Zgłoszenia kandydatów do Odznaki Honorowej „Przyjaciela Krakowa”

kologrodzkie | Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa

Informujemy, że do 30 września
Zarząd Koła Grodzkiego PTTK przyjmuje zgłoszenia kandydatur
do przyznania Odznaki Honorowej „Przyjaciela Krakowa”

Zgodnie z regulaminem, Odznaka Honorowa przyznawana jest osobie fizycznej, która swoją wieloletnią działalnością dla akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” przyczyniła się do jej rozwoju i sukcesu, w jednej z 3 kategorii podstawowych i kategorii specjalnej.

a) za wieloletnią działalność organizacyjną i programową
b) za wieloletnią działalność przewodnicką i prelegencką
c) za wieloletnią działalność partnerską i wspomagającą akcję
d) w kategorii specjalnej – „za całokształt”

Zgłoszenia kandydatur przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej na załączonym wniosku.
Więcej informacji:
– link do Regulaminu Odznaki Honorowej „Przyjaciela Krakowa”
– Wniosek o nadanie odznaki honorowej.pdf

Nie siedź w domu – idź na wycieczkę – zmiana godziny zbiórki!

kologrodzkie | Nie siedz w domu - idz na wycieczkę

Uwaga!
W związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów, zmianie uległa godzina zbiórki wycieczki
„W PODTARNOWSKIEJ DOLINIE DUNAJCA”
w dn. 29 sierpnia 2021 r.

Zbiórka: Hala podziemna dworca głównego PKP koło „globusa” o godz. 7:30 !!!!
Odjazd pociągu przyśpieszonego (kier. Krynica-Zdrój) o godz. 7:45 !!!!
Ceny biletów: normalny 12 zł (Taryfa Małopolska)
Wymarsz na trasę z Tarnowa Mościc o godz. 9:00

Reszta programu wycieczki nie uległa zmianieszczegóły kliknij tutaj

Poszukujemy zdjęć!

kologrodzkie | Organizacyjne, Spotkania Klubowe

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy! Członkowie i Sympatycy!

Aktualnie pracujemy nad filmem (spotem) promocyjnym,
w którym chcemy przedstawić działalność naszego Koła.

Brakuje nam zdjęć z organizowanych przez nas od 2017 r.
Spotkań Klubowych Koła Grodzkiego PTTK!

Jeżeli takowe posiadacie, prosimy o kontakt z Kołem!