1. Program zastępczych wycieczek autokarowych – aktualizacja 02.09.2020
 2. Informacje praktyczne
 3. Program wycieczek autokarowych (wycieczki odwołane) + komunikat dot. zwrotów wpłat za odwołane wycieczki – aktualizacja 02.09.2020 r.
 4. Warunki uczestnictwa
 5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji umów turystycznych

.

Program zastępczych wycieczek autokarowych

Podczas wycieczki uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych zaleceń i wytycznych władz oraz służb sanitarnych.

Na czas podróży autokarem należy zasłonić usta i nos maseczką, chustą lub innym elementem odzieży.

W trakcie wspólnej wędrówki po górach lub spaceru po mieście, proszę pamiętać o zachowywaniu min. 1,5 metrowego odstępu od innych osób, a jeżeli to niemożliwe, proszę zasłonić usta i nos.

/.


Do pobrania: program JESIEŃ 2020 – format PDF


Zapisy na wycieczkę Świętokrzyską prowadzone będą od 14 września 2020 r. (dla wszystkich członków PTTK)

03.10.2020 r., sobota
Piechotką przez Ponidzie / indywidualny pobyt w Pińczowie i Busku-Zdrój
wycieczka łączona – do wyboru:

trasa piesza nizinna z przewodnikiem:
Pińczów – Góra św. Anny – rezerwat „Pieczyska” – Grochowiska (miejsce bitwy pod Grochowiskami z 1863 roku)Las Winiarski – krocząca sosna (pomnik przyrody) – Wełecz (pomnik ofiar hitleryzmu)
trasa łatwa, o długości ok. 15 km, ok. 4 godziny marszu, pkt do OTP: 15

lub indywidualny pobyt w Pińczowie i Busku-Zdrój:
Możliwość samodzielnego zwiedzania: Pińczów (np. zabytkowy zespół po pauliński, Muzeum Regionalne, pałac Wielopolskich, Synagoga Stara, Dom Ariański, zespół klasztorny oo. Reformatów, kaplica św. Anny) – Busko-Zdrój (np. park zdrojowy, kościół NMP, kościół cmentarny św. Leonarda z XVII wieku)

Cena wycieczki:     45 zł  
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym i przewodnika (na trasie pieszej nizinnej)
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów


 Zapisy na wycieczkę Krynicką prowadzone będą
od 05 października 2020 r. (dla wszystkich członków PTTK)

24.10.2020 r. sobota
Przez lasy i knieje Pasma Jaworzyny Krynickiej / indywidualny pobyt w Krynicy-Zdrój
wycieczka łączona – do wyboru przez uczestnika:

trasa piesza górska z przewodnikiem:
Wierchomla Mała – Bacówka PTTK nad Wierchomlą – Runek (1078 m n.p.m.) – Jaworzyna Krynicka (1114 m n.p.m.) schronisko PTTK – Jaskinia Diabla Dziura – Przełęcz Krzyżowa (778 m n.p.m.) – Krynica-Zdrój
trasa umiarkowana, o długości ok. 16 km, ok. 900 m przewyższeń, ok. 5,5 godziny marszu (w przypadku zjechania kolejką gondolową z Jaworzyny Krynickiej na przeł. Krzyżową – trasa krótsza o ok. 1 godz. marszu); pkt do GOT: 19, BZ.09

lub indywidualny pobyt w Krynicy-Zdrój:
Możliwość samodzielnego zwiedzania: park zdrojowy, pijalnia wód mineralnych, zabytkowa zabudowa uzdrowiskowa, Góra Parkowa, Muzeum Nikifora, wyjazd/zjazd kolejką na Jaworzynę Krynicką, ścieżka w koronach drzew

Cena wycieczki:     63 zł  
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym i przewodnika (na trasie górskiej)
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów


 Zapisy na wycieczkę Zakopiańską prowadzone będą
od 26 października 2020 r. (dla wszystkich członków PTTK)

