Zgłoszenia kandydatów do Odznaki Honorowej „Przyjaciela Krakowa”

kologrodzkie | Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa

Informujemy, że do 30 września
Zarząd Koła Grodzkiego PTTK przyjmuje zgłoszenia kandydatur
do przyznania Odznaki Honorowej „Przyjaciela Krakowa”

Zgodnie z regulaminem, Odznaka Honorowa przyznawana jest osobie fizycznej, która swoją wieloletnią działalnością dla akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” przyczyniła się do jej rozwoju i sukcesu, w jednej z 3 kategorii podstawowych i kategorii specjalnej.

a) za wieloletnią działalność organizacyjną i programową
b) za wieloletnią działalność przewodnicką i prelegencką
c) za wieloletnią działalność partnerską i wspomagającą akcję
d) w kategorii specjalnej – „za całokształt”

Zgłoszenia kandydatur przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej na załączonym wniosku.
Więcej informacji:
– link do Regulaminu Odznaki Honorowej „Przyjaciela Krakowa”
– Wniosek o nadanie odznaki honorowej.pdf

Weryfikacja książeczek do odznaki „Przyjaciela Krakowa”

kologrodzkie | Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa

Przypominamy, że czas na składanie do weryfikacji książeczek na odznakę „Przyjaciela Krakowa”
za zakończony właśnie 49. sezon akcji
jest do 30 czerwca 2021 r.

Weryfikacja odznaki prowadzona jest społecznie, czas oczekiwania wynosi około 6 tygodni.
Prosimy o nie odkładanie wizyty w Kole na ostatnią chwilę.

Przy okazji informujemy, że większość książeczek złożona
do 15 kwietnia jest już zweryfikowana i czeka na odbiór.
Szczegóły dostępne są na dyżurach.