Ryłko Władysław (1912 – 1976) – działacz PTTK, Prezes Koła Grodzkiego w Krakowie

Urodził się 23 grudnia 1912 roku w Rajczy. Był synem rolników Wojciecha i Karoliny z d. Płowucha. Szkołę powszechną ukończył w miejscu urodzenia. Pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego i jednocześnie pracował w miejscowej prywatnej wytwórni skrzynek. Był współzałożycielem, a następnie prezesem KSMM (Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej) w Rajczy, którym w latach 1934 – 1937 opiekował się ks. Michał Rapacz.

W 1936 roku wstąpił do zakonu Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców w Potulicach pod Nakłem nad Notecią. Pierwszą profesję zakonną założył 29 września 1937 roku. Nabył tam również umiejętności drukarskie. Wybuch II wojny światowej spowodował rozwiązanie zakonu w Potulicach. W 1939 roku wrócił do rodziny w Rajczy. 1 października 1940 roku w ramach „Saybusch Aktion” został wysiedlony wraz z rodziną w lubelskie, do wsi Chwałowice. Na początku 1941r. przejeżdżał z rodziną do Krakowa, gdzie zamieszkiwał w domu przy ulicy Zielonej (obecnie ulica Józefa Sarego). Udało mu się znaleźć pracę w drukarni w wyuczonym zawodzie drukarza.

Po zakończeniu wojny został w Krakowie, zawarł związek małżeński z Ireną Wolańską i w dalszym ciągu pracował w drukarni. Równocześnie rozpoczął czynną działalność społeczną w ramach PTTK. Był współzałożycielem, a następnie wieloletnim prezesem Koła Grodzkiego PTTK, przewodnikiem i instruktorem terenowym i beskidzkim PTTK, wykładowcą i ekspertem Komisji Kwalifikacyjno-Egzaminacyjnej ds. Przewodników, strażnikiem ochorny przyrody i wielkim miłośnikiem jej piękna oraz popularyzatorem wiedzy o ojczystym kraju, często odwiedzał Żywiecczyzną i swoją rodzinną wieś. Aktywnie uczestniczył w imprezach organizowanych na tym terenie (m.in. w Rajdzie Chłopskim).

Za działalność społeczną w turystyce był odznaczony m.in. Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Turystyki, Złotą Odznaką PTTK, srebrną odznaką „Za zasługi dla ziemi krakowskiej”, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Odznaką Honorową KKKFiT (Krajowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki), Złotą Plakietką Światowida i Medalem Zasłużonego Działacza Oddziału Krakowskiego PTTK.

Zmarł po długotrwałej i ciężkiej chorobie 3 grudnia 1976 roku w wieku 64 lat. Został pochowany w grobie ojca na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Władysław Ryłko nie żyje [w:] „Echo Krakowa” z 7 grudnia 1976 Nekrologi [w:] „Dziennik Polski” z 7 grudnia 1976; informacje brata Michała Ryłko.

Źródło: https://arylko.wordpress.com/artykuly-i-biogramy/rylko-wladyslaw/ – dostęp: 30.05.2020 r.

  • Share :