Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków

.


Komunikat

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, w trosce o bezpieczeństwo uczestników akcji oraz z uwagi na zamknięcie muzeów, Zarząd Koła Grodzkiego PTTK im. Ludomira Sawickiego w Krakowie podjął decyzję o zawieszeniu akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” na okres od 14 marca do 29 marca 2020 r. Dotyczy to całości akcji – spacerów po Krakowie, wizyt w muzeach oraz prelekcji-wykładów w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy tematy zaplanowane na ten okres zostaną zrealizowane w późniejszym okresie (np. w kwietniu lub w maju), zależeć będzie to od rozwoju sytuacji związanej z „koronawirusem” i zaleceń władz i służb sanitarnych.

Uczestników, którzy mają zakupione miejscówki do muzeów (których zwiedzanie zostało zaplanowane na okres od 14 do 29 marca 2020 r.) prosimy o zachowanie miejscówek (i paragonów fiskalnych z ich zakupu – jeżeli posiadają). Będą one honorowane w ewentualnym nowym terminie lub będzie dokonany zwrot poniesionej opłaty.

O terminach ewentualnych zwrotów poinformujemy w osobnym komunikacie.

Dyżury Koła w chwili obecnej odbywać się będą bez zmian.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy
Zarząd Koła Grodzkiego PTTK
im. Ludomira Sawickiego w Krakowie

O akcji

Akcja „Zdobywamy Dziecięcą i Młodzieżową Odznakę Przyjaciela Krakowa” jest akcją skierowaną wyłącznie do uczniów z krakowskich szkół podstawowych. Jest ona „siostrą bliźniaczką” popularnej wśród mieszkańców Krakowa akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”, organizowanej przez nas nieprzerwanie od 1972 r.

Celem akcji jest wzbudzenie w młodym człowieku miłości do własnego kraju, zaczynając od Jego Małej Ojczyzny – poprzez pokazywanie i zaciekawianie historią najbliższego otoczenia.

W ramach akcji przygotowane zostały dla uczniów zajęcia terenowe tj.: spacery z przewodnikiem po Krakowie (o różnorodnej tematyce) oraz lekcje muzealne w oddziałach Muzeum Krakowa, a także gra miejska-quest. Odznaka dziecięca przewidziana jest dla uczniów z klas 1-4, a odznaka młodzieżowa dla uczniów z klas 5-8 szkoły podstawowej.

Dzięki wsparciu finansowemu Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, udział w akcji jest bezpłatny. Miasto Kraków pokrywa koszty usług przewodnickich, lekcji muzealnych, przygotowania materiałów do quest’u (gry miejskiej), a także koszty wydrukowania dzienniczków do zdobywania odznaki i wybicia odznak.

Zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośrednio z Koordynatorem Akcji – Prezesem Koła Grodzkiego PTTK kol. Kamilem Barwaczem: tel. +48 513 773 298, mail: kologrodzkie@gmail.com, który chętnie udzieli wszelkich informacji o akcji.

Wróć na górę


Informacje praktyczne

Ramy czasowe akcji:

Czas trwania akcji:      od października 2019 r. do maja 2020 r.
Rekrutacja grup:          październik 2019 r.
Realizacja programu:  od października 2019 r. do maja 2020 r. – w dwóch częściach:

Dla odznaki dziecięcej:
Od października do grudnia 2019 r.:
1 spacer z przewodnikiem, 1 lekcja muzealna
Od stycznia do maja 2020 r.: 1 spacer z przewodnikiem, 1 lekcja muzealna, gra terenowa (nie wcześniej niż w kwietniu, po zakończeniu spacerów i lekcji)
Praca plastyczna – do wykonania w dowolnym czasie, zarówno na zajęciach szkolnych jak i w domu (do decyzji nauczyciela-opiekuna grupy), proponujemy wykonanie pracy plastycznej po odbyciu wszystkich spotkań terenowych (spacerów i lekcji muzealnych), gdyż temat pracy ma nawiązywać do zwiedzonych obiektów, wspomnień z tras, wrażeń itp.

