kologrodzkie | Organizacyjne

W ostatnich dniach października odwiedziliśmy groby kilkunastu zasłużonych dla naszego Koła osób,
w tym działaczy i Prezesów, przewodników, naszych Przyjaciół. Te lekko zapuszczone groby, nieco uporządkowaliśmy. Na znak, że o nich pamiętamy, przy każdym grobie zapaliliśmy znicz oraz zostawiliśmy pamiątkową chorągiewkę.