Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków

.


Informacje w trakcie aktualizacji

O akcji

Akcja „Dziecięca i Młodzieżowa Odznaka Przyjaciela Krakowa” jest rozwinięciem popularnej wśród mieszkańców Krakowa i organizowanej przez nas rokrocznie od 1972 r. akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”, ale dedykowaną wyłącznie dla uczniów z krakowskich szkół podstawowych.

Jej celem jest wzbudzenie w młodym człowieku miłości do własnego kraju, zaczynając od Jego Małej Ojczyzny – pokazywanie i zaciekawianie historią najbliższego otoczenia.

Motywem przewodnim akcji jest zdobywanie przez uczniów odznaki „Przyjaciela Krakowa” (dziecięcej lub młodzieżowej) poprzez udział w różnych aktywnościach:
zajęciach terenowych tj.: spacerach z przewodnikiem po Krakowie (o różnorodnej tematyce) i lekcjach muzealnych/warsztatach w oddziałach Muzeum Krakowa,
oraz w grze miejskiej (quest).

Wszystkie te zajęcia możemy zorganizować w dogodnych dla Państwa terminach – zarówno w dni robocze jak i wolne – z uwzględnieniem godzin otwarć poszczególnych obiektów.

Warunkiem zdobycia odznaki jest:

 • uczestnictwo w minimum 3 zajęciach terenowych tj. spacerach z przewodnikiem i lekcjach muzealnych (w tym minimum w 1 spacerze i minimum w 1 lekcji muzealnej),
 • uczestnictwo w grze miejskiej – quest’ie,
 • wykonanie własnoręcznie pracy plastycznej – o tematyce związanej z historią Krakowa –

zgodnie z regulaminem zdobywania odznaki, którzy przesyłamy w załączeniu. Potwierdzenia udziału w zajęciach uczniowie zdobywać będą w dedykowanych książeczkach, które zostaną przekazane na pierwszym spotkaniu. Wręczenie zdobytych odznak odbędzie się w sposób bardzo uroczysty, na specjalnym spotkaniu z udziałem władz Miasta Krakowa. Dzięki dofinansowaniu akcji przez Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, udział w niej jest całkowicie bezpłatny. Urząd Miasta Krakowa pokrywa koszty usług przewodnickich, lekcji muzealnych w Muzeum Krakowa, dzienniczków, wykonanie odznak oraz przygotowania materiałów do gry miejskiej. W bieżącym pilotażowym sezonie zdobyć będzie można tylko odznakę dziecięcą (dedykowaną dla uczniów z klas 1-4 szkoły podstawowej), w kolejnych latach planujemy wprowadzenie także odznaki młodzieżowej, dla uczniów z klas 5-8.

Dlatego cieszymy się, że wspólnie z Wydziałem ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa możemy zaprosić grupę 30 uczniów z klas 1-4, z kierowanej przez Pana szkoły do udziału w pilotażowej edycji akcji „Zdobywamy Dziecięcą Odznakę Przyjaciela Krakowa”.


Wróć na górę


Informacje praktyczne

Jeżeli są Państwo zainteresowanie udziałem, to prosimy o:

 1. zapoznanie się z programem akcji „Zdobywamy Dziecięcą Odznakę Przyjaciela Krakowa” oraz „Regulaminem Dziecięcej Odznaki Przyjaciela Krakowa”,
 2. wypełnienie Karty Zgłoszenia Grupy i dostarczenie jej do Koła Grodzkiego przed rozpoczęciem akcji – osobiście, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan),
 3. dokonanie zgłoszenia wybranych tras – minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem realizacji.

Wybór poszczególnych tras i dat należy zgłosić do nas z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w celu dokonania przez nas rezerwacji w muzeach czy uzgodnienia przewodnika. W przypadku gdy dany termin nie będzie możliwy do realizacji, zaproponujemy inny.  Mogą Państwo wybrać 2 trasy spacerów z przewodnikiem i 2 tematy lekcji muzealnych, razem 4 zajęcia terenowe. Wykaz proponowanych tras i lekcji przesyłamy w załączeniu. Gra miejska zorganizowana zostanie w taki sposób, aby mogli Państwa przeprowadzić ją samodzielnie, w dowolnym terminie, jednak nie wcześniej niż w maju. W uzgodnionym terminie przekażemy materiały do jej przeprowadzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt: kologrodzkie@gmail.com

Wróć na górę


Program akcji

Spacery tematyczne z przewodnikiem  – do wyboru
Czas trwania spaceru: około 60-90 minut

