1. Aktualne wycieczki
 2. Informacje praktyczne
 3. Ramowy program wycieczek autokarowych
 4. Warunki uczestnictwa
 5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji umów turystycznych

 

.

Aktualne wycieczki

.

 

 

Wycieczki JESIEŃ 2022

.

Do pobrania – program na JESIEŃ 2022 – format PDF

.

 


 

24.09.2022 r. (sobota)
Galicyjskie prowincjonalia – wycieczka łączona
BRAK WOLNYCH MIEJSC – przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

Trasa objazdowa: Dębica (Muzeum Regionalne) – Zawada (Sanktuarium, Wzgórze Szemberek, dróżki różańcowe) – Sędziszów Małopolski (zabytki miasta, klasztor oo. Kapucynów, ruiny koszar) – Góra Ropczycka (Park Krajobrazowy „Buczyna”) – Ropczyce (spacer po rynku) – powrót do Krakowa ok. godz. 20.30-21.00
lub trasa piesza Drogą św. Jakuba Via Regia: Zawada Wzgórze Szemberek (ok. 300 m n.p.m.) – Góry Przymiarki (ok. 317 m n.p,.m.) – Ropczyce – Rezerwat „Szwajcaria Ropczycka” – Ropczyce
trasa łatwa po Pogórzu Strzyżowskim o długości ok. 14 km i 400 m przewyższeń, ok. 4 godzin marszu,
pkt do GOT: 15, BW.04

Cena wycieczki: 113 zł + 4 zł (bezzwrotna składka TFG/TFP)
Cena zawiera: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów


09.10.2022 r. (niedziela)
Oświęcim – dwie kultury, dwie religie
BRAK WOLNYCH MIEJSC – przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

Zwiedzamy m.in.: Oświęcim (zamek oświęcimski, zabytki miasta, tunele pod wzgórzem zamkowym, Muzeum Żydowskie, zabytki historii i kultury żydowskiej) – Harmęże (klasztor franciszkanów, Centrum św. Maksymiliana Kolbego, wystawa „Klisze pamięci. Labirynty”)

Cena wycieczki: 68 zł + 4 zł (bezzwrotna składka TFG/TFP)
Cena zawiera: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika, zestaw słuchawkowy (tzw. tour-guide)
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów


22.10.2022 r. (sobota)
Sakralne dziedzictwo Małopolski i mniej znane zakątki Puszczy Niepołomickiej – wycieczka łączona

Trasa objazdowa: Uście Solne (drewniana zabudowa, kościół) – Szczurowa (pałac Kępińskich – z zewnątrz) – Dołęga (Muzeum-Dwór, mini skansen) – Zabawa (sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny) – Wał-Ruda (dom-kaplica bł. Karoliny Kózki, Szlak Męczeństwa) – Strzelce Wielkie (kościół św. Sebastiana) – Okulice (Sanktuarium, Grota Narodzenia NMP)
lub trasa piesza nizinna: Chobot – Uroczysko „Grobla” – Uroczysko „Orłowiec” – Czarny Staw – Baczków – mogiła zbiorowa Żydów z 1942 r. – Droga Złodziejka – Gajówka Damienice
trasa łatwa o długości ok. 15 km, pkt do OTP: 15

Cena wycieczki: 81 zł + 4 zł (bezzwrotna składka TFG/TFP)
Cena zawiera: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów


12.11.2022 r. (sobota)
Góra, natura, serki i świątki – wycieczka niespodzianka
BRAK WOLNYCH MIEJSC – przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

Program niespodzianka, w planie m.in. przyroda w gablocie, uczta dla ducha i coś dla ciała

Cena wycieczki: 70 zł + 4 zł (bezzwrotna składka TFG/TFP)
Cena zawiera: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów


Informujemy, że w związku ze wzrostem cen paliwa,
kolejny raz w 2022 r. wzrosły koszty autokarów (o ok. 15-20%),
a także koszty innych składników wycieczek
(średnio o 25% w stosunku do ubiegłego roku),
co przekłada się na odpowiednio wyższe końcowe ceny wycieczek.

* składki na TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny) i TFP (Turystyczny Fundusz Pomocowy) są obowiązkowymi opłatami, które nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie.

Program wycieczek, kolejność zwiedzania obiektów i ceny wycieczek mogą ulec zmianie, z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego. 
Możliwość zwiedzania zaproponowanych w programie atrakcji uzależniona jest od aktualnych ograniczeń i decyzji zarządcy danego obiektu!

 

Wróć na górę


.

..

 

Informacje praktyczne

 

wytyczne dot. COVID-19

Szanowni Państwo!
W trosce o wspólne bezpieczeństwo, zalecamy, aby uczestnicy wszystkich organizowanych przez nas imprez, spacerów, wycieczek zachowywali dystans w grupie oraz zakładali maski w obiektach zamkniętych. Jeżeli masz objawy przeziębieniato zostań w domu i skontaktuj się z lekarzem!


 • W wycieczkach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie PTTK !!!

 • Pierwszeństwo zapisu przysługuje członkom Koła Grodzkiego PTTK !!!

 • Zapisy wraz z wpłatą na wycieczki prowadzone są na Dyżurach Koła Grodzkiego

 • Cena każdej wycieczki zawiera 5% rabat dla członków PTTK oraz należny podatek VAT

 • Przy zapisie należy podać:
  imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL oraz okazać legitymację PTTK wszystkich zapisywanych osóbz opłaconą składką członkowską za 2022 r.

 • Warunkiem zapisu jest jednoczesne podpisanie umowy udziału w wycieczce i wpłata pełnej ceny wycieczki lub zadatku (jeżeli taka możliwość jest podana w programie). Nie prowadzimy rezerwacji miejsc!

