Wzory odznaki jubileuszowej!

kologrodzkie | Nie siedz w domu - idz na wycieczkę, Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa

Już zostały wybrane wzory odznaki jubileuszowej –
50-lecia akcji turystycznych Koła Grodzkiego PTTK

Osoby, które nabędą prawa do ich wykupienia w ramach akcji
„Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” otrzymają odznakę niebieską,
a Ci, którzy zdobędą odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa”
otrzymają prawo do kupienia odznaki zielonej!