15.11.2020 r. niedziela
Spacerek z widokiem na Tatry / indywidualny pobyt w Zakopanem
wycieczka łączona – do wyboru przez uczestnika:

trasa piesza górska z przewodnikiem:
Chochołów – Ostrysz (1 023 m n.p.m.)Tominów Wierch (1 019 m n.p.m.) – Gruszków (1 030 m n.p.m.) – Butorowy Wierch (1 160 m n.p.m.) – Gubałówka (1 120 m n.p.m.) – Zakopane
trasa łatwa, o długości ok. 16 km, ok. 600 m przewyższeń, ok. 5,5 godziny marszu, pkt do GOT: 23, T.01

lub indywidualny pobyt w Chochołowie i Zakopanem:
Możliwość samodzielnego zwiedzania: Chochołów
(zabytkowa drewniana zabudowa) – Zakopane (np. spacer po Krupówkach, Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma”, Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi „Koliba”, kościół i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, sanktuarium na Krzeptówkach, Gubałówka, Muzeum Tatrzańskie, Muzeum Kornela Makuszyńskiego, Galeria Władysława Hasiora, Galeria Sztuki XX w. w Willi „Oksza”

Cena wycieczki:     48 zł  
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym i przewodnika (na trasie górskiej)
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

Wróć na górę


.

.

.

Informacje praktyczne

Podczas wycieczki uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych zaleceń i wytycznych władz oraz służb sanitarnych.

Na czas podróży autokarem należy zasłonić usta i nos maseczką, chustą lub innym elementem odzieży.

W trakcie wspólnej wędrówki po górach lub spaceru po mieście, proszę pamiętać o zachowywaniu min. 1,5 metrowego odstępu od innych osób, a jeżeli to niemożliwe, proszę zasłonić usta i nos.

 • W wycieczkach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie PTTK !!!

 • Pierwszeństwo zapisu przysługuje członkom Koła Grodzkiego PTTK !!!

 • Zapisy wraz z wpłatą na wycieczki prowadzone będą na Dyżurach Koła Grodzkiego

 • Cena każdej wycieczki zawiera 5% rabat dla członków PTTK oraz należny podatek VAT

 • Przy zapisie należy podać:
  imię, nazwisko, pełen adres zamieszkania, nr PESEL oraz okazać legitymację PTTK wszystkich zapisywanych osóbz opłaconą składką członkowską za 2020 r.

 • Warunkiem zapisu jest jednoczesne podpisanie umowy udziału w wycieczce i wpłata pełnej ceny wycieczki lub zadatku (jeżeli taka możliwość jest podana w programie). Nie prowadzimy rezerwacji miejsc!

 • Lista uczestników wycieczki zamykana jest 2 tygodnie przed jej terminem!

 • Uczestnicy wycieczek są ubezpieczeni od NNW w ramach aktualnej składki członkowskiej PTTK!

 • Program, kolejność zwiedzania obiektów i koszty wycieczek mogą ulec zmianie, z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego.

 • Ceny wycieczek jednodniowych skalkulowano przy uczestnictwie minimum 35 osób, a wycieczek wielodniowych przy uczestnictwie minimum 30 osób. W przypadku mniejszej ilości koszty mogą ulec zmianie.

Wróć na górę


.

.

.

Program wycieczek autokarowych (wycieczki odwołane)

Szanowni Państwo!
Informujemy, że zwrot wpłaconych środków na odwołane z powodu epidemii koronawirusa wycieczki autokarowe w 2020 r. można otrzymać:

– przelewem na rachunek bankowy
Osoby zainteresowane tą formą prosimy, aby wydrukowały i wypełniły załączony druk – Wniosek o zwrot i wraz z oryginałem paragonu fiskalnego dostarczyły do nas.
Do każdej wycieczki należy wypełnić osobny wniosek.
Wnioski z paragonami można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wrzucając do skrzynki na listy, zlokalizowanej przed wejściem do PTTK (ul. Zyblikiewicza 2B) lub bezpośrednio do nas – w dniach i godzinach dyżurów. Druk można także uzyskać i wypełnić na dyżurze – proszę mieć ze sobą paragony.
Zwroty będę dokonywane na konto w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, po pozytywnym zweryfikowaniu danych Klienta. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletnie wypełnione. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt mailowy (kologrodzkie@gmail.com) lub telefoniczny (12 422 85 28).

– gotówką w Kole
W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy (minimum z 1-tygodniowym wyprzedzeniem) kontakt telefoniczny z Kołem, w celu zabezpieczenia gotówki na dokonanie zwrotu. Prosze pamiętać, aby w dniu odbioru zwrotów mieć przy sobie oryginał umowy na wycieczkę wraz z paragonem. Bez paragonu pieniądze nie będa zwracane.

