kologrodzkie | Partnerzy

Kultura – w sieci myśli to projekt z zakresu edukacji i animacji kulturalnej realizowany przez Annę Sokulską – licencjonowaną przewodniczkę miejską po Krakowie, która m.in. oprowadza Państwa po Krakowie w ramach akcji Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa

W ramach projektu, który realizowany jest dzięki stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Kultura w sieci), powstał blog oraz profil Facebook, na których publikowane są wpisy (w tym również działania aktywizujące Czytelników, wykorzystujące możliwości jakie daje Internet) o tematyce związanej z Krakowem, kulturą i promujące korzystanie ze zbiorów online instytucji muzealnych, w tym np. Muzeum Narodowego w Krakowie czy Muzeum Fotografii w Krakowie.

Blog i profil FB to miejsca mówienia o kulturze w sieci za pomocą sieci myśli i skojarzeń tematycznie dotyczących sztuki, Krakowa i jego dziedzictwa jak również zabytków, historii i tradycji.

Czas trwania projektu: lipiec – wrzesień 2020   Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.