kologrodzkie | Organizacyjne

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Koła Grodzkiego PTTK i nasi Sympatycy

W związku ze zbliżającym się końcem roku chcieliśmy Wam podziękować za miniony letni sezon turystyczny. Pogoda nam sprzyjała, a w związku z tym i Wasza frekwencja na organizowanych przez nas wycieczkach – zarówno pieszych w ramach 50. sezonu akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”, autokarowych czy miejskich w ramach „Lata na Kraków”. Wysoka frekwencja i Wasze zadowolenie dawało i daje nam napęd do kontynuowania naszych działań, dla wspólnego dobra.

Niestety, od dłuższego czasu obserwujemy znaczący problem związany z niedoborem osób chcących aktywnie zaangażować się w prowadzoną przez nasze Koło działalność. Przypominamy, że cała działalność organizacyjna Koła prowadzona jest całkowicie społecznie, nieodpłatnie przez członków władz Koła i innych (nielicznych) współpracujących członków. Koła PTTK są jednostkami wewnętrznymi stowarzyszenia, które działalność prowadzą przede wszystkim w oparciu o społeczną pracę ich członków. Na tym polega idea każdego stowarzyszenia, i bez tego żadne nie jest w stanie funkcjonować.

Szczególnie mocno odczuwamy te braki w obszarze obsady dyżurów Koła, na których prowadzona jest bieżąca i bezpośrednia obsługa Was – członków i sympatyków. Podczas dyżurów przyjmujemy i wydajemy składki członkowskie, książeczki do weryfikacji, sprzedajemy odznaki, a przede wszystkim prowadzimy zapisy i przyjmujemy wpłaty na wycieczki.

Z przykrością stwierdzamy, że w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zapewnić stałej pełnej obsady. Nie możemy zagwarantować, że po Nowym Roku utrzymany zostanie obowiązujący od ponad 20 lat ich harmonogram naszych dyżurów. Jeżeli sytuacja osobowa się nie zmieni, konieczne będą znaczne ograniczenia w tym zakresie – rozważamy ograniczenie dyżurów do 1 dnia w tygodniu lub do pracy wg grafiku doraźnego (tj. dyżury wg zmiennego grafiku, bez stałych dni dyżurów). Spowoduje to na pewno znaczne niedogodności, kumulacje Klientów w jednym dniu, a co za tym idzie kolejki i dłuższy czas oczekiwania na załatwienie spraw.

Specyfika naszej działalności, forma organizacyjna, finansowa, przepisy prawne, struktura demograficzna i umiejętności tych, którzy obecnie działają we władzach Koła, ale także znacznej części członków i sympatyków Koła – w obecnej sytuacji kadrowej – nie pozwalają nam na przeniesienie załatwiania spraw do sieci.

Dlatego też zwracamy się do Was wszystkich z apelem o zgłaszanie się osób, które chcą i mogą (w uzgodnionym zakresie) podjąć się stosunkowo regularnej pracy społecznej w Kole na dyżurach tj. przyjmowania składek członkowskich, zapisów i wpłat na wycieczki, sprzedaży odznak i innych spraw, które załatwiacie podczas dyżurów.

Zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt z Prezesem Koła, kol. Kamilem Barwaczem, tel. 513 773 298 lub mailowo: kologrodzkie@gmail.com

Liczymy, że nasz apel trafi na podatny grunt i szybko uda rozwiązać wspomniany problem.

Zarząd Koła Grodzkiego PTTK
im. Ludomira Sawickiego
w Krakowie