.

Najbliższa wycieczka

sobota, 10 sierpnia 2019 r.

„Dwie Wieże – Wieża Ratuszowa
i Dzwonnica Mariacka”

spacer z przewodnikiem

Opłata: …. zł – cena będzie podana wkrótce!

Opłata zawiera: bilet wstępu, usługę przewodnicką, podatek VAT
Usługa przewodnicka jest dofinansowana ze składki dodatkowej Koła.

Zapisy na wycieczkę będą prowadzone w KOLE GRODZKIM PTTK
od …. 2019 r. – data będzie podana wkrótce!

Przy zapisie należy wnieść podaną w informacji opłatę oraz
OKAZAĆ SIĘ WAŻNĄ LEGITYMACJĄ CZŁONKOWSKĄ PTTK!
WYŁĄCZNIE DLA CZŁONKÓW KOŁA GRODZKIEGO PTTK!

Zapraszamy!


sobota, 31 sierpnia 2019 r.
wystawa czasowa z okazji
120-lecia Muzeum Krakowa

„120/120 – prezentacja muzealnych artefaktów”

Muzeum Krakowa – Dom pod Krzyżem
Opłata: 5

Opłata zawiera: bilet wstępu, oprowadzanie kuratorskie, podatek VAT

Zapisy na wycieczkę będą prowadzone w KOLE GRODZKIM PTTK
od 29 lipca 2019 r.

Przy zapisie należy wnieść podaną w informacji opłatę oraz
OKAZAĆ SIĘ WAŻNĄ LEGITYMACJĄ CZŁONKOWSKĄ PTTK!
WYŁĄCZNIE DLA CZŁONKÓW KOŁA GRODZKIEGO PTTK!

Wróć na górę


niedziela, 08 września 2019 r.
wystawa czasowa z cyklu „przeMieszczanie”
120-lecie Muzeum Krakowa

„Kazimierzanin”
oprowadzanie kuratorskie

Muzeum Krakowa – Stara Synagoga
Opłata: 9

Opłata zawiera: bilet wstępu, oprowadzanie kuratorskie, podatek VAT

Zapisy na wycieczkę będą prowadzone w KOLE GRODZKIM PTTK
od ……. 2019 r. – data będzie podana wkrótce!

Przy zapisie należy wnieść podaną w informacji opłatę oraz
OKAZAĆ SIĘ WAŻNĄ LEGITYMACJĄ CZŁONKOWSKĄ PTTK!
WYŁĄCZNIE DLA CZŁONKÓW KOŁA GRODZKIEGO PTTK!

Zapraszamy!


.

Program spacerów – 2019 r. – aktualizacja 08.07.2019

KWIECIEŃ
27.04.2019 sobota – wystawa czasowa „Nabytki 2017-2018”Zamek Królewski na Wawelu
07.04.2019 niedziela120-lecie Muzeum Krakowa – wystawa „Przedmieszczanin” – Muzeum Krakowa – Dom Zwierzyniecki

MAJ
21.05.2019 wtorek
Ogród Botaniczny UJ w Krakowie
12.05.2019 niedziela
120-lecie Muzeum Krakowa – wystawa „Nowohucianin” – Muzeum Krakowa – Muzeum Nowej Huty

CZERWIEC
02.06.2019 niedziela
Barbakan i Mury ObronneMuzeum Krakowa
15.06.2019 sobota120-lecie Muzeum Krakowa – wystawa „Mieszczanin”
Muzeum Krakowa – Kamienica Hipolitów

LIPIEC
06.07.2019 sobota – wystawa czasowa „Wajda”Muzeum Narodowe w Krakowie, Gmach Główny
14.07.2019 niedziela – 120-lecie Muzeum Krakowa – wystawa „Podgórzanin”
Muzeum Krakowa – Muzeum Podgórza

SIERPIEŃ
10.08.2019 sobotaDwie Wieże – Wieża Ratuszowa i Dzwonnica MariackaSpacer z przewodnikiem – czekamy na potwierdzenie terminu z Bazyliki Mariackiej
31.08.2019 sobota120-lecie Muzeum Krakowa wystawa „120/120 prezentacja muzealnych artefaktów”
Muzeum Krakowa –  Dom pod Krzyżem

WRZESIEŃ
08.09.2019 niedziela 120-lecie Muzeum Krakowawystawa „Kazimierzanin”
Muzeum Krakowa – Stara Synagoga
21.09.2019 sobotawystawa czasowa „Porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu”Zamek Królewski na Wawelu

PAŹDZIERNIK
19.10.2019 sobotaSmocza Jama – Zamek Królewski na Wawelu

Dokładne daty wycieczek będą podawane z około miesięcznym wyprzedzeniem, na stronie internetowej Koła kologrodzkie.pl

Program może ulec zmianie.

Zapisy na wycieczki będą prowadzone w KOLE GRODZKIM po ogłoszeniu jej terminu,

Przy zapisie należy wnieść podaną w informacji opłatę na koszty biletów wstępu i usługi przewodnickiej oraz OKAZAĆ SIĘ WAŻNĄ LEGITYMACJĄ CZŁONKOWSKĄ PTTK!

WYŁĄCZNIE DLA CZŁONKÓW KOŁA GRODZKIEGO PTTK!

Wróć na górę


.

Archiwum spotkań

Wróć na górę

  • Share :