.

Najbliższa wycieczka

wtorek, 21 maja 2019 r.

Ogród Botaniczny UJ
w Krakowie

zwiedzanie
z przewodnikiem

 Opłata: 10

Opłata zawiera: bilet wstępu, usługę przewodnicką, podatek VAT


Zapisy na wycieczkę będą prowadzone w
KOLE GRODZKIM PTTK
od 15 kwietnia 2019 r.
Przy zapisie należy wnieść podaną w informacji opłatę oraz
OKAZAĆ SIĘ WAŻNĄ LEGITYMACJĄ CZŁONKOWSKĄ PTTK!
WYŁĄCZNIE DLA CZŁONKÓW KOŁA GRODZKIEGO PTTK!


niedziela, 02 czerwca 2019 r.

Barbakan i Mury Obronne
spacer – zwiedzanie z przewodnikiem

 Opłata: 8

Opłata zawiera: bilet wstępu, usługę przewodnicką, podatek VAT
Usługa przewodnicka jest dofinansowana ze składki dodatkowej Koła.


Zapisy na wycieczkę będą prowadzone w KOLE GRODZKIM PTTK
od 13 maja 2019 r.
Przy zapisie należy wnieść podaną w informacji opłatę oraz
OKAZAĆ SIĘ WAŻNĄ LEGITYMACJĄ CZŁONKOWSKĄ PTTK!
WYŁĄCZNIE DLA CZŁONKÓW KOŁA GRODZKIEGO PTTK!


sobota, 15 czerwca 2019 r.
wystawa czasowa z cyklu „przeMieszczanie”
120-lecie Muzeum Krakowa

„Mieszczanin”
oprowadzanie kuratorskie

Muzeum Krakowa – Kamienica Hipolitów
 Opłata: 9

Opłata zawiera: bilet wstępu, oprowadzanie kuratorskie, podatek VAT

Zapisy na wycieczkę będą prowadzone w KOLE GRODZKIM PTTK
od 13 maja 2019 r.

Przy zapisie należy wnieść podaną w informacji opłatę oraz
OKAZAĆ SIĘ WAŻNĄ LEGITYMACJĄ CZŁONKOWSKĄ PTTK!
WYŁĄCZNIE DLA CZŁONKÓW KOŁA GRODZKIEGO PTTK!

Zapraszamy!

Wróć na górę


.

Program spacerów – 2019 r.

KWIECIEŃ
27.04.2019 sobota – wystawa czasowa „Nabytki 2017-2018”Zamek Królewski na Wawelu
07.04.2019 niedziela120-lecie Muzeum Krakowa – wystawa „Przedmieszczanin” – Muzeum Krakowa – Dom Zwierzyniecki

MAJ
21.05.2019 wtorek
Ogród Botaniczny UJ w Krakowie
12.05.2019 niedziela
120-lecie Muzeum Krakowa – wystawa „Nowohucianin” – Muzeum Krakowa – Muzeum Nowej Huty

CZERWIEC
02.06.2019 niedziela
Barbakan i Mury ObronneMuzeum Krakowa
15.06.2019 sobota120-lecie Muzeum Krakowa – wystawa „Mieszczanin”
Muzeum Krakowa – Kamienica Hipolitów

LIPIEC
– wystawa czasowa „Wajda”Muzeum Narodowe w Krakowie, Gmach Główny
– 120-lecie Muzeum Krakowa – wystawa „Podgórzanin”
Muzeum Krakowa – Muzeum Podgórza

SIERPIEŃ
Dwie Wieże – Wieża Ratuszowa i Dzwonnica MariackaSpacer z przewodnikiem
120-lecie Muzeum Krakowa – wystawa „Kazimierzanin”
Muzeum Krakowa – Stara Synagoga

WRZESIEŃ
– wystawa czasowa „Porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu”Zamek Królewski na Wawelu

PAŹDZIERNIK
Smocza Jama – Zamek Królewski na Wawelu

Dokładne daty wycieczek będą podawane z około miesięcznym wyprzedzeniem, na stronie internetowej Koła kologrodzkie.pl

Program może ulec zmianie.

Zapisy na wycieczki będą prowadzone w KOLE GRODZKIM po ogłoszeniu jej terminu,

Przy zapisie należy wnieść podaną w informacji opłatę na koszty biletów wstępu i usługi przewodnickiej oraz OKAZAĆ SIĘ WAŻNĄ LEGITYMACJĄ CZŁONKOWSKĄ PTTK!

WYŁĄCZNIE DLA CZŁONKÓW KOŁA GRODZKIEGO PTTK!

Wróć na górę


.

Archiwum spotkań

Wróć na górę

  • Share :