kologrodzkie | Lato na Kraków

Za chwilę zaczynamy kolejny sezon „LATO NA KRAKÓW”

Najbliższy spacer już w niedzielę 07 kwietnia 2019 r. –

wystawa czasowa „Przedmieszczanin” w Domu Zwierzynieckim

Zapisy od 25 marca 2019 r.