11-13 września 2020 r.

Organizator:
Oddział Krakowski PTTK im. Ks. Karola Wojtyły w Krakowie
ul. Zyblikiewicza 2b, 31-029 Kraków, www.krakow.pttk.pl

Bezpośredni realizator:
KOŁO GRODZKIE PTTK – KRAKÓW
im. Ludomira Sawickiego

ul. Zyblikiewicza 2b, 31-029 Kraków
tel. 12 422 85 28, 513 773 298
www.kologrodzkie.pl

Kierownictwo Zlotu:
Komandor Zlotu – Kamil Barwacz, tel. 513 773 298
Sekretarz Zlotu – Urszula Łomiec, tel. 698 648 531

Kontakt – adres mailowy dla potrzeb Zlotu:
zlot.pttk.2020@gmail.com

Wróć na górę


.

.

.

Patroni honorowi, partnerzy, sponsorzy

Patronat honorowy objęli:

Ksiądz Infułat dr Dariusz Raś,
Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie


Pan Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego


Pan prof. Jacek Majchrowski –
Prezydent Miasta Krakowa


Muzeum Krakowa


Partnerzy Zlotu:

Muzeum Niepołomickie
Zamek Królewski w Niepołomicach


Oddział PTTK w Dobczycach –
Muzeum-Zamek w Dobczycach


Sponsorzy:

Carrefour Market Kraków Podgórska
(Galeria Kazimierz)

Wróć na górę


.

.

.

Regulamin i program Zlotu

Do pobrania w formacie PDF:
1. program i regulamin Zlotu
2. karta zgłoszenia – osoby fizyczne – należy wypełnić wszystkie żółte pola
3. karta zgłoszenia – instytucje, oddziały PTTK – należy wypełnić wszystkie żółte pola

I. INFORMACJA ORGANIZACYJNE

Organizator:
Oddział Krakowski PTTK im. Ks. Karola Wojtyły w Krakowie
Zyblikiewicza 2b, 31-029 Kraków, www.krakow.pttk.pl

Bezpośredni realizator:
Koło Grodzkie PTTK im. Ludomira Sawickiego
Zyblikiewicza 2b, 31-029 Kraków
tel. 12 422 85 28, 513 773 298
www.kologrodzkie.pl

Kierownictwo Zlotu:
Komandor Zlotu – Kamil Barwacz, tel. 513 773 298
Sekretarz Zlotu – Urszula Łomiec, tel. 698 648 531
Kontakt – adres mailowy dla potrzeb Zlotu: zlot.pttk.2020@gmail.com

II. CELE I ADRESACI ZLOTU

 1. Podstawowym celem zlotu jest spotkanie i nawiązanie współpracy pomiędzy Kołami Grodzkimi PTTK w Polsce.
  Przez „Koła Grodzkie” Organizatorzy rozumieją: w pierwszej kolejności jednostki organizacyjne Towarzystwa o nazwie  „Koło Grodzkie”, w drugiej: jednostki-koła w ten sposób nie nazwane, ale pełniące taką rolę w Oddziale – to znaczy koła będące tzw. kołami pierwszego zapisu w danym Oddziale, główne Koło danego Oddziału.
 1. Celami zlotu są:
  1. propagowanie krajoznawstwa i turystyki w jej różnych formach, zwłaszcza turystyki aktywnej (pieszej nizinnej),
  2. prezentacja i promocja walorów turystycznych Krakowa i Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Pogórza Wielickiego ,
  3. prezentacja działalności Kół Grodzkich, wzajemne inspirowanie się organizowanymi przedsięwzięciami,
  4. wzajemne poznanie się, wymiana kontaktów i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami Kół Grodzkich PTTK,
  5. zawiązanie stałej współpracy pomiędzy Kołami Grodzkimi PTTK.

III. LOKALIZACJA I CZAS TRWANIA

 1. Zlot odbędzie się w dniach 11-13 września 2020 r. w Wieliczce.
 2. Noclegi, baza, spotkania i imprezy towarzyszące będą miały miejsce w obiekcie: „Eko-Motel na Wierzynka”, ul. Wierzynka 9, 32-020 Wieliczka, : +48 12 278 36 14. Dojazd uczestników na miejsce Zlotu we własnym zakresie, bliżej terminu zostanie przygotowana i rozesłana mapa dojazdu.

