Dobra wiadomość!

kologrodzkie | Nie siedz w domu - idz na wycieczkę

Szanowni Turyści! – Uczestnicy 47. edycji akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

Z radością informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2019 r. pozytywnie rozpatrzył złożoną przez nas ofertę i przewiduje przyznanie dotacji dla akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę” na okres od sierpnia do października 2019 r.

Szanowni Turyści! – Uczestnicy 47. edycji akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”

kologrodzkie | Nie siedz w domu - idz na wycieczkę

Z przykrością informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego dwukrotnie w tym roku negatywnie rozpatrzył złożone przez wnioski o dotacje na akcję „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę” (zarówno w konkursie grantowym jak i w trybie pozakonkursowym).

W chwili obecnej czynimy starania, aby uzyskać powód takiej decyzji oraz przekonać władze Województwa do jej zmiany

W Kole Grodzkim można podpisać listę poparcia do Marszałka Województwa, dla naszych działań w celu uzyskania dotacji.

Dotychczas zorganizowane wycieczki (kwiecień-maj) oraz te zaplanowane na czerwiec mogą się odbyć wyłącznie dzięki społecznemu zaangażowaniu przewodników, którzy zgodzili się poprowadzić je nieodpłatnie.

W przypadku nie pozyskania środków finansowych, dalsze prowadzenie akcji (od miesiąca lipca) staje pod znakiem zapytania.

Poniżej prezentujemy pismo otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Akcja „Nie siedz w domu – idz na wycieczkę”

kologrodzkie | Nie siedz w domu - idz na wycieczkę

Z przykrością informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego złożoną przez ofertę w trybie pozakonkursowym (tzw. małe granty)
na akcję „Nie siedz w domu – idz na wycieczkę” rozpatrzył negatywnie.

W chwili obecnej czynimi starania, aby uzyskać powód takiej decyzji oraz przekonać władze Wójewództwa do jej zmiany.

W Kole Grodzkim można podpisać listę poparcia do Marszałka Województwa, wyrażającą poparcie dla naszych działań w celu uzyskania dotacji.

Wszystkie zaplanowane wycieczki piesze na miesiąc maj odbędą się zgodnie z planem. Obecnie przygotowujemy plan na miesiąc czerwiec, lecz z racji braku dofinansowania będzie mniej wycieczek.

Dotychczasowe wycieczki oraz te z czerwcą będą się mogły odbyć tylko i wyłącznie dzięki społeczemu zaangażowaniu przewodników, którzy zgodzili się oprowadzić te wycieczki społecznie.

Zarząd Koła Grodzkiego PTTK

Akcja „Nie siedz w domu – idz na wycieczke”

kologrodzkie | Nie siedz w domu - idz na wycieczkę

Z przykrością informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego
nie przyznał nam dotacji dla akcji „Nie siedz w domu – idz na wycieczkę”
w konkursie grantowym „Małopolska Gościnna”.

W celu zapewnienia środków na realizację już rozpoczętej w bieżącym roku 47. edycji akcji złożymy do Zarządu Województwa Małopolskiego ofertę na akcję w trybie pozakonkursowym, w tzw. „małych grantach”.