kologrodzkie | Organizacyjne, Spotkania Klubowe

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy! Członkowie i Sympatycy!

Aktualnie pracujemy nad filmem (spotem) promocyjnym,
w którym chcemy przedstawić działalność naszego Koła.

Brakuje nam zdjęć z organizowanych przez nas od 2017 r.
Spotkań Klubowych Koła Grodzkiego PTTK!

Jeżeli takowe posiadacie, prosimy o kontakt z Kołem!