Władze Koła Grodzkiego PTTK wybrane na kadencję 2017-2020

Zarząd Koła Grodzkiego PTTK

Prezes:                       Kamil Barwacz
Wiceprezes:              Krystyna Grdal
Wiceprezes:              Stanisław Welc
Sekretarz:     Teresa Cieślik-Sapiejka
Skarbnik:                       Barbara Kleta
Członkowie:
Agnieszka Cygan
Urszula Łomiec
Elżbieta Medwecka
Ewa Pastuszak


Komisja Rewizyjna

Prezes:
Stefan Grzechnik

Członkowie:
Zbigniew Puczek
Jadwiga Sułowska-Migda


Delegaci na Walny Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK

Kamil Barwacz
Teresa Cieślik-Sapiejka
Agnieszka Cygan
Krystyna Grdal
Stefan Grzechnik
Barbara Kleta
Jan Laurynów
Urszula Łomiec
Ewa Pastuszak
Zbigniew Puczek
Jadwiga Sułowska-Migda
Stanisław Welc