Władze Koła Grodzkiego PTTK wybrane na kadencję 2017-2020

Zarząd Koła Grodzkiego PTTK

Prezes:                       Kamil Barwacz
Wiceprezes:              Krystyna Grdal
Wiceprezes:              Stanisław Welc
Sekretarz:     Teresa Cieślik-Sapiejka
Skarbnik:                       Barbara Kleta
Członkowie:
Agnieszka Cygan
Urszula Łomiec
Elżbieta Medwecka
Ewa Pastuszak

Prezes Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie pełni dyżur dla członków i sympatyków Koła
w każdy II i IV czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00
(wyjątek: lipiec i sierpieńtylko w IV czwartek miesiąca)


Komisja Rewizyjna

Prezes:
Stefan Grzechnik

Członkowie:
Zbigniew Puczek
Jadwiga Sułowska-Migda


Delegaci na Walny Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK

Kamil Barwacz
Teresa Cieślik-Sapiejka
Agnieszka Cygan
Krystyna Grdal
Stefan Grzechnik
Barbara Kleta
Jan Laurynów (1934-2020)
Urszula Łomiec
Ewa Pastuszak
Zbigniew Puczek
Jadwiga Sułowska-Migda
Stanisław Welc

Informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 f ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104) z pózn. zm., wobec ogłoszenego stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, kadencja władz stowarzyszenia zostaje wydłużona do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
W związku z tym przypadające na jesień 2020 r. wybory nowych władz Koła nie odbęda się. O nowym terminie przeprowadzenia walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, Zarząd Koła poinformuje po ustaniu stanu epidemii.

  • Share :