Dla odznaki młodzieżowej:
Od października do grudnia 2019 r.:
2 spacery z przewodnikiem, 1 lekcja muzealna
Od stycznia do maja 2020 r.: 1 spacer z przewodnikiem, 2 lekcje muzealne, gra terenowa (nie wcześniej niż w kwietniu, po zakończeniu spacerów i lekcji)
Praca pisemna (opowiadanie) – do wykonania w dowolnym czasie, zarówno na zajęciach szkolnych jak i w domu (do decyzji nauczyciela-opiekuna grupy), proponujemy wykonanie pracy pisemnej po odbyciu wszystkich spotkań terenowych (spacerów i lekcji muzealnych), gdyż temat pracy ma nawiązywać do zwiedzonych obiektów, wspomnień z tras, wrażeń itp.

Organizacja zajęć terenowych (spacerów i lekcji muzealnych): w ww. okresach, w dowolnie wybrane dni (zarówno w tygodniu jak i w dni wolne), przy uwzględnieniu dni i godzin otwarcia poszczególnych obiektów i możliwości organizacyjnych PTTK oraz Muzeum.

Wybrane trasy należy zgłosić z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem. W celu zapewnienia obsady przewodnickiej i rezerwacji miejsc w Muzeum prosimy o zbiorcze zgłoszenia na cały semestr.

Wypełnione i uzupełnione książeczki należy dostarczyć do Koła Grodzkiego PTTK najpóźniej do 31 maja 2019 r. w celu ich weryfikacji. Wręczenie zdobytych odznak wraz ze zweryfikowanymi książeczkami odbędzie się w czerwcu – planowane jest zorganizowanie specjalnego spotkania z udziałem władz Miasta.

Warunki udziału w akcji:

Jeżeli są Państwo zainteresowanie udziałem, to prosimy o:

 1. zapoznanie się z zasadami i programem akcji „Zdobywamy Dziecięcą i Młodzieżową Odznakę Przyjaciela Krakowa” oraz regulaminami odznak,
 2. wypełnienie Karty Zgłoszenia Grupy i dostarczenie jej do Koła Grodzkiego przed rozpoczęciem akcji – osobiście, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan),
 3. dokonanie zgłoszenia wybranych tras – minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem realizacji.

Szkoła może zgłosić udział zarówno do odznaki dziecięcej jak i młodzieżowej – w każdej z nich udział wziąć może jedna grupa, licząca maksymalnie do 30 uczniów. Ilość miejsc w akcji ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Wybór poszczególnych tras i dat należy zgłosić do nas z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w celu dokonania przez nas rezerwacji w muzeach czy uzgodnienia przewodnika. W przypadku gdy dany termin nie będzie możliwy do realizacji, zaproponujemy inny.

Kontakt

Koło Grodzkie PTTK im. Ludomira Sawickiego w Krakowie
w Oddziale Krakowskim PTTK im. Ks. Karola Wojtyły
ul. Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków
tel. 12 422 85 28, kologrodzkie@gmail.com
www.kologrodzkie.pl
Dyżury: poniedziałki od 12.00 do 15.00, wtorki i czwartki od 15.00 do 15.00

Koordynator Akcji:
Kamil Barwacz, tel. 513 773 298, kologrodzkie@gmail.com

Do pobrania:

Wróć na górę


Program akcji

Spacery tematyczne z przewodnikiem  – do wyboru
Czas trwania spaceru: około 60-90 minut

Dla odznaki dziecięcej – można wybrać 2 trasy z niżej wymienionych:

 • Kraków w legendzie i opowieści
 • Wzgórze Wawelskie ze Smoczą Jamą (bilety do Smoczej Jamy płatne dodatkowo)
 • Muzeum Obwarzanka (wstęp i warsztaty płatne dodatkowo)
 • Szlakiem Krakowskiego Lajkonika
 • Szlakiem architektów
 • Spacery szlakami słynnych osób – do wyboru postacie m.in. Tadeusza Kościuszki, Jana Matejki, Józefa Piłsudskiego, Królowej Jadwigi, Jana Pawła II, Stanisława Wyspiańskiego, Teodora Talowskiego, inne postacie według potrzeb

Dla odznaki młodzieżowej – można wybrać 3 trasy z niżej wymienionych:

