kologrodzkie | Organizacyjne

Koleżanko, Kolego!
Zachęcamy do wsparcia naszej działalności poprzez zakupienie
odznaki organizacyjnej Koła Grodzkiego PTTK
Cena 20 zł / sztuka

Odznakę mogą nabyć wyłącznie członkowie Koła Grodzkiego PTTK z opłaconą aktualną składką członkowską. Jeden członek może zakupić tylko 1 odznakę.