Dla odznaki dziecięcej – można wybrać 2 trasy z niżej wymienionych:

 • Kraków w legendzie i opowieści
 • Wzgórze Wawelskie ze Smoczą Jamą (bilety do Smoczej Jamy płatne dodatkowo)
 • Muzeum Obwarzanka (wstęp i warsztaty płatne dodatkowo)
 • Szlakiem Krakowskiego Lajkonika
 • Szlakiem architektów
 • Spacery szlakami słynnych osób – do wyboru postacie m.in. Tadeusza Kościuszki, Jana Matejki, Józefa Piłsudskiego, Królowej Jadwigi, Jana Pawła II, Stanisława Wyspiańskiego, Teodora Talowskiego, inne postacie według potrzeb

Dla odznaki młodzieżowej – można wybrać 3 trasy z niżej wymienionych:

 • Dzieje Krakowa (style w architekturze – do wyboru: Najstarsze dzieje Krakowa, Kraków w okresie lokacji, Kraków renesansowy, Kraków barokowy, Kraków klasycystyczny, Secesja w Krakowie, Kraków międzywojenny)
 • Spacery szlakami słynnych osób – do wyboru postacie m.in. Tadeusza Kościuszki, Jana Matejki, Józefa Piłsudskiego, Królowej Jadwigi, Jana Pawła II, Stanisława Wyspiańskiego, Teodora Talowskiego, inne postacie według potrzeb
 • Szlakiem czterech krakowskich kopców – objazd autokarem (koszt autokaru i biletów wstępu na Kopiec Kościuszki płatne dodatkowo)
 • Szlakiem Twierdzy Kraków – objazd autokarem (koszt autokaru i ewentualnych biletów wstępu płatne dodatkowo)
 • Muzeum Etnograficzne – warsztaty kulinarne
 • Muzeum Obwarzanka (wstęp i warsztaty płatne dodatkowo)
 • Spacery po poszczególnych dzielnicach

.

Lekcje muzealne w Muzeum Krakowa
Czas trwania lekcji muzealnej: około 60-90 minut

Dla odznaki dziecięcej – można wybrać 2 lekcje z oferty Muzeum Krakowa.
Dla odznaki młodzieżowej – można wybrać 3 lekcje z oferty Muzeum Krakowa.

Wykaz oferowanych dostępnych lekcji muzealnych, wraz z opisami merytorycznymi, znajduje się na stronie internetowej muzeum www.muzeumkrakowa.pl

W ramach niniejszego projektu pokrywamy koszty lekcji muzealnej lub warsztatów w Muzeum Krakowa, bez biletów wstępu do muzeum (jeżeli w przypadku danej lekcji/warsztatów ich zakup jest wymagany).

.

Gra miejska – quest
Czas trwania: około 60-90 minut

Gra miesjka realizowana jest samodzielnie przez grupę (szkołę), w dogodnym terminie, po zrealizowaniu spacerów i warsztatów. W uzgodnionym terminie formularze gry miejskiej zostaną dostarczone do szkoły.

.

Praca plastyczna – do odznaki dziecięcej

Do wykonania we własnym zakresie, w dowolnej technice, najlepiej w formacie A4 – potem do wklejenia do książeczki w przeznaczonym na to miejscu.

.

Praca pisemna – do odznaki młodzieżowej

Do wykonania we własnym zakresie, w dowolnej formie – najlepiej opowiadanie – do wklejenia lub wpisania bezpośrednio do książeczki w przeznaczonym na to miejscu.

Wróć na górę


.

