Rozpoczynamy „Przyjaciela Krakowa”

kologrodzkie | Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa

Zapraszamy na 51. sezon akcji
„Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”!

Uroczyste rozpoczęcie
w sobotę 05 listopada 2022 r. o godz. 10.00
Zwiedzamy Cmentarz Rakowicki w Krakowie

Do wyboru będą 2 trasy spacerów:
„Damy dawnego Krakowa”
oraz „Cmentarz przy ul. Prandoty”

Spotkanie przy bramie głównej cmentarza, ul. Rakowicka 26

Zobacz także program na cały LISTOPAD 2022 r.

Zgłoszenia kandydatów do Odznaki Honorowej „Przyjaciela Krakowa”

kologrodzkie | Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa

Informujemy, że do 30 września 2022 r.
Zarząd Koła Grodzkiego PTTK
przyjmuje zgłoszenia kandydatur
do przyznania Odznaki Honorowej
„Przyjaciela Krakowa”

Zgodnie z regulaminem, Odznaka Honorowa przyznawana jest osobie fizycznej, która swoją wieloletnią działalnością dla akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” przyczyniła się do jej rozwoju i sukcesu, w jednej z 3 kategorii podstawowych i kategorii specjalnej.

a) za wieloletnią działalność organizacyjną i programową
b) za wieloletnią działalność przewodnicką i prelegencką
c) za wieloletnią działalność partnerską i wspomagającą akcję
d) w kategorii specjalnej – „za całokształt”

Zgłoszenia kandydatur przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej na załączonym wniosku.
Więcej informacji:
– link do Regulaminu Odznaki Honorowej „Przyjaciela Krakowa”
– Wniosek o nadanie odznaki honorowej.pdf

Zweryfikowanie odznaki „Przyjaciela Krakowa” i odznaki jubileuszowe!

kologrodzkie | Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa

Śpieszymy poinformować, że są już zweryfikowane
wszystkie książeczki „Przyjaciela Krakowa”
za sezon 2021/2022
oraz dotarły do nas
Odznaki Jubileuszowe 50-lecia akcji turystycznych Koła!

Zapraszamy po odbiór książeczek i do zakupu odznak na Dyżury Koła!

(odznaki Przyjaciela Krakowa są w cenie 12 zł/sztuka,
odznaka jubileuszowa w cenie 20 zł/sztuka)