Karta świąteczna dla Stanisława Welca

kologrodzkie | Organizacyjne

Koleżanki i Koledzy!
Przygotowujemy świąteczną paczkę dla naszego Kolegi
Staszka Welca, przewodnika, ex Prezesa naszego Koła,
który w skutek choroby znajduje się w ośrodku opiekuńczym.

Do paczki dołączona będzie kartka z życzeniami świątecznymi.
Osoby, które chcą się podpisać na kartce, zapraszamy w najbliższym tygodniu do Koła.

Zarząd Koła

Komunikat dot. uczestnictwa w imprezach w związku z epidemią koronawirusa

kologrodzkie | Organizacyjne

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem w Polsce oraz wprowadzonymi przez władze państwowe obostrzeniami (nakładającymi nowe, dodatkowe obowiązki na instytucje), uczestnicy wszystkich organizowanych przez nas imprez, spacerów, wycieczek itp. zobowiązani są do:

  • wypełnienia przed rozpoczęciem spotkania deklaracji dot. stanu zdrowia, zawierającej informację o pełnym zaszczepieniu się przeciwko koronawirusowi (tak jak do tej pory),
  • posiadania przy sobie certyfikatu szczepienia (tzw. paszport covid’owy) i okazania go na prośbę Organizatora lub instytucji współpracującej (np. obsługa zwiedzanego muzeum) – w przypadku braku takiego dokumentu lub odmowy jego okazania Organizator lub obsługa zwiedzanego obiektu może odmówić uczestnictwa w spotkaniu. W takim przypadku zwrot dokonanych wpłat nie będzie przysługiwał.
  • stosowania się do aktualnych regulacji państwowych oraz próśb, instrukcji i wytycznych Organizatora – w tym do:
    zachowania dystansu od innych osób,
    zakładania masek w obiektach zamkniętych oraz na zewnątrz, gdy zachowanie dystansu nie jest możliwe.

Zarząd Koła Grodzkiego PTTK
w Krakowie

Pamiętamy

kologrodzkie | Organizacyjne

W ostatnich dniach odwiedziliśmy groby kilkunastu zasłużonych osób, w tym działaczy i Prezesów naszego Koła, przewodników, naszych Przyjaciół. Na znak, że o nich pamiętamy, przy każdym grobie zapaliśmy znicz oraz zostawiliśmy pamiątkową chorągiewkę.