Zgłoszenia kandydatów do Odznaki Honorowej „Przyjaciela Krakowa”

kologrodzkie | Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa

Informujemy, że do 30 września 2022 r.
Zarząd Koła Grodzkiego PTTK
przyjmuje zgłoszenia kandydatur
do przyznania Odznaki Honorowej
„Przyjaciela Krakowa”

Zgodnie z regulaminem, Odznaka Honorowa przyznawana jest osobie fizycznej, która swoją wieloletnią działalnością dla akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” przyczyniła się do jej rozwoju i sukcesu, w jednej z 3 kategorii podstawowych i kategorii specjalnej.

a) za wieloletnią działalność organizacyjną i programową
b) za wieloletnią działalność przewodnicką i prelegencką
c) za wieloletnią działalność partnerską i wspomagającą akcję
d) w kategorii specjalnej – „za całokształt”

Zgłoszenia kandydatur przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej na załączonym wniosku.
Więcej informacji:
– link do Regulaminu Odznaki Honorowej „Przyjaciela Krakowa”
– Wniosek o nadanie odznaki honorowej.pdf

Zweryfikowanie odznaki „Przyjaciela Krakowa” i odznaki jubileuszowe!

kologrodzkie | Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa

Śpieszymy poinformować, że są już zweryfikowane
wszystkie książeczki „Przyjaciela Krakowa”
za sezon 2021/2022
oraz dotarły do nas
Odznaki Jubileuszowe 50-lecia akcji turystycznych Koła!

Zapraszamy po odbiór książeczek i do zakupu odznak na Dyżury Koła!

(odznaki Przyjaciela Krakowa są w cenie 12 zł/sztuka,
odznaka jubileuszowa w cenie 20 zł/sztuka)