 • Dzieje Krakowa (style w architekturze – do wyboru: Najstarsze dzieje Krakowa, Kraków w okresie lokacji, Kraków renesansowy, Kraków barokowy, Kraków klasycystyczny, Secesja w Krakowie, Kraków międzywojenny)
 • Spacery szlakami słynnych osób – do wyboru postacie m.in. Tadeusza Kościuszki, Jana Matejki, Józefa Piłsudskiego, Królowej Jadwigi, Jana Pawła II, Stanisława Wyspiańskiego, Teodora Talowskiego, inne postacie według potrzeb
 • Szlakiem czterech krakowskich kopców – objazd autokarem (koszt autokaru i biletów wstępu na Kopiec Kościuszki płatne dodatkowo)
 • Szlakiem Twierdzy Kraków – objazd autokarem (koszt autokaru i ewentualnych biletów wstępu płatne dodatkowo)
 • Muzeum Etnograficzne – warsztaty kulinarne
 • Muzeum Obwarzanka (wstęp i warsztaty płatne dodatkowo)
 • Spacery po poszczególnych dzielnicach

.

Lekcje muzealne w Muzeum Krakowa
Czas trwania lekcji muzealnej: około 60-90 minut

Dla odznaki dziecięcej – można wybrać 2 lekcje z oferty Muzeum Krakowa.
Dla odznaki młodzieżowej – można wybrać 3 lekcje z oferty Muzeum Krakowa.

Wykaz oferowanych dostępnych lekcji muzealnych, wraz z opisami merytorycznymi, znajduje się na stronie internetowej muzeum www.muzeumkrakowa.pl/przedszkola-szkoly

W ramach niniejszego projektu pokrywamy koszty lekcji muzealnej lub warsztatów w Muzeum Krakowa, bez biletów wstępu do muzeum (jeżeli w przypadku danej lekcji/warsztatów ich zakup jest wymagany).

.

Gra miejska – quest
Czas trwania: około 60-90 minut

Gra miejska realizowana jest samodzielnie przez grupę (szkołę), w dogodnym terminie, po zrealizowaniu spacerów i warsztatów. W uzgodnionym terminie formularze gry miejskiej zostaną dostarczone do szkoły.

.

Praca plastyczna – do odznaki dziecięcej

Do wykonania we własnym zakresie, w dowolnej technice, najlepiej w formacie A4 – potem do wklejenia do książeczki w przeznaczonym na to miejscu.

.

Praca pisemna – do odznaki młodzieżowej

Do wykonania we własnym zakresie, w dowolnej formie – najlepiej opowiadanie – do wklejenia lub wpisania bezpośrednio do książeczki w przeznaczonym na to miejscu.

Wróć na górę


.

Regulamin Dziecięcej Odznaki Przyjaciela Krakowa

 1. W celu zachęcenia dzieci i młodzieży z krakowskich szkół podstawowych do poznawania historii i zabytków Krakowa, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. ks. Księdza Karola Wojtyły w Krakowie i Urząd Miasta Krakowa, ustanawiają Dziecięcą Odznakę Przyjaciela Krakowa, zwaną dalej odznaką dziecięcą.
 2. Odznakę zdobywać można wyłącznie podczas grupowych wyjść organizowanych przez szkoły w ramach akcji „Dziecięca i Młodzieżowa Odznaka Przyjaciela Krakowa”.
 3. Dziecięcą Odznakę Przyjaciela Krakowa zdobywa się w trakcie roku szkolnego, zwanego dalej sezonem.
 4. Nie można łączyć jednoczesnego zdobywania (w jednym sezonie) odznaki dziecięcej z ogólnodostępnymi odznakami „Przyjaciela Krakowa”.
 5. Odznakę Dziecięcą mogą zdobywać uczniowie w wieku od 7 do 11 lat.
 6. Aby uzyskać Dziecięcą Odznakę Przyjaciela Krakowa należy:
  • wziąć udział w 3 spotkaniach terenowych (spacerach z przewodnikiem i lekcjach muzealnych), w tym minimum w 1 spacerze z przewodnikiem i w 1 lekcji muzealnej,
  • wziąć udział w przygotowanej grze terenowej – quest’ie,
  • wykonać jedną pracę plastyczną (w dowolnej technice), o tematyce nawiązującej do odbytych spotkań terenowych
 7. Odznakę dziecięcą zdobywa się w dedykowanych, imiennych książeczkach do zdobywania odznaki, w których zbiera się potwierdzenia z udziału w spotkaniach terenowych (podpis przewodnika, pieczątka z muzeum), quest’ie. Do książeczki wkleja się również wykonaną pracę plastyczną.
 8. Książeczki będą bezpłatnie rozdane uczestnikom podczas pierwszego spotkania.
 9. Uzupełnione książeczki należy złożyć do weryfikacji do Koła Grodzkiego PTTK do 31 maja każdego roku. Po weryfikacji książeczki będą zwracane uczestnikom.
 10. Za organizację spotkań terenowych, przygotowanie materiałów do quest’u oraz weryfikację odznak odpowiada Koło Grodzkie PTTK w Oddziale Krakowskim PTTK im. Ks. Karola Wojtyły, ul. Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków.
 11. Koszty organizacji spotkań terenowych (spacerów z przewodnikiem, lekcji muzealnych), materiałów do questu, wykonania książeczek i odznak pokrywa Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK uchwałą nr 087/UZ/XXXIII/2019 w dniu 12 grudnia 2018 r.