IV. RAMOWY PROGRAM ZLOTU

1 dzień – 11 września 2020 r., piątek
12:00-16:00       przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników Zlotu w Eko-Motelu w Wieliczce;
16:00                uroczyste rozpoczęcie Zlotu, powitanie uczestników;
16:30                obiad;
17:00                spacer z przewodnikiem po Wieliczce (zabytki naziemne miasta)
19:00-22:00       spotkanie integracyjne:
                           – prezentacja działalności Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie,
                           – wymiana doświadczeń, możliwość prezentacji działalności Kół obecnych na Zlocie (maksimum 15 minut na Koło)
– grill z kiełbaską, karczkiem i dodatkami

                           – słodki poczęstunek

2 dzień – 12 września 2020 r., sobota
07:00-08:00       śniadanie
08:00                wycieczki – do wyboru jedna z 3 tras, w trakcie wycieczek przerwa na obiad
trasa A:            Kraków – trasa piesza po mieście
spacer Drogą Królewską od Barbakanu, przez Rynek Główny, po Wzgórze Wawelskie; po drodze zwiedzanie Podziemi Rynku, Kościoła Mariackiego z wysłuchaniem hejnału, zegar w Collegium Maius, wizyta u Smoka Wawelskiego, zwiedzania Katedry Wawelskiej i spacer po wzgórzu.

trasa B:            Puszcza Niepołomicka – trasa piesza nizinna:
Staniątki (zespół klasztorny ss. Benedyktynek, muzeum – zwiedzanie) – Kozie Górki – Szarów – Błoto – Puszcza Niepołomicka – Dąb Batorego – Dąb Augusta – Droga Królewska – cmentarz wojenny nr 325 – osiedle Kaptarz (ognisko z kiełbaskami – spotkanie z członkami Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie) Niepołomice (dziedziniec zamkowy); trasa o długości 18 km, pkt do OTP: 18, punkty do odznaki Turysta Przyrodnik

trasa C:            Przez Pogórze Wielickie – trasa autokarowa
Dziekanowice (romański kościół pw. św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny z XII wieku), Dobczyce (ruiny zamku, skansen budownictwa ludowego, spacer po zaporze Jeziora Dobczyckiego), Hucisko (dom Tadeusza Kantora, katakumby Lipowskich), Staniątki (zespół klasztorny ss. Benedyktynek), ognisko z kiełbaskami, Niepołomice (Zamek Królewski)

18:00-23:00       spotkanie integracyjne:
– prezentacja atrakcji turystycznych Małopolski,
– wymiana doświadczeń, możliwość prezentacji działalności Kół obecnych na Zlocie (maksimum 15 minut na Koło)
– zabawa taneczna przy muzyce
– bufet (zimne i ciepłe posiłki, napoje, słodki poczęstunek, przekąski)

3 dzień – 13 września 2020 r,. niedziela
07:00-08:00       śniadanie
08:00                uroczyste zakończenie Zlotu, podsumowanie
09:00                wycieczki – do wyboru 1 z 2 tras

trasa D:            Kraków Żydowski – trasa piesza po mieście
spacer po Kazimierzu – dawnej żydowskiej dzielnicy Krakowa; zwiedzamy zabytki chrześcijańskie (m.in. Kościół na Skałce) oraz żydowskie (Synagoga Remuh), przejście na Plac Bohaterów Getta (dawniej Plac Zgody – centrum dawnego żydowskiego Getta).

trasa E:            Kopalnia Soli „Wieliczka”
 zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Muzeum Żup Krakowskich
Wycieczka płatna dodatkowo w cenie: 66 zł (bilety normalne), 57 zł (bilety ulgowe) – od osoby.

12:00-13:00       wyjazd uczestników Zlotu.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Zlocie mogą brać udział wyłącznie członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, z opłaconą składką członkowską za 2020 r.
 2. Pierwszeństwo zapisu przysługuje członkom PTTK zrzeszonym w Kołach Grodzkich lub kołach im podobnych, zgodnie z definicją zawartą w pkt. II.1 Regulaminu. W miarę wolnych miejsc uczestniczyć mogą także pozostali członkowie PTTK.
 3. Przy rejestracji-zakwaterowaniu każdy uczestnik zobowiązany jest do okazania legitymacji członkowskiej PTTK z opłaconą aktualną składką członkowską!
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Zlocie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 5. Zlot przewidziany jest na 100 osób, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń (kolejność wnoszonych opłat wraz ze zgłoszeniem – umową o udział w imprezie turystycznej).