Z uwagi na obowiązujące przepisy skarbowe, nie będą uznawane skany wniosków i paragonów – zwrot możliwy jest wyłącznie na podstawie oryginału paragonu!

Zarząd Koła Grodzkiego PTTK
im. Ludomira Sawickiego


04.04.2020 r. (sobota)
Świętokrzyskie mniej znane – szlakiem Cystersów
Wycieczka odwołanazostaje przeniesiona na przyszły rok. 


26.04.2020 r. (niedziela)
Podhalańskie zabytki u podnóża Gorców
wycieczka łączona – do wyboru
Wycieczka odwołanazostaje przeniesiona na przyszły rok. 


01-05.05.2020 r. (piątek-wtorek)
Majówka w „Czechosłowacji”
wycieczka krajoznawcza 5-dniowa
Wycieczka odwołanazostaje przeniesiona na przyszły rok. 


17.05.2020 r. (niedziela)
Wyżyna Miechowska i Dolina Dłubni
Wycieczka odwołanazostaje przeniesiona na przyszły rok. 


30.05.2020 r. (sobota)
Muzyka łagodzi obyczaje
XXII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego „Brzmi dobrze”
Wycieczka odwołanaOrganizatorzy odwołali Dni Dziedzictwa.


11.06-14.06.2020 r. (czwartek-niedziela)
Uroki Ziemi Mazowieckiej
wycieczka krajoznawcza 4-dniowa
Wycieczka odwołanazostaje przeniesiona na przyszły rok – planowany termin to 03-06.06.2021 r. 


18.07-19.07.2020 r. (sobota-niedziela)
U Flisaków nad Sanem
wycieczka krajoznawcza 2-dniowa
Wycieczka odwołana zostaje przeniesiona na przyszły rok.


13-16.08.2020 r. (czwartek-niedziela)
Ziemia Kłodzka
wycieczka krajoznawcza 4-dniowa
Wycieczka odwołanazostaje przeniesiona na przyszły rok. 

Wróć na górę


.

Warunki uczestnictwa w wycieczkach autokarowych

Wyciąg z umowy o świadczenie usługi turystycznej przez Oddział Krakowski PTTK

 1. Rezygnację z udziału w imprezie turystycznej należy zgłosić do Organizatora osobiście lub telefonicznie, najpóźniej do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych, Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 2. Reklamacje z tytułu nienależytego wykonania usługi turystycznej przez Organizatora przyjmowane są w terminie 3 lat od zakończenia imprezy, w formie pisemnej i z załączonymi kserokopiami dowodów sprzedaży imprezy (paragon fiskalny lub faktura) oraz z niniejszą umową. Reklamacje rozpatruje Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK.
 3. Zwroty wpłaconych kwot z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie, odwołania imprezy lub rozpatrzonej reklamacji dokonywane są WYŁĄCZNIE na podstawie oryginału paragonu fiskalnego lub faktury, gotówką lub na rachunek bankowy Klienta. Zwroty w gotówce dokonywane są przez Kasę Organizatora, w godzinach jej pracy. Zwrot z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie może zostać pomniejszony o koszty poniesione w związku z przygotowaniem
  i organizacją imprezy.

Informacje dotyczące wycieczek wielodniowych:

Organizator oświadcza, że stosownie do postanowień art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) działa jako organizator turystyki posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr D/297/2000/32/2004 i potwierdza posiadanie zabezpieczenia, na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie:

  1. pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,
  2. pokrycia wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
  3. pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu

w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr 06.100.507.879 wystawionej przez: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 26.01.2020 do dnia 25.01.2021 i obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie.

Suma gwarancyjna wynosi: 28 000 euro (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy euro)

Oryginał gwarancji znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22 (adres do korespondencji: Racławicka 56, 30-017 Kraków).

W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.

Podróżny ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niezrealizowania imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych składa zgłoszenie do Gwaranta. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:
kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
oświadczenie podróżnego:
-> stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązań umownych o określonej wartości,
-> zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.

W przypadku gdy gwarancja okaże się niewystarczająca na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju oraz na pokrycie zwrotu wpłat lub części wpłat to brakujące środki finansowe wypłaca bezpośrednio poszkodowanemu podróżnemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11.

Organizator potwierdza dokonywanie terminowych wpłat składek w należytej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Pełna treść umowy o świadczenie usługi turystycznej dostępna jest
w Biurze Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

Wróć na górę

 • Share :