waszkiewicz (1985-1986), Lesław Bochenek (1985-1987), Jerzy Michał Bożyk, Ewa Filipiec (1985-1986), Lechosław Jarosz (1985-1986), Jolanta Michałowska (1985-1986), Stefan Musiał, Krzysztof Pachacz, Tadeusz Wrona, Cezary Szutkowski (1988-1989)

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Janina Pożdżał-Bobek
Członkowie: Maria Piotrowicz, Tadeusz Pieniążek


kadencja 1983-1984
(26.04.1983-04.01.1985)

Zarząd Koła:
Prezes: Lesław Bochenek (1983-1984), Jan Laurynów (1984-1985)
Wiceprezesi: Ryszard Bisztyga, Tadeusz Kwiecień
Sekretarz: Dariusz Ciszewski (1983-1984), Ewa Filipiec (1984-1985)
Skarbnik: Lech Jarosz
Członkowie: Józef Oziębło (1983), Marek Wesołowski, Jan Sikora, Ewa Filipiec (1983-1984), Barbara Wierzbicka (1984-1985)

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Janina Pożdżał-Bobek
Sekretarz: Maria Krawczyk
Członkowie:
Sabina Tomczyk


kadencja 1981-1982
(28.02.1981-26.04.1983)

Zarząd Koła:
Prezes: Janusz Czyszczonik
Wiceprezesi: Jan Laurynów, Tadeusz Pieniążek (1981-1982)
Sekretarz: Maria Piotrowicz
Zastępca Sekretarza: Helena Lelito
Skarbnik: Lech Jarosz
Zastępca Skarbnika: Ryszard Bisztyga
Członkowie Prezydium: Maria Grzegorczyk, Tadeusz Lipski, Bolesław Wołoszyn (1981), Julian Zinkow, Józef Oziębło (07.1981-1983)
Członkowie Plenum: Irena Brzoskwinia, Andrzej Jasiński, Józef Oziębło (1981), Władysław Paluch (1981-1982), Anna Romanowska, Ewa Specjalny, Jerzy Zegadłowicz (1981-05.1982, 1983), Stanisław Welc (1981-1983), Bolesław Wołoszyn (07.1981-1982)

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Janina Pożdżał-Bobek
Sekretarz: Maria Krawczyk
Członkowie: Sabina Tomczyk


kadencja 1977-1980
(10.01.1977-28.02.1981)

Zarząd Koła – na początku kadencji:
Prezes: Janusz Czyszczonik
Wiceprezesi: Andrzej Jasiński, Tadeusz Pieniążek
Sekretarz: Michalina Gos
Skarbnik: Maria Grzegorczyk
Członkowie: Wiesław Gawlik, Lech Jarosz, Jan Laurynów, Maria Piotrowicz, Jacek Stroka, Tadeusz Ślusarczyk, Łucja Zdeb, Julian Zinkow, Halina Lelito (1977-1980), Antoni Ziemba (1977-1980), Stanisław Welc (1978-1980), Tadeusz Lipski (1980), Stanisław Łacic (1980), Bolesław Wołoszyn (1980)

Zarząd Koła – na koniec kadencji:
Prezes: Janusz Czyszczonik
Wiceprezesi: Andrzej Jasiński, Tadeusz Pieniążek
Sekretarz: Jan Laurynów
Zastępca Sekretarza: Maria Piotrowicz
Skarbnik: Halina Lelito
Zastępca Skarbnika: Maria Grzegorczyk
Członkowie: Tadeusz Lipski, Bolesław Wołoszyn, Julina Zinkow, Stanisław Welc, Stanisław Łacic

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Janina Pożdżał-Bobek
Sekretarz: Maria Krawczyk
Członkowie: Ewa Żołdani, Tadeusz Alszer (1977-1979)


kadencja 1974-1976
(17.04.1974-10.01.1977)

Zarząd Koła:
Prezes: Janusz Czyszczonik
Wiceprezesi: Stanisław Pawlicki, Antoni Ziemba
Sekretarz: Maria Grzegorczyk
Zastępca Sekretarza: Maria Piotrowicz
Skarbnik: Helena Lelito
Członkowie: Andrzej Matuszczyk, Tadeusz Pieniążek, Julian Zinkow

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Józef Dobrowolski
Zastępca Przewodniczącego: Janina Pożdżał-Bobek
Sekretarz: Tadeusz Alszer
Członkowie: Bernard Magigłowski, Edward Moskała


kadencja 1972-1973
(05.04.1972-17.04.1974)

Zarząd Koła:
Prezes: Janusz Czyszczonik
Wiceprezes: Józef Oziębło
Sekretarz: Maria Grzegorczyk
Zastępca Sekretarza: Tadeusz Alszer, Stanisław Pawlicki
Skarbnik: Helena Lelito
Zastępca Skarbnika: Tadeusz Pieniążek
Członkowie: Stefan Riess, Julian Zinkow

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Józef Dobrowolski
Sekretarz: Janina Pożdżał-Bobek
Członkowie: Bernard Magigłowski


kadencja 1970-1971
(03.04.1970-05.04.1972)

Zarząd Koła:
Prezes: Janusz Czyszczonik
Wiceprezesi: Edward Moskała, Józef Oziębło
Sekretarz: Maria Grzegorczyk
Zastępca Sekretarza: Tadeusz Alszer, Halina Stopa, Edward Tugocki
Skarbnik: Helena Lelito
Zastępca Skarbnika: Wiesław Gawlik
Członkowie: Stefan Rzońca, Stefan Riess, Julian Zinkow, Halina Czyszczonik (1971-1972)
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Józef Dobrowolski
Członkowie: Andrzej Kowal, Andrzej Łączyński, Janina Pożdżał-Bobek, Antoni Ziemba


kadencja 1967-1969
(04.04.1967-03.04.1970)

