kologrodzkie | Wycieczki autokarowe

Do 15 września br. czekamy na
propozycje do programu wycieczek autokarowych
na 2021 r.

Propozycje prosimy składać w formie papierowej lub drogą elektroniczną.
Jeżeli Twoja propozycja zostanie uwzględniona w programie i zrealizowana, otrzymasz drobny prezent-niespodziankę!

Zapraszamy!

P.S. Autorzy propozycji wykorzystanych w programie na 2020 r. zostaną uhonorowani w grudniu, podczas spotkań świątecznych!