Jubileusz 100-lecia powstania w Krakowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Odznaka Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Z radością informujemy, że Prezydent Miasta Krakowa
objął honorowym patronatem
Jubileusz 100-lecia powstania w Krakowie Oddziału
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego