Zaproszenie na zebranie Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji

kologrodzkie | Uncategorized

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Oddziału Krakowskiego PTTK zapraszamy na
zebranie wyborcze „aktywu krajoznawczego”,
na którym wybrany zostanie nowy skład

Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji
Oddziału Krakowskiego PTTK.

Zebranie odbędzie się w środę 16 listopada 2022 r., o godz. 17.00
w sali konferencyjnej PTTK przy ul. Zyblikiewicza 2B.

Członkiem Komisji może zostać każdy członek Oddziału Krakowskiego
(czyli członek Koła Grodzkiego PTTK też).

Zapraszamy osoby zainteresowane krajoznawstwem do podjęcia działalności w nowej kadencji.

Pismo kol. Janusza Palarza, przewodniczącego ustępującej Komisji.

Zgłoszenia kandydatów do Odznaki Honorowej „Przyjaciela Krakowa”

kologrodzkie | Uncategorized

Informujemy, że do 30 września
Zarząd Koła Grodzkiego PTTK przyjmuje zgłoszenia kandydatur
do przyznania Odznaki Honorowej „Przyjaciela Krakowa”

Zgodnie z regulaminem, Odznaka Honorowa przyznawana jest osobie fizycznej, która swoją wieloletnią działalnością dla akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” przyczyniła się do jej rozwoju i sukcesu, w jednej z 3 kategorii podstawowych i kategorii specjalnej.

a) za wieloletnią działalność organizacyjną i programową
b) za wieloletnią działalność przewodnicką i prelegencką
c) za wieloletnią działalność partnerską i wspomagającą akcję
d) w kategorii specjalnej – „za całokształt”

Zgłoszenia kandydatur przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej na załączonym wniosku.
Więcej informacji:
link do Regulaminu Odznaki Honorowej „Przyjaciela Krakowa”
Wniosek o nadanie odznaki honorowej.pdf

Zwroty za odwołane wycieczki autokarowe

kologrodzkie | Uncategorized, Wycieczki autokarowe

Szanowni Państwo!
Informujemy, że uruchamiamy proces dokonywania zwrotów wpłat dokonanych na wycieczki autokarowe, odwołane z powodu pandemii koronawirusa COVID-19.

Z uwagi na obecna sytuację, w najbliższym czasie, zwroty będą dokonywane wyłącznie na rachunek bankowy. Nie będziemy prowadzić (na razie) zwrotów w gotówce.

W związku z tym, prosimy, aby osoby zainteresowane otrzymaniem zwrotu na konto, wydrukowały i wypełniły załączony druk

Wniosek o zwrot – pobierz

i wraz z oryginałem paragonu fiskalnego dostarczyły do nas.

Do każdej wycieczki należy wypełnić osobny wniosek.

Wnioski z paragonami można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wrzucając do skrzynki na listy, zlokalizowanej przed wejściem do PTTK (ul. Zyblikiewicza 2B). Na razie siedziba Oddziału PTTK jest nieczynna i Koło Grodzkie nie prowadzi dyżurów.

Z uwagi na obowiązujące przepisy skarbowe, nie będą uznawane skany wniosków i paragonów – zwrot możliwy jest wyłącznie na podstawie oryginału paragonu!

Zwroty będę dokonywane na konto w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, po pozytywnym zweryfikowaniu danych Klienta. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletnie wypełnione.
W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt mailowy (kologrodzkie@gmail.com) lub telefoniczny (+513 773 298).

Z turystycznym pozdrowieniem
Zarząd Koła Grodzkiego PTTK
im. Ludomira Sawickiego
w Krakowie