 VI. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ I WPISOWEGO

 1. Warunkiem zapisu jest:
  a) nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia-umowy o udział w imprezie turystycznej (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) – pocztą elektroniczną (skan) lub listownie, w terminie do 30 czerwca 2020 r.
  b) po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora z numerem umowy (zgłoszenia) – wpłata zadatku na wpisowe w wysokości 100 zł od osoby na wskazany rachunek bankowy oraz przesłanie kopii lub skanu potwierdzenia wpłatyw terminie 7 dni od otrzymania numeru zgłoszenia.
  c) wpłatę dopłaty do wpisowego w terminie pomiędzy 11 a 30 sierpnia 2020 r.
 2. W zgłoszeniu-umowie należy wskazać, w których wycieczkach zamierzają uczestniczyć poszczególne osoby nim objęte (w rubryce obok danych osobowych proszę wpisać kod danej wycieczki – A lub B lub C oraz D lub E). Z przyczyn organizacyjnych ilość miejsc na poszczególne wycieczki jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Koszt udziału w Zlocie wynosi 310 zł od osoby.
  Zadatek wynosi 100 zł od osoby, dopłata w wysokości 210 zł od osoby.
 4. Osoby, które deklarują udział w wycieczce: E – Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce, zobowiązane są do wpłaty kosztów biletów wstępu (66 zł lub 57 zł) wraz z zadatkiem.
 5. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Oddziału Krakowskiego PTTK: Bank Millenium S.A., 33 1160 2202 0000 0000 2756 0238, a w tytule podać: ZLOT KÓŁ GRODZKICH i podany przez Organizatora numer zgłoszenia-umowy o udział w imprezie.
 6. W przypadku nie dokonania wpłaty zadatku lub dopłaty w ww. określonych terminach, taka osoba zostanie skreślona z listy uczestników.
 7. W przypadku nie zgłoszenia się uczestnika na Zlot wniesione opłaty nie będą zwracane.

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

W cenie wpisowego uczestnicy otrzymują:

 • 2 noclegi (pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami),
 • 2 śniadania (sobota, niedziela),
 • 2 obiady (piątek, sobota – na trasie),
 • bufet podczas spotkań integracyjnych (zimne i ciepłe posiłki, słodkości, przekąski, napoje),
 • ubezpieczenie z tytułu przynależności do PTTK,
 • pamiątkową odznakę zlotową,
 • odcisk okolicznościowej pieczęci,
 • materiały krajoznawcze i turystyczne,
 • udział w wycieczkach Zlotowych – wraz z transportem i biletami wstępu (wyjątek stanowi Kopalnia Soli w Wieliczce – płatna dodatkowo, zgodnie z informacją zawartą w programie),
 • opiekę przewodników PTTK na trasach zlotowych,
 • przejazdy w trakcie trwania Zlotu (łącznie z przejazdem komunikacją miejską w piątek z Krakowa do Wieliczki oraz w niedzielę z Wieliczki do Krakowa).

VIII. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy Zlotu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia obowiązującego w ramach opłaconej składki członkowskiej PTTK.
 2. Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do przestrzegania:
 • zasad poruszania się parkach krajobrazowych i rezerwatach,
 • zasad obowiązujących w miejscach noclegowych,
 • zasad wzajemnej koleżeńskości, partnerstwa i tolerancji,
 • wskazówek i zaleceń organizatorów i przewodników.
 1. Uczestnictwo i przejście proponowanych tras nie jest obowiązkowe. Każda grupa biorąca udział w Zlocie może indywidualnie opracować i realizować własny program, w zależności od doświadczenia, możliwości i wyłącznie na własną odpowiedzialność, pod warunkiem zgłoszenia tej decyzji Organizatorowi Zlotu. W takim przypadku nie przysługuje zmniejszenie wpisowego, z tytułu niewykorzystanych świadczeń zawartych w programie Zlotu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zlot nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 2. Pisemna lub przesłana e-mailem rezygnacja z udziału w zlocie po 30.08.2020 r. powoduje brak możliwości zwrotu wpisowego.
 3. Organizator ma prawo do zmiany programu Zlotu.
 4. Koszty dojazdu na miejsce Zlotu oraz powrotu do miejsca zamieszkania pokrywają w całości uczestnicy Zlotu.
 5. Kwota wpisowego nie obejmuje kosztów parkowania samochodów na płatnych parkingach oraz dodatkowego wyżywienia i napojów w trakcie tras zlotowych.
 6. W razie przybycia na Zlot osoby nie zgłoszonej – nie znajdującej się na liście uczestników – organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia na Zlot.
 7. Kierownictwo Zlotu nie ponosi wobec uczestników Zlotu i osób trzecich odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków i szkód powstałych w czasie Zlotu.
 8. Dane osobowe uczestników Zlotu nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją Zlotu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, należy stosować się do zapisów zawartych w karcie zgłoszenia-umowie o udział w imprezie turystycznej, obowiązującej u Organizatora (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 10. Program oraz regulamin Zlotu oraz karta zgłoszenia-umowa o udział w imprezie, są dostępne na stronie Organizatora (kologrodzkie.pl).
 11. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu Zlotu należy do Kierownictwa Zlotu, a w sprawach spornych do Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK.

 

Organizator jest wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, prowadzonej przez Ministra właściwego ds. turystyki pod numerem 3150 oraz do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr D/297/2000/32/2004.

Organizator posiada ważną polisę umowy gwarancji ubezpieczeniowej nr 06.100.507.879 wystawioną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Wróć na górę

 • Share :