kologrodzkie | Organizacyjne

Z przyczyn organizacyjnych i ze względów bezpieczeństwa nie wzięliśmy udziału w pogrzebie
kol. LESZKA GOŁĘBSKIEGO (1952-2021).
Odwiedziliśmy jednak jego grób dzisiaj,
na którym złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz.
Kolega Leszek pochowany jest na Cmentarzu Rakowickim, kwatera VII, rząd 7, miejsce 4