 • Lista uczestników wycieczki zamykana jest na 7 dni przed jej terminem!

 • Na wycieczkach krajowych uczestnicy ubezpieczeni od NNW w ramach aktualnej składki członkowskiej PTTK!

 • Program wycieczek, kolejność zwiedzania obiektów i ceny wycieczek mogą ulec zmianie, z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego. Możliwość zwiedzania zaproponowanych w programie atrakcji uzależniona jest od aktualnych ograniczeń i decyzji zarządcy danego obiektu!

 • Ceny wycieczek jednodniowych skalkulowano przy uczestnictwie minimum 35 osób, a wycieczek wielodniowych przy uczestnictwie minimum 30 osób. W przypadku mniejszej ilości ceny mogą ulec zmianie.

 • Z przyczyn organizacyjnych w dniach: od 08 do 11 sierpnia 2022 r. nie będziemy przyjmować zapisów nowych członków do Koła Grodzkiego!

Wróć na górę


 

.

Ramowy program wycieczek autokarowych 

Aktualne wycieczki znajdziesz w sekcji „Aktualne wycieczki” (na górze strony)

Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z epidemią informujemy, że:

 • przedstawiony poniżej program ma charakter wstępny, ramowy i może ulec zmianie, tak samo jak programy poszczególnych wycieczek, które mogą ulec modyfikacji, w celu dostosowania ich do aktualnych wytycznych i dostępności zwiedzanych miejsc,
 • realizacja programu odbywać się będzie pod warunkiem utrzymania przez władze państwowe zezwolenia na organizację spotkań dla grup minimum 30 osobowych,
 • wszelkie zapisy i wpłaty na wycieczki będą przyjmowane nie wcześniej niż na 2 miesiące przed data wycieczki – dokładne daty zapisów na poszczególne wycieczki będą podawane w sekcji „Aktualne wycieczki” 
 • na wybranych wycieczkach wyłącznie krajoznawczych (nie łączonych z trasami pieszymi) uczestnicy otrzymają zestawy słuchawkowe (tzw. tour-guide) w celu zapewnienia możliwości zachowania dystansu od innych osób,
 • zwiedzanie podanych w programie muzeów, skansenów i innych obiektów kultury może na poszczególnych wycieczkach odbywać się wyłącznie indywidualnie (bez przewodnika) lub może zostać w ogóle wyłączone – z uwagi na zmienne limity zwiedzających obowiązujące w danych obiektach. W takim wypadku Organizator/Przewodnik zaproponuje inną atrakcję.

/.


05.06.2022 r. (niedziela)  Uwaga!!! Wycieczka przeniesiona na 2023 r.
Zielony Racibórz (wycieczka łączona)

Trasa objazdowa: Racibórz (Browar Zamkowy, Zamek Piastowski, Muzeum Miejskie, spacer po raciborskiej starówce, Zaczarowany Ogród – Arboretum Bramy Morawskiej)
lub trasa piesza nizinna: Nędza (szkółka leśna LP) – Schlossberg – Leśniczówka Krasiejów – źródło „Hugo Quelle” – Leśniczówka Wildek – Rudy (klasztor pocysterski)
trasa łatwa o długości ok. 15 km, pkt do OTP: 15

Wróć na górę


 

 

.

Warunki uczestnictwa w wycieczkach autokarowych

Wyciąg z umowy o świadczenie usługi turystycznej przez Oddział Krakowski PTTK

 1. Rezygnację z udziału w imprezie turystycznej należy zgłosić do Organizatora osobiście lub telefonicznie, najpóźniej do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych, Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 2. Reklamacje z tytułu nienależytego wykonania usługi turystycznej przez Organizatora przyjmowane są w terminie 3 lat od zakończenia imprezy, w formie pisemnej i z załączonymi kserokopiami dowodów sprzedaży imprezy (paragon fiskalny lub faktura) oraz z niniejszą umową. Reklamacje rozpatruje Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK.
 3. Zwroty wpłaconych kwot z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie, odwołania imprezy lub rozpatrzonej reklamacji dokonywane są WYŁĄCZNIE na podstawie oryginału paragonu fiskalnego lub faktury, gotówką lub na rachunek bankowy Klienta. Zwroty w gotówce dokonywane są przez Kasę Organizatora, w godzinach jej pracy. Zwrot z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie może zostać pomniejszony o koszty poniesione w związku z przygotowaniem
  i organizacją imprezy.

Informacje dotyczące wycieczek wielodniowych:

Organizator oświadcza, że stosownie do postanowień art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) działa jako organizator turystyki posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr D/297/2000/32/2004 i potwierdza posiadanie zabezpieczenia, na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie:

  1. pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,
  2. pokrycia wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
  3. pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu

w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr 14999232.91 wystawionej przez: UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 26.01.2022 do dnia 25.01.2023 i obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie.

Suma gwarancyjna wynosi: 4 500 euro (słownie: cztery tysiące pięćset euro) (kurs euro 1 E = 4,5889)

Oryginał gwarancji znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22 (adres do korespondencji: Racławicka 56, 30-017 Kraków).

W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.

Podróżny ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niezrealizowania imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych składa zgłoszenie do Gwaranta. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:
kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
oświadczenie podróżnego:
-> stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązań umownych o określonej wartości,
-> zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.

W przypadku gdy gwarancja okaże się niewystarczająca na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju oraz na pokrycie zwrotu wpłat lub części wpłat to brakujące środki finansowe wypłaca bezpośrednio poszkodowanemu podróżnemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11.

Organizator potwierdza dokonywanie terminowych wpłat składek w należytej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Pełna treść umowy o świadczenie usługi turystycznej dostępna jest
w Biurze Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

Wróć na górę

 • Share :