Zarząd Koła – na początku kadencji
Prezes: Janusz Czyszczonik
Wiceprezesi: Władysław Ryłko, Antoni Ziemba
Sekretarz: Maria Grzegorczyk
Zastępca Sekretarza: Maria Piotrowicz
Skarbnik: Helena Lelito
Zastępca Skarbnika: Andrzej Kowal
Członkowie: Władysław Kosturek, Stefan Riess

Zarząd Koła – na koniec kadencji:
Prezes: Janusz Czyszczonik
Wiceprezes: Władysław Ryłko
Sekretarz: Maria Grzegorczyk
Zastępca Sekretarza: Maria Piotrowicz
Skarbnik: Helena Lelito
Zastępca Skarbnika: Wiesław Gawlik
Członkowie: Andrzej Kowal, Stefan Riess

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Józef Dobrowolski
Zastępca Przewodniczącego: Michał Drozdowski
Sekretarz: Krystyna Pawłowska
Członkowie: Janina Pożdżał-Bobek


kadencja 1964-1966
(28.04.1964-04.04.1967)

Zarząd Koła – na początku kadencji:
Prezes: Janusz Czyszczonik
Wiceprezesi: Władysław Ryłko, Michał Drozdowski
Sekretarz: Andrzej Łączyński
Zastępca Sekretarza: Maria Piotrowicz
Skarbnik: Stanisław Łacic
Zastępca Skarbnika: Krystyna Pawłowska
Członkowie: Wanda Grzegorczyk, Andrzej Kowal, Helena Lelito, Antoni Ziemba, Jan Piotrowicz

Zarząd Koła – na koniec kadencji:
Prezes: Janusz Czyszczonik
Wiceprezesi: Władysław Ryłko, Michał Drozdowski
Sekretarz: Maria Piotrowicz
Skarbnik: Krystyna Pawłowska
Zastępca Skarbnika: Helena Lelito
Członkowie: Wanda Grzegorczyk, Andrzej Kowal, Antoni Ziemba, Jan Piotrowicz, Andrzej Łączyński

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Józef Dobrowolski
Członkowie: Janina Pożdżał, Halina Stopa


kadencja 1962-1963
(10.03.1962-28.04.1964)

Zarząd Koła:
Prezes: Janusz Czyszczonik
Wiceprezes: Władysław Ryłko, Władysław Kosturek
Sekretarz: Maria Piotrowicz
Zastępca Sekretarza: Maria Grzegorczyk, Andrzej Łączyński
Skarbnik: Michał Drozdowski
Zastępca Skarbnika: Andrzej Kowal
Członkowie: J. Piotrowicz

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Józef Dobrowolski
Członkowie: Janina Pożdżał-Bobek, Jan Borucki


kadencja 1960-1961
(15.11.1959-10.03.1962)

Zarząd Koła:
Prezes: Władysław Ryłko
Wiceprezes: Janusz Czyszczonik
Sekretarz: Andrzej Biedrzycki (1959-1961), Andrzej Łaczyński (1961-1962), Wanda Grzegorczyk (1962)
Zastępca Sekretarza: Andrzej Łączyński (1959-1961)
Skarbnik: Andrzej Kowal
Zastępca Skarbnika: Jan Piotrowicz
Członkowie: Władysław Kosturek, Wanda Grzegorczyk (1960-1962)

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Michał Drozdowski
Zastępca Przewodniczącego: Józef Dobrowolski
Sekretarz: Janina Pożdżał
Członkowie: Władysław Kaszycki, Jan Noworyta


kadencja 1958-1959
(14.01.1958-15.11.1959)

Zarząd Koła:
Prezes: Władysław Ryłko
Wiceprezes: Janusz Czyszczonik
Sekretarz: Stanisława Jamroż
Zastępca Sekretarza: Stanisław Grabski
Skarbnik: Andrzej Kowal
Zastępca Skarbnika: Jan Piotrowicz
Członkowie: Stanisław Porębski, Aleksander Hrebieński

Komisja Rewizyjna:
Prezes: Marian Pyka
Członkowie: Józef Dobrowolski, Michał Drozdowski, Józef Kasprzyk, Władysław Kaszycki


kadencja 1955-(1957?)

Zarząd Koła:
Prezes: Władysław Ryłko
Wiceprezes: Janusz Czyszczonik
Sekretarz: Aldona Jakubowska (1955), Stanisława Jamroż (1955-1957?)
Skarbnik: Michał Drozdowski

Komisja Rewizyjna:
Prezes: Marian Pyka
Członkowie: Józef Dobrowolski, Michał Drozdowski, Józef Kasprzyk, Władysław Kaszycki


kadencja 1952-1955

W 1952 r. Zarząd Oddziału zawiesił Zarząd Koła, wprowadził zarząd komisaryczny – przez 3 kadencję funkcję Zarządu Koła pełnił Zarząd Oddziału
Zarząd Koła:
Prezes: Zbigniew Jaworski
Wiceprezes: brak informacji
Sekretarz: brak informacji
Skarbnik: brak informacji
Członkowie: brak informacji

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: brak informacji
Zastępca Przewodniczącego: brak informacji
Sekretarz: brak informacji
Członkowie: brak informacji


kadencja 1950-1952

Zarząd Koła:
Prezes: Stefan Riess
Wiceprezes: Michał Drozdowski
Sekretarz: kol. Wierczek (brak imienia),
Skarbnik: Wanda Grzegorczyk
Członkowie: Stefania Batko, Ludwik Górski, Stanisław Wardyła

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: brak danych
Zastępca Przewodniczącego: brak danych
Sekretarz: brak danych
Członkowie: brak danych


Wróć na górę

  • Share :