Wróć na górę


.

Regulamin Młodzieżowej Odznaki Przyjaciela Krakowa

 1. W celu zachęcenia dzieci i młodzieży z krakowskich szkół podstawowych do poznawania historii i zabytków Krakowa, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. ks. Księdza Karola Wojtyły w Krakowie i Urząd Miasta Krakowa, ustanawiają Młodzieżową Odznakę Przyjaciela Krakowa, zwaną dalej odznaką młodzieżową.
 2. Odznakę zdobywać można wyłącznie podczas grupowych wyjść organizowanych przez szkoły w ramach akcji „Dziecięca i Młodzieżowa Odznaka Przyjaciela Krakowa”.
 3. Młodzieżową Odznakę Przyjaciela Krakowa zdobywa się w trakcie roku szkolnego, zwanego dalej sezonem.
 4. Nie można łączyć jednoczesnego zdobywania (w jednym sezonie) odznaki młodzieżowej z ogólnodostępnymi odznakami „Przyjaciela Krakowa”.
 5. Odznakę młodzieżową mogą zdobywać uczniowie w wieku od 11 do 15 lat.
 6. Aby uzyskać Młodzieżową Odznakę Przyjaciela Krakowa należy:
  • wziąć udział w 5 spotkaniach terenowych (spacerach z przewodnikiem i lekcjach muzealnych), w tym minimum w 1 spacerze z przewodnikiem i w 1 lekcji muzealnej,
  • wziąć udział w przygotowanej grze terenowej – quest’ie,
  • wykonać jedną pracę plastyczną (w dowolnej technice), o tematyce nawiązującej do odbytych spotkań terenowych
 7. Odznakę młodzieżową zdobywa się w dedykowanych, imiennych książeczkach do zdobywania odznaki, w których zbiera się potwierdzenia z udziału w spotkaniach terenowych (podpis przewodnika, pieczątka z muzeum), quest’ie. Do książeczki wkleja się również wykonaną pracę pisemną.
 8. Książeczki będą bezpłatnie rozdane uczestnikom podczas pierwszego spotkania.
 9. Uzupełnione książeczki należy złożyć do weryfikacji do Koła Grodzkiego PTTK do 31 maja każdego roku. Po weryfikacji książeczki będą zwracane uczestnikom.
 10. Za organizację spotkań terenowych, przygotowanie materiałów do quest’u oraz weryfikację odznak odpowiada Koło Grodzkie PTTK w Oddziale Krakowskim PTTK im. Ks. Karola Wojtyły, ul. Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków.
 11. Koszty organizacji spotkań terenowych (spacerów z przewodnikiem, lekcji muzealnych), materiałów do questu, wykonania książeczek i odznak pokrywa Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK.

Regulamin uchwalony przez Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie uchwałą nr 44/UKG/2019 w dniu 30 lipca 2019 r.

Wróć na górę

 • Share :