Regulamin Dziecięcej Odznaki Przyjaciela Krakowa

 1. W celu zachęcenia dzieci i młodzieży z krakowskich szkół podstawowych do poznawania historii i zabytków Krakowa, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. ks. Księdza Karola Wojtyły w Krakowie i Urząd Miasta Krakowa, ustanawiają Dziecięcą Odznakę Przyjaciela Krakowa, zwaną dalej odznaką dziecięcą.
 2. Odznakę zdobywać można wyłącznie podczas grupowych wyjść organizowanych przez szkoły w ramach akcji „Dziecięca i Młodzieżowa Odznaka Przyjaciela Krakowa”.
 3. Dziecięcą Odznakę Przyjaciela Krakowa zdobywa się w trakcie roku szkolnego, zwanego dalej sezonem.
 4. Nie można łączyć jednoczesnego zdobywania (w jednym sezonie) odznaki dziecięcej z ogólnodostępnymi odznakami „Przyjaciela Krakowa”.
 5. Odznakę Dziecięcą mogą zdobywać uczniowie w wieku od 7 do 11 lat.
 6. Aby uzyskać Dziecięcą Odznakę Przyjaciela Krakowa należy:
  • wziąć udział w 3 spotkaniach terenowych (spacerach z przewodnikiem i lekcjach muzealnych), w tym minimum w 1 spacerze z przewodnikiem i w 1 lekcji muzealnej,
  • wziąć udział w przygotowanej grze terenowej – quest’ie,
  • wykonać jedną pracę plastyczną (w dowolnej technice), o tematyce nawiązującej do odbytych spotkań terenowych
 7. Odznakę dziecięcą zdobywa się w dedykowanych, imiennych książeczkach do zdobywania odznaki, w których zbiera się potwierdzenia z udziału w spotkaniach terenowych (podpis przewodnika, pieczątka z muzeum), quest’ie. Do książeczki wkleja się również wykonaną pracę plastyczną.
 8. Książeczki będą bezpłatnie rozdane uczestnikom podczas pierwszego spotkania.
 9. Uzupełnione książeczki należy złożyć do weryfikacji do Koła Grodzkiego PTTK do 31 maja każdego roku. Po weryfikacji książeczki będą zwracane uczestnikom.
 10. Za organizację spotkań terenowych, przygotowanie materiałów do quest’u oraz weryfikację odznak odpowiada Koło Grodzkie PTTK w Oddziale Krakowskim PTTK im. Ks. Karola Wojtyły, ul. Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków.
 11. Koszty organizacji spotkań terenowych (spacerów z przewodnikiem, lekcji muzealnych), materiałów do questu, wykonania książeczek i odznak pokrywa Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK uchwałą nr 087/UZ/XXXIII/2019 w dniu 12 grudnia 2018 r.

Wróć na górę


.

Regulamin Młodzieżowej Odznaki Przyjaciela Krakowa

 1. W celu zachęcenia dzieci i młodzieży z krakowskich szkół podstawowych do poznawania historii i zabytków Krakowa, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. ks. Księdza Karola Wojtyły w Krakowie i Urząd Miasta Krakowa, ustanawiają Młodzieżową Odznakę Przyjaciela Krakowa, zwaną dalej odznaką młodzieżową.
 2. Odznakę zdobywać można wyłącznie podczas grupowych wyjść organizowanych przez szkoły w ramach akcji „Dziecięca i Młodzieżowa Odznaka Przyjaciela Krakowa”.
 3. Młodzieżową Odznakę Przyjaciela Krakowa zdobywa się w trakcie roku szkolnego, zwanego dalej sezonem.
 4. Nie można łączyć jednoczesnego zdobywania (w jednym sezonie) odznaki młodzieżowej z ogólnodostępnymi odznakami „Przyjaciela Krakowa”.
 5. Odznakę młodzieżową mogą zdobywać uczniowie w wieku od 11 do 15 lat.
 6. Aby uzyskać Młodzieżową Odznakę Przyjaciela Krakowa należy:
  • wziąć udział w 5 spotkaniach terenowych (spacerach z przewodnikiem i lekcjach muzealnych), w tym minimum w 1 spacerze z przewodnikiem i w 1 lekcji muzealnej,
  • wziąć udział w przygotowanej grze terenowej – quest’ie,
  • wykonać jedną pracę plastyczną (w dowolnej technice), o tematyce nawiązującej do odbytych spotkań terenowych
 7. Odznakę młodzieżową zdobywa się w dedykowanych, imiennych książeczkach do zdobywania odznaki, w których zbiera się potwierdzenia z udziału w spotkaniach terenowych (podpis przewodnika, pieczątka z muzeum), quest’ie. Do książeczki wkleja się również wykonaną pracę pisemną.
 8. Książeczki będą bezpłatnie rozdane uczestnikom podczas pierwszego spotkania.
 9. Uzupełnione książeczki należy złożyć do weryfikacji do Koła Grodzkiego PTTK do 31 maja każdego roku. Po weryfikacji książeczki będą zwracane uczestnikom.
 10. Za organizację spotkań terenowych, przygotowanie materiałów do quest’u oraz weryfikację odznak odpowiada Koło Grodzkie PTTK w Oddziale Krakowskim PTTK im. Ks. Karola Wojtyły, ul. Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków.
 11. Koszty organizacji spotkań terenowych (spacerów z przewodnikiem, lekcji muzealnych), materiałów do questu, wykonania książeczek i odznak pokrywa Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK.

Regulamin uchwalony przez Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie uchwałą nr 44/UKG/2019 w dniu 30 lipca 2019 r.

Wróć na górę

 • Share :